Υποπαραλλαγή

Μ. Βρετανία: Η υποπαραλλαγή της Δέλτα δεν θα μεταβάλει την εικόνα της επιδημίας

Μ. Βρετανία: Η υποπαραλλαγή της Δέλτα δεν θα μεταβάλει την εικόνα της επιδημίας

Αντιστοιχεί σε περίπου 6% του συνόλου των ακολουθιών του κορωνοϊού