Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Σειρά επαφών του διευθυντή του ΟΑΚ στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Σειρά επαφών του διευθυντή του ΟΑΚ στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Οι νέες αρμοδιότητες και το νέο οργανόγραμμα του Ο.Α.Κ, στο επίκεντρο των επαφών Παπαδογιάννη στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.