Μαρκάκης Φανούριος

Περισσότερα

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Υπεύθυνος Αδειοδοτικής Διαδικασίας Έργων Net Metering

Ενεργειακή Κρίση και η Λύση του Net Metering

Ενεργειακή Κρίση και η Λύση του Net Metering

Η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα επιστρέψει στα επίπεδα που γνωρίζαμε.

/ΡΟΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ