Ζαχαρίας Καλογεράκης

Υπογραφές για το A2UFood

Υπογραφές για το A2UFood

Υπογραφή Σύμβασης προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ πιλοτικής μονάδας παραγωγής βιοπλαστικού στο πλαίσιο του προγράμματος «A2UFood» - Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές»

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ