Υπουργείο Ανάπτυξης

Από τα εργαστήρια του ΙΤΕ στο NASDAQ, με όχημα την καινοτομία

Από τα εργαστήρια του ΙΤΕ στο NASDAQ, με όχημα την καινοτομία

Το Φεβρουάριο του 2021 η εταιρία μπαίνει στο NASDAQ μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών συγχώνευσής της AMCI είναι μια εταιρεία εξαγοράς ειδικού σκοπού (SPAC) με αποτίμηση άνω των 700 εκατομμύριων δολαρίων καθιστώντας την, τη πιο επιτυχημένη spin-off εταιρία της χώρας. Το όνομα της εταιρεί[...]

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ