Υποβολή Προτάσεων

Παράταση για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020»

Παράταση για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020»

Όπως ανακοινώθηκε, δεν υπάρχει δυνατότητα επιπλέον παράτασης. 

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ