Ανοδική τάση των μηνιαίων επιπέδων στάθμεων στις πέντε από τις έξι γεωτρήσεις του Τ.Ο.Ε.Β. Γ’ Ζώνης Αναδασμού

Θωμάς Κ. Παπαλάσκαρης
Θωμάς Κ. Παπαλάσκαρης

Σύμφωνα με στατιστική ανάλυση

Του Θωμά Παπαλάσκαρη

 

 

Συγκρατημένη αισιοδοξία προκύπτει από στατιστική ανάλυση των δεδομένων των παρελθόντων μηνιαίων στάθμεων, στις περισσότερες γεωτρήσεις του Τ.Ο.Ε.Β. Γ’ Ζώνης Αναδασμού (Δημοτικής Ενότητας Μοιρών, Μεσαράς), στις θέσεις με τις κωδικές ονομασίες: «Γ212 (Καστέλι)», «Γ123 (Καπαριανά, συνεργείο Φραγκιαδάκη)», «Γ109 (Γεωργικά Εφόδια «Αγροανάπτυξη», 1ο χιλιόμετρο Μοιρών-Πόμπιας)», «Γ209 (Γεροπόταμος, Κάρτ)», «Γ203 (Πετροκεφάλι, Ελαιουργείο Φανουράκη)» και «Γ202Α (Σίβας, Ελαιουργείο Αντωνίου Νικητάκη)», [1,2], της περιοχής του Δήμου Φαιστού, της Μεσαράς, Νομού Ηρακλείου, ο οποίος ελέγχεται από τον Τ.Ο.Ε.Β. Γ’ Ζώνης Αναδασμού (Δημοτικής Ενότητας Μοιρών, Μεσαράς), και παρέχει δεδομένα των στάθμεων των προαναφερθέντων γεωτρήσεων, τουλάχιστον από τον μήνα Φλεβάρη του έτους 2013 μέχρι και σήμερα, αλλά και από το υδρολογικό προγνωστικό μαθηματικό/στατιστικό, πολλαπλαστικό μοντέλο αποσύνθεσης χρονικών σειρών που καταρτίσθηκε με βάση τα προαναφερθέντα δεδομένα, για τις ποσότητες των μηνιαίων στάθμεων των γεωτρήσεων όσον αφορά, ξεχωριστά, των ημερολογιακών ετών 2022 και 2023

Τα δεδομένα των στάθμεων των γεωτρήσεων, του Τ.Ο.Ε.Β. Γ’ Ζώνης Αναδασμού (Δημοτικής Ενότητας Μοιρών, Μεσαράς), αναλύθηκαν στατιστικά από τον Θωμά Παπαλάσκαρη, MSc. Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τομέα Υδραυλικών Έργων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Για την κατάρτιση του υδρολογικού, προγνωστικού, μαθηματικού/στατιστικού, πολλαπλασιαστικού μοντέλου αποσύνθεσης χρονικών σειρών, όσον αφορά τις γεωτρήσεις του Τ.Ο.Ε.Β. Γ’ Ζώνης Αναδασμού (Δημοτικής Ενότητας Μοιρών, Μεσαράς),, για τις ανάγκες του συγκεκριμένου υδρολογικού, μαθηματικού/στατιστικού, προγνωστικού μοντέλου, χρησιμοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από και τον μήνα Δεκέμβρη του έτους 2013, μέχρι και τον μήνα Νοέμβρη του έτους 2021.

Επειδή τα δεδομένα δίνονται ανά δίμηνο, μετατράπηκαν σε μηνιαία κάνοντας την αυθαίρετη παραδοχή ότι στους ενδιάμεσους, χωρίς δεδομένα, μήνες, οι τιμές των στάθμεων των γεωτρήσεων είναι ίσες με τον μέσο όρο των αντίστοιχων προηγούμενων (του προηγούμενου μήνα που διαθέτει δεδομένα) και των αντίστοιχων επόμενων (του επόμενου μήνα που διαθέτει δεδομένα) στάθμεων των γεωτρήσεων.

(2013.12-2023.12)(G212)SeasonallyAdjustedFinalForecast.JPG

Εικόνα 1. Mηνιαίες στάθμες για την γεώτρηση της θέσης «Γ212_(Καστέλι)», (με «γαλάζια» και «πράσινη» απόχρωση συμβολίζονται αντίστοιχα οι πραγματικές (έως και τον μήνα Νοέμβρη του ημερολογιακού έτους 2021) και οι προβλεπόμενες, (έως και τον μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2023), μηνιαίες στάθμες της γεώτρησης, ενώ με την διακεκομμένη ευθεία κεκλιμένη γραμμή, με ξεκάθαρα ανοδική κατεύθυνση/πορεία, συμβολίζεται η παρούσα τάση, (καθώς επίσης και η μελλοντική, μέχρι και του τέλους του μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2023, τάση), των υψών των μηνιαίων στάθμεων της γεώτρησης).

(2013.12-2023.12)(G123)SeasonallyAdjustedFinalForecast.JPG

Εικόνα 2. Mηνιαίες στάθμες για την γεώτρηση της θέσης «Γ123_(Καπαριανά, συνεργείο «Φραγκιαδάκη»)», (με «γαλάζια» και «πράσινη» απόχρωση συμβολίζονται αντίστοιχα οι πραγματικές (έως και τον μήνα Νοέμβρη του ημερολογιακού έτους 2021) και οι προβλεπόμενες, (έως και τον μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2023), μηνιαίες στάθμες της γεώτρησης, ενώ με την διακεκομμένη ευθεία κεκλιμένη γραμμή, με ξεκάθαρα ανοδική κατεύθυνση/πορεία, συμβολίζεται η παρούσα τάση, (καθώς επίσης και η μελλοντική, μέχρι και του τέλους του μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2023, τάση), των υψών των μηνιαίων στάθμεων της γεώτρησης).

(2013.12-2023.12)(G109)SeasonallyAdjustedFinalForecast.JPG

Εικόνα 3. Mηνιαίες στάθμες για την γεώτρηση της θέσης «Γ109_(Μοίρες, γεωργικά εφόδια «Αγροανάπτυξη», 1ο χιλιόμετρο Μοιρών-Πόμπιας)», (με «γαλάζια» και «πράσινη» απόχρωση συμβολίζονται αντίστοιχα οι πραγματικές (έως και τον μήνα Νοέμβρη του ημερολογιακού έτους 2021) και οι προβλεπόμενες, (έως και τον μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2023), μηνιαίες στάθμες της γεώτρησης, ενώ με την διακεκομμένη ευθεία κεκλιμένη γραμμή, με ξεκάθαρα ανοδική κατεύθυνση/πορεία, συμβολίζεται η παρούσα τάση, (καθώς επίσης και η μελλοντική, μέχρι και του τέλους του μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2023, τάση), των υψών των μηνιαίων στάθμεων της γεώτρησης).

(2013.12-2023.12)(G209)SeasonallyAdjustedFinalForecast.JPG

Εικόνα 4. Mηνιαίες στάθμες για την γεώτρηση της θέσης «Γ209_(Γεροπόταμος, πίστα «Κάρτ»)», (με «γαλάζια» και «πράσινη» απόχρωση συμβολίζονται αντίστοιχα οι πραγματικές (έως και τον μήνα Νοέμβρη του ημερολογιακού έτους 2021) και οι προβλεπόμενες, (έως και τον μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2023), μηνιαίες στάθμες της γεώτρησης, ενώ με την διακεκομμένη ευθεία κεκλιμένη γραμμή, με ξεκάθαρα ανοδική κατεύθυνση/πορεία, συμβολίζεται η παρούσα τάση, (καθώς επίσης και η μελλοντική, μέχρι και του τέλους του μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2023, τάση), των υψών των μηνιαίων στάθμεων της γεώτρησης).

(2013.12-2023.12)(G203)SeasonallyAdjustedFinalForecast.JPG

Εικόνα 5. Mηνιαίες στάθμες για την γεώτρηση της θέσης «Γ203_(Πετροκεφάλι, ελαιουργείο «Φανουράκη»)», (με «γαλάζια» και «πράσινη» απόχρωση συμβολίζονται αντίστοιχα οι πραγματικές (έως και τον μήνα Νοέμβρη του ημερολογιακού έτους 2021) και οι προβλεπόμενες, (έως και τον μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2023), μηνιαίες στάθμες της γεώτρησης, ενώ με την διακεκομμένη ευθεία κεκλιμένη γραμμή, με ξεκάθαρα ανοδική κατεύθυνση/πορεία, συμβολίζεται η παρούσα τάση, (καθώς επίσης και η μελλοντική, μέχρι και του τέλους του μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2023, τάση), των υψών των μηνιαίων στάθμεων της γεώτρησης).

(2013.12-2023.12)(G202A)SeasonallyAdjustedFinalForecast.JPG

Εικόνα 6. Mηνιαίες στάθμες για την γεώτρηση της θέσης «Γ202Α_(Σίβας, ελαιουργείο «Αντωνίου Νικητάκη»)», (με «γαλάζια» και «πράσινη» απόχρωση συμβολίζονται αντίστοιχα οι πραγματικές (έως και τον μήνα Νοέμβρη του ημερολογιακού έτους 2021) και οι προβλεπόμενες, (έως και τον μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2023), μηνιαίες στάθμες της γεώτρησης, ενώ με την διακεκομμένη ευθεία κεκλιμένη γραμμή, με ξεκάθαρα καθοδική κατεύθυνση/πορεία, συμβολίζεται η παρούσα τάση, (καθώς επίσης και η μελλοντική, μέχρι και του τέλους του μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2023, τάση), των υψών των μηνιαίων στάθμεων της γεώτρησης).

Το υδρολογικό, προγνωστικό, πολλαπλασιαστικό μαθηματικό/στατιστικό μοντέλο ανάλυσης και συγκεκριμένα αποσύνθεσης (υδρολογικών) χρονικών σειρών που καταρτίσθηκε με βάση τα παρελθόντα μηνιαία ύψη των στάθμεων των γεωτρήσεων, στηρίζεται, ως επί το πλείστον, στην θεωρία του υπολογισμού των μετακινούμενων μέσων όρων των πραγματικών μηνιαίων στάθμεων των γεωτρήσεων, στον υπολογισμό των λόγων των πραγματικών μηνιαίων στάθμεων των γεωτρήσεων προς τους αντίστοιχους μετακινούμενους μέσους όρους των μηνιαίων στάθμεων των γεωτρήσεων, στον υπολογισμό των μη προσαρμοσμένων και των προσαρμοσμένων εποχικών δεικτών για κάθε μήνα για όλο το χρονικό φάσμα μελέτης, στον υπολογισμό της εποχιακά προσαρμοσμένης χρονικής σειράς των μηνιαίων στάθμεων των γεωτρήσεων, στον υπολογισμό της γραμμής τάσης του υδρολογικού, προγνωστικού μαθηματικού/στατιστικού μοντέλου έπειτα από την διενέργεια παλινδρόμησης μεταξύ της προσαρμοσμένης εποχιακά υδρολογικής χρονικής σειράς και της αντίστοιχης χρονικής περιόδου των μηνιαίων στάθμεων των γεωτρήσεων, και, τέλος, στον υπολογισμό των εποχικά προσαρμοσμένων, μελλοντικών μηνιαίων τιμών υψών στάθμεων των γεωτρήσεων. 

Σε μελλοντικό χρόνο θα δημιουργηθούν, με στοχαστικές διαδικασίες, όπως π.χ. συναρτήσεις κατανομών πιθανοτήτων («probability distribution functions»), προσομοιώσεις τύπου «Μόντε-Κάρλο» («Monte-Carlo» simulations), ανόρυξη δεδομένων («data mining»), μηχανική εκμάθηση («machine learning») κλπ., τεχνητά δεδομένα μηνιαίων στάθμεων των γεωτρήσεων, πλέον της εκατονταετίας, και συγκεκριμένα από το έτος 1900 έτσι ώστε να μελετηθεί η πορεία των χαρακτηριστικών των ποσοτήτων των μηνιαίων στάθμεων των γεωτρήσεων σε ευρύτερο βάθος χρόνου.

Οι στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων των μηνιαίων στάθμεων των γεωτρήσεων της «Γ’ Ζώνης Μεσαράς», σε όλες τις προαναφερθείσες θέσεις, θα πραγματοποιούνται συχνά, (με την προύπόθεση ότι ανακοινώνονται, κάθε τέλος του εκάστοτε διμήνου), έτσι ώστε το προγνωστικό υδρολογικό μαθηματικό/στατιστικό μοντέλο να επικαιροποιείται συνεχώς χρονικά και να δημιουργηθεί μία αξιόπιστη και συνεχής, (σε μηνιαία βάση), υδρολογική χρονική σειρά δεδομένων των μηνιαίων στάθμεων των γεωτρήσεων στην περιοχή της «Γ’ Ζώνης Μεσαράς», Δήμου Φαιστού, Νομού Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών ποσοτήτων μηνιαίων υψών στάθμεων των γεωτρήσεων, προερχόμενων από τις συγκεκριμένες θέσεις μετρήσεων με την χρήση του συγκεκριμένου αλλά και διάφορων άλλων προγνωστικών υδρολογικών μαθηματικών/στατιστικών μοντέλων, όπως π.χ. την μέθοδο των «Εποχικών Αυτοπαλινδρούμενων Ενσωματωμένων Μετακινούμενων Μέσων Όρων» («Seasonal Auto-Regressive Integrated Moving Averages»), ή αλλιώς, εν συντομία, «S.AR.I.M.A.», κλπ..

Η παραπάνω στατιστική ανάλυση αποτελεί μέρος μίας σειράς αναλύσεων που πρόκειται να ακολουθήσουν, τόσο όσον αφορά την συγκεκριμένη της «Γ’ Ζώνης Μεσαράς»,, όσο και στις άλλες ζώνες της περιοχής της «Μεσαράς», (οι οποίοι ελέγχονται από τους αντίστοιχους «Τ.Ο.Ε.Β.», των αντίστοιχων περιοχών της «Μεσαράς», του Νομού Ηρακλείου (π.χ. «Α’ Ζώνη Μεσαράς» και «Β’ Ζώνη Μεσαράς»), (με την προϋπόθεση ότι θα χορηγηθούν προς στατιστική ανάλυση τα αντίστοιχα δεδομένα των στάθμεων των γεωτρήσεων), όσο συχνότερα είναι δυνατόν (σε μηνιαία κυρίως βάση), αποκλειστικά με ίδια οικονομικά και άλλα μέσα, αφιλοκερδώς, χωρίς καμία είτε υλική είτε κάθε άλλου είδους υποστήριξη και οικονομική απολαβή.

Το σύνολο των αποτελεσμάτων των στατιστικών αναλύσεων των παρελθόντων, παρόντων και μελλοντικών μηνιαίων στάθμεων των γεωτρήσεων, ενδεχόμενα, θα χρησιμοποιηθούν, από τις αρμόδιες αρχές, μελλοντικά και θα βοηθήσουν, ενδεχόμενα, για τις μελέτες υδραυλικών έργων στην ευρύτερη περιοχή της «Γ’ Ζώνης Μεσαράς», (π.χ. συστήματα φραγμάτων και ταμιευτήρων συλλογής νερού και αποθήκευσης νερού, ενδεχόμενο τεχνητό εμπλουτισμό των υφιστάμενων γεωτρήσεων, διερεύνηση ενδεχόμενης δυνατότητας διάνοιξης νέων γεωτρήσεων κλπ., για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης της ευρύτερης περιοχής), και αφιερώνονται ιδιαίτερα στους κατοίκους της «Γ’ Ζώνης Μεσαράς», του Δήμου Φαιστού, Νομού Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Πολιτικός/Υδρολόγος Μηχανικός Θωμάς Παπαλάσκαρης έχει κάνει παρόμοιες στατιστικές αναλύσεις και έχει αναπτύξει παρόμοια υδρολογικά/στατιστικά μοντέλα πρόγνωσης ποσοτήτων συνολικών ημερήσιων και μηνιαίων βροχοπτώσεων για τις βροχοπτώσεις τόσο από δέκα μετεωρολογικούς σταθμούς του Νομού Έβρου, της πόλης της Καβάλας (από όπου και κατάγεται), όσο και για τις βροχοπτώσεις του οικισμού των Καρυών Χίου (όπου έχει εργαστεί στο παρελθόν), οι οποίες ανακοινώθηκαν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, όπως στο «2nd International Conference onEfficient & Sustainable Water Systems Management 2016» («2ο Διεθνές Συνέδριο Αποτελεσματικής & Αειφόρας Διαχείρισης Υδάτινων Συστημάτων 2016») το οποίο διενεργήθηκε σε συνεργασία του «Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών» και του «Πολυτεχνείου Κρήτης – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών» και πραγματοποιήθηκε, («διά ζώσης»), στον Πλατανιά Χανίων τον Ιούνη του 2016, στο «15th World Congress on Environmental Science & Technology 2017» («15ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας 2017») το οποίο διενεργήθηκε από το «Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος» και  πραγματοποιήθηκε, («διά ζώσης»), στην Ρόδο τον Αύγουστο/Σεπτέμβρη του 2017 και στο «4th International Conference onEfficient & Sustainable Water Systems Management 2020 / Valuing the “Water-Carbon-Ecological” footprints of human activities» («4ο Διεθνές Συνέδριο Αποτελεσματικής & Αειφόρας Διαχείρισης Υδάτινων Συστημάτων 2020 / Αποτιμώντας τα “Water-Carbon-Ecological” αποτυπώματα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων») το οποίο διενεργήθηκε από το «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών» και  πραγματοποιήθηκε, (διαδικτυακά με τηλεδιάσκεψη), στον Βόλο τον Ιούνη του 2020 και επιπλέον δημοσιεύθηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το «Procedia Engineering» (του εκδοτικού οίκου «Elsevier») και το «Environmental Proceedings» (του εκδοτικού οίκου «MDPI»). Επίσης, έχει κάνει παρόμοιες στατιστικές αναλύσεις και έχει αναπτύξει παρόμοια υδρολογικά/στατιστικά/μαθηματικά μοντέλα πρόγνωσης ποσοτήτων συνολικών ετήσιων και μηνιαίων βροχοπτώσεων για τις βροχοπτώσεις των μετεωρολογικών σταθμών των Μοιρών (Πετροκεφαλίου) και Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, της περιοχής της Μεσαράς, του Νομού Ηρακλείου, Κρήτης και του μετεωρολογικού σταθμού της Γόρτυνας, Δήμου Γόρτυνας, της περιοχής της Μεσαράς, του Νομού Ηρακλείου, Κρήτης καθώς επίσης και του μετεωρολογικού σταθμού της Λάρισας, του Νομού Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Επιπρόσθετα, έχει πραγματοποιήσει μετρήσεις των ρυθμών των διερχόμενων παροχών των φυσικών ελεύθερων ροών του επιφανειακού νερού, μέχρι σήμερα, κατά την διάρκεια υδρολογικών ερευνών, στο «Φυσικό Ρέμα Βουρκόρεμα, Γρανίτη, Κάτω Νευροκοπίου, Νομού Δράμας», «Πηγές Ποταμού Αγγίτη, Νομού Δράμας», «Πηγές Αγίες Βαρβάρας Δράμας», «Αποστραγγιστικές Τάφρους Τεναγών Φιλίππων, Δήμου Παγγαίου, Νομού Καβάλας», «Ποταμό Νέστο Καβάλας-Ξάνθης», «Ποταμό Κόσυνθο Ξάνθης», «Χείμαρρο Κιμμερίων Ξάνθης», «Ποταμό Ζυγάκτη Δράμας-Καβάλας», «Φυσικό Χείμαρρο Λάκκο Μαριών, Θάσου, Καβάλας», «Φυσικό Ρέμα Παλαιάς Καβάλας, Καβάλας», «Αστικό Ρέμα Περιγιαλίου Καβάλας», «Πηγές Μάννας του Νερού, Λεκάνης, Καβάλας», «Αστικό Ρέμα Διασταύρωσης Οδών Ιοκάστης & Χρυσοστόμου Σμύρνης Καβάλας», «Χείμαρρο Παρθένη Χίου», «Αστικό Ρέμα Οδού Βουλγαροκτόνου, Ραψάνης, Καβάλας», «Ποταμό Βούλγαρη, Κεφαλόβρυσου Ελασσόνας, Λάρισας», «Πηγές Ποταμού Παλησκιώτη, Βερδικούσσας, Ελασσόνας, Λάρισας», «Φυσικό Ρέμα Κολυμπήθρας, Κόκκινου Νερού, Αγιάς, Λάρισας», στον «Ποταμό Ελασσονίτη, Ελασσόνας, Λάρισας», ενώ έχει διεξάγει στατιστικές αναλύσεις και μοντελοποίηση με προγνωστικές τιμές για το μέλλον για τις βροχοπτώσεις της Καβάλας, της Χρυσούπολης Καβάλας και των Μεταξάδων Έβρου [3], ενώ όσον αφορά, συγκεκριμένα στην Κρήτη, στον «Ποταμό Μουσέλα, Χανίων, Κρήτης», στο «Ρέμα Πηγών Αργυρούπολης, Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Πετρέ, Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Κουτσουλίτη, Δήμου Φαιστού, Ηρακλείου, Κρήτης» ο οποίος τροφοδοτεί τον ταμιευτήρα του «Τεχνητού Φράγματος Φανερωμένης, Δήμου Φαιστού, Νομού Ηρακλείου, Κρήτης», στον «Ποταμό Κουρταλιώτη, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Ακουμιανό, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης» και στο «Ρέμα του Φαραγγιού Κοτσιφού, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης» [3]. Περαιτέρω, έχει κάνει παρόμοια στατιστική ανάλυση και έχει αναπτύξει παρόμοιο υδρολογικό/στατιστικό μοντέλο πρόγνωσης ποσοτήτων συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων για τις βροχοπτώσεις του μετεωρολογικού σταθμού «Λάρισας_LGL6», Δήμου Λάρισας, Νομού Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς επίσης και για τις βροχοπτώσεις του μετεωρολογικού σταθμού «Καλύμνου_LGG6», Δήμου Καλυμνίων, Νομού Δωδεκανήσων, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου [3].

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, αλλά και γενικότερα η επιστημονική/ερευνητική δραστηριότητα, του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/».

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:

1.E-MESARA.GR

(«https://e-mesara.gr/i-teleytaia-metrisi-stis-stathmes-ton-geotriseon-ston-kampo-tis-mesaras-pinakes-apo-to-2013-eos-to-2021-pinakes/»),

2.TOEBGZONI.GR

(«http://toebgzoni.gr/»),

3.1.ENANEWS.GR

(«https://www.enanews.gr/%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B6%CF%85%CE%B3%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1/»),

3.2b.ALITHIA.GR

(«https://www.alithia.gr/politiki/meletontas-ydatoreyma-toy-partheni»),

3.3.CHIOSNEWS.COM

(«http://chiosnews.com/papalaskaris_metrisis_partheni/»),

3.4.K-TIPOS.GR

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7/»),

3.5.XIRAFI.GR

(«https://xirafi.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/»),

3.6.K-TIPOS.GR

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%81%CE%AD/»), 

3.7.XIRAFI.GR,

(«https://xirafi.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%81%CE%AD/»),

3.8.KAVALAWEBNEWS.GR

(«https://kavalawebnews.gr/eidiseis/perivallon/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/»),

3.9.K-TIPOS.GR

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/»),

3.10.PROININEWS.GR

(«proininews.gr/diethnis-diakrisi-gia-to-astiko-rema-tis-kavalas-dierchomeno-apo-ti-symvoli-ton-iokastis-amp-chrysostomoy-smyrnis/»),

3.11.KAVALAPOST.GR

(«https://www.kavalapost.gr/kinonia/242698/diethnis-epistimoniki-diakrisi-gia-to-astiko-rema-tis-kavalas/»),

3.12.MICHANIKOS-ONLINE.GR

(«https://www.michanikos-online.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/»),

3.13.XIRAFI.GR

(«https://xirafi.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-2/»), 

3.14.LARISSANET.GR

(«https://www.larissanet.gr/2021/03/23/ydrologiki-erevna-se-potamia-kai-remata-tou-dimou-elassonas/»),

3.15.LARISANEW.GR

(«https://www.larisanew.gr/th-papalaskaris-erevna-potamia-kai-remata-tou-n-larisas-me-idia-mesa/»),

3.16.PINEIOSNEWS.GR

(«https://www.pineiosnews.gr/2021/03/24/ydrologiki-erevna-ston-dimo-elassonas-amp-ton-evrytero-nomo-larisas-apo-kavalioti-politiko-ydrologo-michaniko/»),

3.17.LARISSAPRESS.GR

(«https://www.larissapress.gr/2021/03/24/th-papalaskaris-erevna-potamia-kai-remata-tou-n-larisas-me-idia-mesa/»),

3.18.MICHANIKOS-ONLINE.GR

(«michanikos-online.gr/υδρολογική-έρευνα-σε-ποτάμια-και-ρέμα/»),

3.19.KAVALAPOST.GR

(«https://www.kavalapost.gr/energia-perivallon/255679/enas-kavaliotis-apsifa-seismoys-kai-vroches-kai-diexagei-ydrologiki-ereyna-se-potamia-kai-remata-tis-elassonas/»),

3.20.ELASSONANEWS.GR

(«https://www.elassonanews.gr/apsifa-seismous-kai-vroches-kai-diexagei-ydrologiki-erevna-se-potamia-kai-remata-tis-elassonas/»),

3.21.YPETHE.GR

(«https://ypethe.gr/news/i-axiepaini-protovoylia-enos-neoy-epistimona-gia-ydrologiki-ereyna-stin-periohi-elassonas»),

3.22.YPETHE.GR

(«https://theswater.blogspot.com/2021/04/blog-post_24.html?fbclid=IwAR1WWP4zik2IJlSd4fTpri3n5O34IbPVhSqdM0bcXvdkJB4LzhCJnOORGb8»),

3.23.ELASSONANEWS.GR

(«https://www.elassonanews.gr/ston-elassoniti-potamo-to-proto-plimmyrografima-stin-ellada/»),

3.24.LARISSAPRESS.GR

(«https://www.larissapress.gr/2021/05/07/ston-elassoniti-potamo-to-proto-plimmyrografima-stin-ellada/ »),

3.25.K-TIPOS.GR,

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%80/»),

3.26.LARISANEW.GR

(«https://www.larisanew.gr/ston-elassoniti-potamo-to-proto-plimmyrografima-stin-ellada/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ston-elassoniti-potamo-to-proto-plimmyrografima-stin-ellada»),

3.27.ELEFTHERIA.GR

(«https://www.eleftheria.gr/%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1/item/288392-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%C2%BB.html»),

3.28.TINEALARISSA.GR

(«https://tinealarissa.gr/index.php/2021/05/07/to-proto-plimmyrografima-stin-ellada-ston-elassoniti-potamo/»),

3.29.THESSALIAECONOMY.GR

(«https://www.thessaliaeconomy.gr/blog/energeia/mia-ydrologiki-meleti-gia-ton-elassoniti-potamo»),

3.30.LARISSANET.GR

(«https://www.larissanet.gr/2021/05/07/protoporiaki-ydrologiki-erevna-ston-elassoniti-potamo/»),

3.31.MICHANIKOS-ONLINE.GR

(«https://www.michanikos-online.gr/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD/»),

3.32.XIRAFI.GR

(«https://xirafi.gr/%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9/»),

3.33.ELASSONA.GR

(«https://www.elassona.gr/news/%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%bf%ce%bd%ce%af%cf%84%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%bc%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc.html?fbclid=IwAR2Wv8PAfurgNK3dv-61bFFYAflSlC0lWy0gkD5Qq_Ij9S6KynG9gtMm-4c»),

 

3.34.TRIKALAOLA.GR

(«https://www.trikalaola.gr/protoporiaki-ydrologiki-erevna-ston-potamo-elassoniti/»),

3.35.THESWATER.BLOGSPOT.COM

(«https://theswater.blogspot.com/2021/05/t.html?fbclid=IwAR0i_oRDTyhBA8Uds25n-QGp-klE4kpGZwweXrB9-31YlMLLudXFdxkOSLk»),

3.36.PINEIOSNEWS.GR

(«https://www.pineiosnews.gr/2021/05/07/protoporiaki-ydrologiki-erevna-ston-potamo-elassoniti-apo-kavalioti-politiko-ydrologo-michaniko/»),

3.37.YPAITHROS.GR

(«https://www.ypaithros.gr/2500-kybika-metra-peripou-imera-gemizei-tamieytiras-fragmatos-libadiou-elassonas/?cli_action=1621254075.9&fbclid=IwAR2DcL1fRMhQNx6Yz6stN8Z7o1sdiGRaXfZawVseNM62b6J31Rv8IVhe8ew»),

3.38.ELEFTHERIA.GR

(«https://www.eleftheria.gr/%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1/item/289186-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85.html?fbclid=IwAR0UTNegzlG9pEoFsUCR7TEaC5MuBaJfQYU7d84SaP-Lfs9_qy4XQ5JjJNw»),

3.39.LARISSANET.GR

(«https://www.larissanet.gr/2021/05/17/me-2500-kyvika-metra-tin-imera-gemizei-o-tamieftiras-tou-fragmatos-livadiou-elassonas/»),

3.40.LARISSAPRESS.GR

(«https://www.larissapress.gr/2021/05/17/me-2500-kyvika-metra-nerou-imerisios-gemizei-o-tamieftiras-tou-fragmatos-livadiou-elassonas/#.YKaalTd8rco.facebook»),

3.41.THESWATER.BLOGSPOT.COM.GR

(«https://theswater.blogspot.com/2021/05/blog-post_19.html?fbclid=IwAR2ONoaIe3Vp9fYGhDbOYWq7R5oCwk3DnHzD0Jm5BQ0CZDwUUPJAQRs4jus»),

3.42.KRITI360.GR

(«https://kriti360.gr/filodoxi-katagrafi-ton-ydatinon-poron-tis-kritis-apo-idioti-ydrologo-michaniko-oi-protes-metriseis-pics/?fbclid=IwAR3lYFyOveAA9tP1T4dKZ4y71KNLyuSwuiLh8v4WdBKwZR3TSrj_-KIYPYw»), 

3.43.E-MESARA.GR

(«https://e-mesara.gr/filodoxi-katagrafi-ton-ydatinon-poron-tis-kritis-oi-protes-metriseis/?fbclid=IwAR2LvWRd1yYve7wEcQNRsjvHyQdkhvTUhHhzUGwa-bXGztPeGq5qsrxJZmU»),

3.44.CRETALIVE.GR

(«https://www.cretalive.gr/kriti/kabaliotis-ydrologos-katagrafei-toys-ydatinoys-poroys-tis-kritis?fbclid=IwAR016Z1baZeN-tQaaMgpaU4otdNdGM75lM57u4kjgzCsx4buE-LVF3J5w-s»),

3.45.ANTILALOSPRESS.GR

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/filodokso-programma-katagrafis-ton-udatinon-poron-tis-kritis?fbclid=IwAR3nAnhyuwaQrBRWw85XbMkuJ53Ldewx0INWe_F90YinzrEhhNefcjiRwaY»),

3.46.KAVALAPOST.GR

(«https://www.kavalapost.gr/energia-perivallon/260124/thomas-papalaskaris-o-kavaliotis-ydrologos-poy-katagrafei-toys-ydatinoys-poroys-tis-kritis/?fbclid=IwAR1gZnwNS30A-cLvhgobcKL80qtM3i2jzGtUouKu_xPNDp0DMZlj4cwyI_Q»),

3.47.CRETEDOC.GR

(«https://www.cretedoc.org/rethymno-ydrologiki-ereyna-me-simantikoys-ereynitikoys-kai-epistimomnikoys-stochoys/?fbclid=IwAR2RJKUyxMu-2VMwlhEaLub_zOekTVU16dEWP6ezw0fbSWzRNQbGuqapkgw»),

3.48.CRETALIVE.GR

(«https://www.cretalive.gr/kriti/me-1050-kybika-metra-peripoy-tin-imera-gemizei-o-tamieytiras-toy-fragmatos-faneromenis?fbclid=IwAR3foh5T-7yVP3MyzAnUh1T3IEOzKNXfTzD8pAgQvaB2ZuE3vxEC1T7JG6s»),

3.49.ANTILALOSPRESS.GR

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/me-1050-kuvika-metra-peripou-tin-imera-gemizei-o-tamieutiras-tou-fragmatos-faneromenis?fbclid=IwAR00-Dgva1p8ptu3dpZNaP48EXKLJXQ1EvgNjwCrCQ7eksePpYx5_4cxmDk»),

3.50.CRETANMAGAZINE.GR

(«https://www.cretanmagazine.gr/me-1-050-kyvika-metra-tin-imera-gemizei-o-ta/?fbclid=IwAR1j7Gs_j-rbG1sCkgszsIk6fLf6FXb_d_d83FUzhaVsFEnBcJ229kq3_Rg»),

3.60.EKRITI.GR

(«https://www.ekriti.gr/node/393743?fbclid=IwAR0pmKE8No9aq-BET0h7f4XVUDcSfwNbljQOoe_3i4Q3jFAPwTysJZq-CrY»),

3.61.GORTYNALIVE.GR

(«https://gortynalive.com/?p=68512&fbclid=IwAR3nAnhyuwaQrBRWw85XbMkuJ53Ldewx0INWe_F90YinzrEhhNefcjiRwaY»),

 

3.62.CRETEDOC.GR

(«https://www.cretedoc.org/mesara-me-1-050-kyvika-metra-tin-imera-gemizei-to-fragma-faneomenis/?fbclid=IwAR3CzX6yszHOnebc9fqKRJ0nsW5N8q9usynz4hAoYftWHfVj5KKIeVZCMYs»),

3.63.KRITI360.GR

(«https://kriti360.gr/synechizontai-oi-ereynes-sta-fragmata-tis-kritis-pics/?fbclid=IwAR20ekaPw8OWxoiqYZoq01gfjHs37vZKR5J8cDHdzhllJXhfAu8RM1sfXD4»),

3.64.CRETEDOC.ORG

(«https://www.cretedoc.org/rethymno-me-100-000-kyvika-metra-neroy-tin-imera-xekina-apo-tis-piges-toy-o-koyrtaliotis-potamos/»),

3.65.CRETANMAGAZINE.GR

(«https://www.cretanmagazine.gr/me-100-chil-kyvika-metra-tin-imera-xekinae/»),

3.66.ANTILALOSPRESS.GR

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/me-100000-kuvika-metra-peripou-tin-imera-ksekinaei-apo-tis-piges-tou-o-potamos-kourtaliotis»),

3.67.KRITI360.GR

(«https://kriti360.gr/megales-posotites-neroy-ayti-tin-epochi-ston-potamo-tis-prevelis-pics/»),

3.68.CRETEDOC.ORG

(«https://www.cretedoc.org/rethymno-akoymianos-potamos-peripoy-200-kyvika-metra-pernoyn-tin-imera/»),

3.69.MICHANIKOS-ONLINE.GR

(«https://www.michanikos-online.gr/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84/»),

3.70.EKRITI360.GR

(«https://www.ekriti.gr/kriti-rethymno/kriti-gia-proti-fora-metrisi-fysikoy-rematos-me-forito-diaylo-typoy-parsal»),

3.71.ANTILALOSPRESS.GR

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/gia-proti-fora-metrisi-fusikou-rematos-stin-kriti»),

3.72.APOPSILIVE.GR

(«https://apopsilive.gr/notia-kriti/peripou-7-200-m3-pernoun-tin-imera-apo-to-rema-tou-faraggiou-kotsufou-notia-tou-rethumnou»),

3.73.CRETAPRESS.GR

(«https://cretapress.gr/7-200-kyvika-metra-tin-imera-pernoyn-to/»),

3.74.CRETEDOC.GR

https://www.cretedoc.org/rethymno-peripoy-7-200-kyvika-metra-tin-imera-pernoyn-apo-to-rema-toy-faraggioy-kotsyfoy/»),

3.75.FLASHNEWS.GR

https://flashnews.gr/post/466907/peripoy-7-200-kybika-metra-thn-hmera-pernoyn-apo-to-ldquo-rema-toy-faraggioy-kotsyfoy-rdquo»),

3.76. MICHANIKOS-ONLINE.GR

michanikos https://www.michanikos-online.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-7-200-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%BF/»),

3.77.VIMAKRITIS.GR

https://vimakritis.gr/peripou-7-200-kyvika-metra-tin-imera-pernoun-apo-to-rema-tou-farangiou-kotsyfou/»),

3.78.ANTILALOSPRESS.GR

https://www.antilalospress.gr/Articles/aisiodoksia-gia-tis-mellontikes-vroxoptoseis-stin-perioxi-tis-mesaras-para-tin-paratetameni-anomvria»),

3.79.CHANIOTIKA-NEA.GR

https://www.haniotika-nea.gr/aisiodoxia-gia-tis-mellontikes-vrochoptoseis-stin-periochi-tis-messaras/»),

3.80.CRETALIVE.GR

https://www.cretalive.gr/kriti/aisiodoxia-gia-tis-mellontikes-brohoptoseis-stin-periohi-tis-mesaras »),

3.81.CRETAPRESS.GR

https://cretapress.gr/aisiodoxia-tis-mellontikes-vrochoptoseis-stin-periochi-tis-mesaras/»),

3.82.CRETAWEATHER.GR

https://cretaweather.gr/aisiodoxia-gia-tis-mellontikes-vrochoptoseis-se-perioches-tis-kritis-para-tin-anomvria/»),

3.83.E-MESARA.GR

https://e-mesara.gr/aisiodoxia-gia-tis-mellontikes-vrochoptoseis-stin-periochi-tis-mesaras/»),

3.84.FLASHNEWS.GR

https://flashnews.gr/post/471030/aisiodoksia-gia-tis-mellontikes-broxoptwseis-se-perioxes-ths-krhths-para-thn-anombria»),

3.85.KRITI360.GR,

https://kriti360.gr/aisiodoxia-gia-vrochoptoseis-se-periochi-tis-kritis-me-paratetameni-anomvria/»),

 

3.86.MADEINCRETA.GR

http://www.madeincreta.gr/el/article/%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82»),

3.87.MICHANIKOS-ONLINE.GR

(«https://www.michanikos-online.gr/%ce%b8%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9/»),

3.88.AGRO.GR

https://www.agro24.gr/agrotika/efodia/ydatinoi-poroi/deytero-arnitiko-rekor-vrohoptoseon-mesa-se-68-hronia-sti-mesara»),

3.89.ANTILALOSPRESS.GR

https://www.antilalospress.gr/Articles/gortuna-»),

3.90.APOPSILIVE.GR

https://www.apopsilive.gr/notia-kriti/arnitiko-rekor-brochoptoseon-sti-gortuna»),

3.91.CRETA24.GR

https https://creta24.gr/arnitiko-rekor-vrochoptoseon-se-periochi-toy-irakleioy/»),

3.91.CRETALIVE.GR

https://www.cretalive.gr/kriti/arnitiko-rekor-brohoptoseon-sti-gortyna»),

3.92.CRETAPRESS.GR

https://cretapress.gr/deytero-arnitiko-rekor-vrochoptoseon-mesa-se-68-chronia/»),

3.93.KRITI360.GR,

https://kriti360.gr/deytero-arnitiko-rekor-vrochoptoseon-mesa-se-68-chronia-se-periochi-tis-kritis/»),

3.94.MALEVIZIOTIS.GR,

https://maleviziotis.gr/2021/10/06/%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%81%CE%B5%CE%BA%CF%8C%CF%81-%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%8E/»),

3.95.NEAKRITI.GR,

https://www.neakriti.gr/article/apopseis/1631567/gortuna-istoriko-arnitiko-rekor-vrohoptoseon-meta-to-1989/»),

3.96.POLITICA.GR,

https://www.politica.gr/kriti/arnitiko-rekor-brochoptoseon-sti-gortuna/»),

3.97.PRISMANEWS.GR,

https://www.prismanews.gr/index.php/me-to-ganti/item/13455-arnhtiko-rekor-vroxoptwsewn-perioxh-gortyna-mesara-irakleio»),

3.98.SKAIKRITIS.GR,

https://www.skaikritis.gr/arnitiko-rekor-vrochoptoseon-se-periochi-tou-irakleiou/»),

3.99.ANTILALOSPRESS.GR

https://www.antilalospress.gr/Articles/meiomena-kata-33-ta-nera-tou-potamou-kourtalioti-mesa-se-treis-mines»),

3.100.CRETEDOC.GR

https://www.cretedoc.org/rethymno-meiomena-kata-33-ta-nera-toy-potamoy-koyrtalioti-mesa-se-3-mines/»),

3.101.FLASHNEWS.GR

https://flashnews.gr/post/473998/meiwmena-kata-33-ta-nera-toy-potamoy-koyrtaliwth-mesa-se-diasthma-triwn-mhnwn»),

3.102.KRITI360.GR,

https://kriti360.gr/meiothikan-kata-33-ta-nera-toy-potamoy-koyrtalioti-mesa-se-treis-mines/»),

3.103.MALEVIZIOTIS.GR,

https://maleviziotis.gr/2021/10/12/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B9-%CF%84/»),

3.104.RETHEMNOSNEWS.GR,

https://www.rethemnosnews.gr/apopseis/662919_meiomena-kata-33-ta-nera-toy-potamoy-koyrtalioti-mesa-se-diastima-trion-minon»),

3.105.ANTILALOSPRESS.GR

https://www.antilalospress.gr/Articles/to-proto-plimmurografima-stin-kriti-ston-akoumiano-potamo-upo-vroxi»),

3.106.CANDIADOC.GR

https://www.candiadoc.gr/2021/11/04/michanikos-katagrafei-to-proto-plimmy/»),

3.107.CRETALIVE.GR

https://www.cretalive.gr/kriti/o-thomas-papalaskaris-katagrafei-proto-plimmyrografima-stin-kriti-ston-akoymiano-potamo»),

3.108.CRETEDOC.GR

https://www.cretedoc.org/rethymno-plimmyrografima-ston-akoymiano-potamo-ypo-ti-vrochi-tis-kakokairias-mpallos/»),

3.109.CRETENEWS.GR

https://www.crete-news.gr/article/o-owmas-papalaskarhs-katagrafei-to-prwto-plhmmyrografhma-sthn-krhth-ston-akoymiano-potamo/»), 

3.110.K-TIPOS.GR

https://www.k-tipos.gr/%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B8-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7/»),

3.111.MICHANIKOS-ONLINE.GR

(«https://www.michanikos-online.gr/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%85%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae%ce%bc/»),

3.112.XIRAFI.GR

https://xirafi.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%bc%cf%8c-%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%b1%ce%bd%cf%8c-%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%85%ce%b4/»),

3.113.CRETEDOC.GR

(«https://www.cretedoc.org/rethymno-to-deytero-plimmyrografima-stin-istoria-tis-kritis-ston-akoymiano-potamo/»),

3.114.ANTILALOSPRESS.GR

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/deutero-plimmurografima-stin-kriti-ston-akoumiano-potamo»),

3.115. YPETHE.GR

(«https://theswater.blogspot.com/2021/12/msc.html»),

3.116.ONLARISSA.GR

(«onlarissa.gr/2021/12/08/anodiki-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-sti-larisa-symfona-me-statistiki-analysi/ »),

3.117.ASTRATV.GR

(«https://www.astratv.gr/anodiki-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-sti-larisa-symfona-me-statistiki-analysi/ »),

3.118.TIRNAVITIKANEA.COM

(«https://www.tirnavitikanea.com/2021/12/08/anodiki-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-sti-larisa-symfona-me-statistiki/»),

3.119.LARISSANET.GR

(«https://www.larissanet.gr/2021/12/08/anodiki-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-sti-larisa/»),

3.120.THENEWSPAPER.GR

(«thenewspaper.gr/2021/12/08/ανοδική-η-τάση-των-συνολικών-μηνιαίων/»), 

3.121.SKIATHOSTV.COM

(«https://www.skiathostv.com/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b7-%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%cf%89%ce%bd/»),

3.122.LARISSAPRESS.GR

(«larissapress.gr/2021/12/08/anodiki-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-sti-larisa/»),

3.123.ILARISSA.GR

(«https://www.ilarissa.gr/news/larissa/anodiki-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-sti-larisa-symfona-me-statistiki-analysi»),

3.124.LARISANEW.GR

(«https://www.larisanew.gr/anodiki-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-sti-larisa/»),

3.125.PINEIOSNEWS.GR

(«https://www.pineiosnews.gr/2021/12/10/anodiki-i-tasi-ton-synolikon-miniaionvrochoptoseon-sti-larisa-symfona-me-statistiki-analysi/»),

3.126.E-THESSALIA.GR

(«e-thessalia.gr/anodiki-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-sti-larisa-symfona-me-statistiki-analysi/»),

3.127.KAVALAPOST.GR

(«https://www.kavalapost.gr/energia-perivallon/270793/me-132-000-kyvika-metra-tin-imera-trechei-to-rema-palaias-kavalas-pros-ta-tenagi-ton-filippon/»),

3.128.KAVALAPOINT.GR

(«https://www.kavalapoint.gr/thomas-papalaskaris-me-132-000-kyvika-metra-tin-imera-peripoy-trechei-to-rema-palaias-kavalas-pros-ta-tenagi-filippon/»),

3.129.KAVALANEWS.GR,

(«https://www.kavalanews.gr/23523-132000-kyvika-metra-imera-peripoy-trehei-rema-palaias-kavalas-pros-tenagi-filippon.html»),

3.130.K-TIPOS.GR

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5/»),

3.131.AGRO24.GR,

(«https://www.agro24.gr/agrotika/efodia/ydatinoi-poroi/me-132000-kyvika-metra-tin-imera-peripoy-trehei-rema-palaias-kavalas»),

3.132.SERRESTV.GR,

(«http://www.serrestv.gr/tv/article_read.php?a=30304»),

3.133.XIRAFI.GR,

(«https://xirafi.gr/%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b8-%cf%80%ce%b1/»),

3.134.KAVALAPOINT.GR,

(«https://www.kavalapoint.gr/me-146-000-kyvika-metra-tin-imera-peripoy-xekinaei-i-kentriki-apostraggistiki-tafros-sta-tenagi-filippon-kavalas/»),

3.135.MICHANIKOS-ONLINE.GR,

(«https://www.michanikos-online.gr/%CE%BC%CE%B5-146-000-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BE/»),

3.136.DESTANEA.COM,

(«https://destanea.com/more/prosopa-gegonota/item/4758-146-000»),

3.137.PROININEWS.GR,

(«https://www.proininews.gr/me-146-000-kyvika-metra-tin-imera-peripoy-xekinaei-i-kentriki-apostraggistiki-tafros-sta-tenagi/»),

3.138.K-TIPOS.GR,

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%BF-%CE%B8-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3/»),

3.139.AGROEKFRASI.GR,

(«https://agroekfrasi.gr/%ce%bc%ce%b5-146-000-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%be%ce%b5/»),

3.140.XIRAFI.GR,

(«https://xirafi.gr/%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%B7-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CF%80%CF%80%CF%89%CE%BD-%CE%BF-%CE%B8-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%BC/»),

 

3.141.KAVALAPOST.GR,

(«https://www.kavalapost.gr/energia-perivallon/271404/me-146-000-kyvika-metra-ti-mera-xekinaei-i-kentriki-apostraggistiki-tafros-sta-tenagi-ton-filippon/»),

3.142.KALYMNOS-NEWS.GR,

(«https://kalymnos-news.gr/2021/12/%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CF%8C%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AE-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B7-%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7/»),

3.143.KAVALAPOINT.GR,

(«https://www.kavalapoint.gr/thomas-papalaskaris-statheri-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-stin-kavala-se-vathos-dekaexaetias/»),

3.144.KAVALAPOST.GR,

(«https://www.kavalapost.gr/energia-perivallon/271933/ereyna-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-stin-kavala-tin-periodo-2006-2021-pinakes/»),

3.145.DESTANEA.COM,

(«https://destanea.com/more/prosopa-gegonota/item/4782-2006-2021»),

3.146.K-TIPOS.GR,

(«https://www.k-tipos.gr/%CF%84%CE%B1-%CE%AD%CF%84%CE%B7-2022-2023-2024-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CE%B8%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%86%CF%81%CF%8E%CF%82/»),

3.147.MICHANIKOS-ONLINE.GR,

(«https://www.michanikos-online.gr/%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%BA-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AE-%CE%B7-%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%84/»),

 

Υδρολογική έρευνα του Θωμά Παπαλάσκαρη,

●MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού,

●Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,

●«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,

●«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,

●«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,

●«Υποψήφιος Διδάκτορας στην Μεταφορά Φερτών Υλών (Δ.Π.Θ.)»,

●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),

●«Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),

●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,

●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)».

●«Μελλοντικός, (Σύντομα), Υπάλληλος σε Θέση Τακτικού Προσωπικού του «Δήμου Καλυμνίων», Κάλυμνος, Δήμου Καλυμνίων, Νομού Δωδεκανήσων», Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, (επιτυχών με την «Προκήρυξη 10Κ/2018», «από περίπου 15/01/2022»)».

 

 

 

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ