Άδειες

Προκήρυξη για το πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης

Προκήρυξη για το πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά»

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ