Άδειες

Παράταση αδειών για την έκδοση αδειών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Παράταση αδειών για την έκδοση αδειών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Δόθηκε παράταση μέχρι 30/09/2024

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ