Βάννα Σφακιανάκη

Περισσότερα
Η Βάννα Σφακιανάκη είναι αρχιτέκτων
Ωχριά η σοφιστική μπροστά στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Σταθμών

Ωχριά η σοφιστική μπροστά στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Σταθμών

Με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Σταθμών καθορίζονται 10 περιοχές μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης (έως το 2030-2032) και 13 περιοχές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης (μετά το 2030-2032), με συνολική εκτιμώμενη ισχύ 4,9 GW και 6,9 GW αντίστοιχα

/ΡΟΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ