Υδροφόρα

Ιερέας βγήκε και αγίασε με υδροφόρα

Ιερέας βγήκε και αγίασε με υδροφόρα

Πήρε την κατάσταση στα χέρια του