ΥΠΕ

Έτοιμη, σε λίγο, η ψυχολογική γραμμή υποστήριξης της 7ης ΥΠΕ για τα θύματα του κορωνοϊού

Έτοιμη, σε λίγο, η ψυχολογική γραμμή υποστήριξης της 7ης ΥΠΕ για τα θύματα του κορωνοϊού

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια