Τζόνι Ιβ

Η Airbnb συνεργάζεται με τον πρώην σχεδιαστή του δημιουργικού τμήματος της Apple Τζόνι Ιβ

Η Airbnb συνεργάζεται με τον πρώην σχεδιαστή του δημιουργικού τμήματος της Apple Τζόνι Ιβ

Για το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών