Υπεραλίευση

Η Μεσόγειος «ξεμένει» από αποθέματα ψαριών εξαιτίας της υπεραλίευσης

Η Μεσόγειος «ξεμένει» από αποθέματα ψαριών εξαιτίας της υπεραλίευσης

H WWF δημιούργησε το FISH GUIDE έναν οδηγό για τους καταναλωτές, ώστε να μπορούν να επιλέγουν ψαρικά υπεύθυνα.