Υπόγεια Φωτιά

Η υπόγεια φωτιά που καίει για περισσότερα από 50 χρόνια

Η υπόγεια φωτιά που καίει για περισσότερα από 50 χρόνια

Η πόλη – φάντασμα πλέον έχει μόλις 5 κατοίκους