Ενεργειακή Κρίση και η Λύση του Net Metering

Μαρκάκης Φανούριος
Μαρκάκης Φανούριος

Η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα επιστρέψει στα επίπεδα που γνωρίζαμε.

Η ενεργειακή κρίση είναι εδώ και ήρθε για να μείνει. Οι τιμές ενέργειας βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ. Οι λόγοι της ολοένα αυξημένης τιμής ενέργειας ποικίλλουν. Ένας εξ αυτών, το γεγονός ότι η ζήτηση ενέργειας είναι η υψηλότερη των τελευταίων ετών. Η κρίση αυτή αποτυπώνεται στο χρηματικό ποσό που καλούνται να καταβάλλουν οι καταναλωτές, είτε αυτοί είναι Χαμηλής είτε Μέσης Τάσης. Όλο αυτό αντικατοπτρίζεται από την εξέλιξη της τιμής χονδρεμπορικής της ηλεκτρικής ενέργειας για το 2021. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε αύξηση από 52,52€/MWh (Ιανουάριος 21΄) σε 235,38€/MWh (Δεκέμβριος 21΄). Με λίγα λόγια, η αύξηση είναι 384%! Φυσιολογικό και επόμενο, μια τέτοια αύξηση να μετακυλήσει στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών. Επομένως το ερώτημα που εύλογα δημιουργείται είναι αν υπάρχει λύση στην ενεργειακή κρίση. Η απάντηση είναι ΝΑΙ και ονομάζεται Ενεργειακός Συμψηφισμός (Net Metering).

Με τον όρο Net Metering εννοούμε τον συμψηφισμό της παραγόμενης (από το φωτοβολταϊκό σύστημα) με την καταναλισκόμενη ενέργεια. Μέσω του Net Metering ο καταναλωτής μειώνει ένα σημαντικό ποσοστό της ενέργειας που χρησιμοποιεί είτε με τον ταυτοχρονισμό είτε με τον ετεροχρονισμό της ενέργειας. Με τον όρο «ταυτοχρονισμό» εννοούμε την κατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα κατευθείαν στην κατανάλωση χωρίς την χρήση του Δικτύου. Έτσι η ταυτοχρονιζόμενη ενέργεια δεν μεταφέρεται καθόλου στον λογαριασμό του ρεύματος μειώνοντας τον σε σημαντικό βαθμό.

Σε περιπτώσεις που η παραγόμενη ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σύστημα είναι μεγαλύτερη από την ζήτηση της εγκατάστασης χρησιμοποιείται το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που παράγεται (ετεροχρονισμός). Η περίσσεια ενέργειας, αυτή δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά συμψηφίζεται για μια ορισμένη χρονική περίοδο οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση.

Το Net Metering απευθύνεται τόσο στα οικιακά κτίρια όσο και στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Η αδειοδοτική διαδικασία που απαιτείται για την διασύνδεση με το δίκτυο ενός Φ/Β συστήματος είναι απλή και συνήθως σύντομη. Ο ενδιαφερόμενος θα λάβει την έγκριση από τον Διαχειριστή Δικτύου εντός 2-3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου στο αρμόδιο τμήμα ΔΕΔΔΗΕ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον ενδιαφερόμενο συνοπτικά είναι τίτλοι ιδιοκτησίας, οικοδομική άδεια ή άλλα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμότητα του κτιρίου και φυσικά ενεργή παροχή ρεύματος στο όνομα του. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, όπως τεχνικές εκθέσεις, σχέδια και τις σχετικές  υπεύθυνες δηλώσεις του επιβλέποντος μηχανικού, αναλαμβάνει να τα εκπονήσει αρμόδια τεχνική εταιρεία.

Το Net-Metering αποτελεί μια επένδυση και μάλιστα σοβαρή. Ο καταναλωτής θέλει να πληρώνει όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα. Επωφελούμενος από το πλούσιο ηλιακό δυναμικό, επενδύει στην μείωση του κόστους, του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Η απόσβεση της επένδυσης αυτής γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα μιλώντας για ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές Μέσης Τάσης (με μέση ετήσια κατανάλωση περίπου 1.000.000kWh) στην περιοχή της Αττικής, η μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας από  φωτοβολταϊκό σύστημα είναι περίπου 1.500kWh/kWp. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 400kWp θα παράγει ετησίως 600.000kWh με την εξοικονόμηση χρημάτων να υπολογίζεται στις 132.000€ (600.000kWh x 0,22€/kWh). Το κόστος ενός τέτοιου συστήματος είναι περίπου 235.000€ (χωρίς Φ.Π.Α.) συμπεριλαμβανομένου του κόστους σύνδεσης με το Δίκτυο. Έτσι ο χρόνος απόσβεσης μια τέτοιας απόσβεσης είναι κάτω από τα 2 χρόνια, καθιστώντας το Net Metering μια από τις πιο κερδοφόρες επενδύσεις που μπορεί να προβεί μια επιχείρηση που σέβεται τόσο το πορτοφόλι της όσο και το περιβάλλον.

Η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα επιστρέψει στα επίπεδα που γνωρίζαμε. Όχι σύντομα τουλάχιστον. Το Net Metering είναι η λύση στο πρόβλημα. Υφίσταται από το 2015, χρησιμοποιείται ήδη από πολλούς οικιακούς και βιομηχανικούς καταναλωτές και προβλέπεται η ακόμη μεγαλύτερη υιοθέτηση του εντός του 2022. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και το ΥΠΕΝ σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Δικτύου, όπου μέσω μεταρρυθμίσεων κάνει την διαδικασία για Net Metering ευκολότερη, προσπερνώντας τις δυσκολίες του παρελθόντος με επιχειρήσεις που ηλεκτροδοτούνται από κορεσμένο δίκτυο και πλέον μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σύστημα και να αξιοποιήσουν την αυτοπαραγωγή (Net Metering). Τα έργα που έχουν λάβει χώρα ήδη είναι πάρα πολλά. Δείτε ενδεικτικά.

 

Μαρκάκης Φανούριος

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Υπεύθυνος Αδειοδοτικής Διαδικασίας Έργων Net Metering

https://www.aenaos-systems.gr/gr

 

 

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ