Θωμάς Κ. Παπαλάσκαρης

Περισσότερα

MSc. Πολιτικός/Υδρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υδραυλικών Έργων, ("Α.Π.Θ."/"Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ."/"Δ.Π.Θ.").

 

Πρώην Συμβασιούχος Υπάλληλος της "Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου ("ΑΝ.Η.")/"Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς, Νομού Ηρακλείου"".