Υποπρόξενος

Στην 7η ΥΠΕ η Υποπρόξενος της Μεγάλης Βρετανίας

Στην 7η ΥΠΕ η Υποπρόξενος της Μεγάλης Βρετανίας

Είχε συνάντηση με την διοικήτρια της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, κ. Λένα Μπορμπουδάκη