Άδειες εργαζομένων (προστασία της οικογένειας και των εργαζομένων)

Άδειες εργαζομένων (προστασία της οικογένειας και των εργαζομένων)

Με τον πρόσφατο νόμο επιχειρήθηκε η συγκέντρωση, κωδικοποίηση και επέκταση ρυθμίσεων, που αναφέρονται στις άδειες τις σχετικές με την προστασία της οικογένειας.

Το ζήτημα των αδειών των εργαζομένων, υπό το πρίσμα του πρόσφατου νόμου (ν. 4808/2021), ξεκίνησε να μας απασχολεί σε προηγούμενη αρθρογραφία μας. Θα μας απασχολήσουν εδώ οι άδειες που στοχεύουν στην προστασία της οικογένειας. Συγκεκριμένα:

Άδεια και ειδική προστασία μητρότητας

Επεκτείνεται το δικαίωμα λήψης του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας, διάρκειας εννέα εβδομάδων (και) στις εργαζόμενες μητέρες που υιοθετούν στην οικογένειά τους τέκνο έως οκτώ (8) ετών. Επεκτείνεται, επίσης, η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας στις θετές και τεκμαιρόμενες μητέρες.

Άδεια για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 

Παρέχεται δικαίωμα λήψης άδειας επτά (7) εργάσιμων ημερών με αποδοχές σε εργαζόμενες, οι οποίες υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 

Άδεια φροντίδας τέκνου 

Αφορά, εναλλακτικά, και στους δύο (φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, τεκμαιρόμενους) γονείς. Eκτείνεται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη γέννηση του τέκνου (ή την ένταξη παιδιού έως 8 ετών στην οικογένεια) και αναφέρεται, κατά βάση, σε μειωμένο ωράριο του εργαζόμενου γονέα, κατά μία (1) ώρα.

Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης 

Παρέχεται άδεια (μετ’ αποδοχών-έως τέσσερις εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος) για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης τέκνων έως δεκαοκτώ ετών καθώς και, ανεξαρτήτως ηλικίας, στην περίπτωση τέκνων με αναπηρία. 

Άδεια γάμου

Παρέχεται σε περίπτωση γάμου και σύναψης συμφώνου συμβίωσης. Αντιστοιχεί σε μια πλήρη εργάσιμη εβδομάδα. 

Άδεια προγεννητικών εξετάσεων 

Έγκυες εργαζόμενες απαλλάσσονται από την εργασία τους, χωρίς περικοπή αποδοχών, προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, οι οποίες πρέπει να διενεργηθούν κατά τον χρόνο εργασίας.

Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία 

Χρήση δικαιούνται γονείς (φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, τεκμαιρόμενοι) παιδιών με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία και εργάζονται σε επιχείρηση με πενήντα, τουλάχιστον, εργαζόμενους. Δικαιούνται μειωμένο ωράριο, κατά μια ώρα ημερησίως, με ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. 

Άδεια λόγω ασθενείας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους 

Ανέρχεται σε έως έξι (6) εργάσιμες ημέρες συνολικά-χωρίς αποδοχές. Σε περίπτωση γονέα (φυσικού, θετού, αναδόχου, τεκμαιρόμενου), ο οποίος φροντίζει δύο παιδιά, η διάρκεια της άδειας αυξάνεται σε οκτώ (8) ημέρες. Αν προστατεύει περισσότερα από δύο, σε δεκατέσσερις (14) ημέρες. 

Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων παιδιών 

Ανέρχεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ετησίως, με αποδοχές, λόγω σοβαρών ασθενειών τέκνων εργαζομένων-γονέων (φυσικών, θετών, αναδόχων, τεκμαιρόμενων). 

Άδεια λόγω νοσηλείας παιδιών 

Η άδεια αυτή (τριάντα ημερών ετησίως-κατ’ ανώτατο όριο) είναι άνευ αποδοχών και διαρκεί όσο και η νοσηλεία τέκνων εργαζομένων-γονέων (φυσικών, θετών, αναδόχων, τεκμαιρόμενων). 

Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες 

Αφορά εργαζόμενους γονείς (φυσικούς, θετούς, αναδόχους, τεκμαιρόμενους), με αποκλειστική επιμέλεια του τέκνου τους. Η διάρκειά της είναι έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως. Εκτείνεται στις οκτώ (8) εργάσιμες, όταν τα τέκνα είναι τρία ή περισσότερα.

Με τον (ανωτέρω) πρόσφατο νόμο επιχειρήθηκε η συγκέντρωση, κωδικοποίηση και επέκταση ρυθμίσεων, που αναφέρονται στις άδειες τις σχετικές με την προστασία της οικογένειας. Είναι δεδομένο που τέτοιες ρυθμίσεις συνδράμουν, αναμφίβολα, στην υποβοήθηση των εργαζομένων και, μέσω αυτών, στην υποβοήθηση των ίδιων των επιχειρήσεων.

Προκειμένου, όμως, να μην καταστούν «γράμμα κενό» οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις, ο νομοθέτης έκρινε σκόπιμο, και ορθά, να προστατεύσει τους εργαζόμενους που κάνουν χρήση των σχετικών δικαιωμάτων τους. Για την προστασία όμως αυτή θα μιλήσουμε σε επόμενο, και τελευταίο της συγκεκριμένης ενότητας, άρθρο μας.- 


Σταύρος Κουμεντάκης

Managing Partner

Koumentakis and Associates Law Firm


Σημ.: Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή


 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ