Υβριδικό Αμαρίου

Διεθνή εύσημα στον Υβριδικό Σταθμό Αμαρίου

Διεθνή εύσημα στον Υβριδικό Σταθμό Αμαρίου

Προνόμιο για την Κρήτη η καθαρή ενέργεια