Υπουργείο Ανάπτυξης

Υπουργείο Ανάπτυξης: Τροπολογία για Εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης

Υπουργείο Ανάπτυξης: Τροπολογία για Εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης

Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μονάδα προγραμματισμού, συντονισμού και παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ