Υγειονομικοί Υπεύθυνοι

Η λίστα των γιατρών στα Χανιά που θα καλύψουν τα ξενοδοχεία για τον Covid19

Η λίστα των γιατρών στα Χανιά που θα καλύψουν τα ξενοδοχεία για τον Covid19

Ποιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον - Διευκρινήσεις για τις ειδικότητες που επιτρέπεται να προληφθούν και την εργασιακή σχέση του ιατρού με το ξενοδοχείο