Για να εξεταστείς από απόσταση χρειάζεσαι πρώτα "πτυχίο" στις οδηγίες!

Για να εξεταστείς από απόσταση χρειάζεσαι πρώτα "πτυχίο" στις οδηγίες!

Οι κανονισμοί που εστάλησαν σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης με αναφορές στη διαρρύθμιση του χώρου, την στάση του σώματος, την απόλυτη ησυχία και τον αριθμό των χαρτομάντηλων!

Νόμιζαν ότι για να δώσουν εξετάσεις εξ' αποστάσεως θα πρέπει να διαβάσουν μόνο το μάθημα, ωστόσο τους περίμενε και μια έκπληξη. 

Φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης ενημερώθηκαν με ένα "κατεβατό" οδηγιών, ότι η εξ' αποστάσεως εξέταση δεν είναι και τόσο απλή υπόθεση. 

Οι Προκαταρκτικοί Κανονισμοί Εξέτασης που τους εστάλησαν, αλλά αναρτήθηκαν και στην επίσημη σελίδα του μαθήματος, ξεκινούν απο τον υπολογιστή και πώς αυτός να λειτουργήσει, πηγαίνουν στον χώρο της εξέτασης και τα αντικείμενα που θα πρέπει να υπάρχουν πάνω στο τραπέζι και φτάνουν στην στάση του σώματος, καθ' όλη την διάρκεια της εξέτασης αλλά και στον ...τρόπο απομάκρυνσης για το στυλό. 

Ειδικά γι' αυτό το τελευταίο αναφέρεται: 

αθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης, ο εξεταζόμενος πρέπει να κάθεται στο τραπέζι εξέτασης, και με τα δύο χέρια επάνω στο τραπέζι, και κοιτάζοντας συνεχώς και μόνον τις (αρχικά λευκές) 10 κόλλες Α4 πάνω στο τραπέζι, και πουθενά αλλού στο χώρο του δωματίου, ώστε να μην κινεί την υποψία του επιτηρητή ότι κοιτάζει πληροφορίες ή βοήθεια, ειδικά από μέρη του δωματίου που δεν φαίνονται στην κάμερα επιτήρησης. Ο άξονας σώματος-βλέματος του εξεταζόμενου θα πρέπει να είναι "σχεδόν" προς την κάμερα επιτήρησης, με μιά γωνία περίπου 30 μοιρών ως προς την κατεύθυνση προς αυτήν. Δεν επιτρέπεται απομάκρυνση του εξεταζόμενου από τη θέση και στάση αυτή καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης –ούτε γιά τουαλέτα· τυχόν τέτοια απομάκρυνση προκαλεί μηδενισμό στην εξέταση".

Επίσης:

"Ο εξεταζόμενος πρέπει να κάθεται σ' ένα τραπέζι σχετικά μικρό και περίπου στη μέση του δωματίου, ούτως ώστε αυτό να χωρά ολόκληρο στο οπτικό πεδίο της κάμερας, και το τραπέζι αυτό πρέπει να είναι εντελώς κενό, με εξαίρεση: δέκα (10) κόλλες Α4 εντελώς λευκές, δύο στυλό, και ενδεχομένως ένα διαφανές ποτήρι νερό και έως πέντε (5) χαρτομάνδηλα, λευκά (άγραφα). 

Αν δε, ο φοιτητής δεν μπορέσει να ακούσει καλά την εκφώνηση κάποιου θέματος, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν: 

"Εάν ο εξεταζόμενος δεν καταλαβαίνει κάτι στην εκφώνηση ενός θέματος, τότε είτε (α) δεν ξέρει αυτό το θέμα, άρα προχωρά στο επόμενο, ή (β) κάνει την λογικότερη υπόθεση γιά το τι σημαίνει το θέμα, βάσει των όσων ξέρει, γράφει την ερώτησή του και την απάντηση-υπόθεση που ο ίδιος έκανε στην κόλλα των απαντήσεων, και συνεχίζει την επίλυση του θέματος βάσει αυτής της υπόθεσης".


Δείτε αναλυτικά τους κανονισμούς, που έχουν προκαλέσει τουλάχιστον πονοκέφαλο στους φοιτητές: 

 

Προκαταρκτικοί Κανονισμοί Εξέτασης (έκδοση της 22/9):

 • Η εξέταση θα είναι γραπτά σε χαρτί με στυλό – τίποτα απολύτως σε υπολογιστή.
 • Υπολογιστής πρέπει να υπάρχει, με σύνδεση internet σταθερή και καλή, κάμερα, μικρόφωνο, και μεγάφωνο, γιά να γίνεται η επιτήρηση, και γιά την (προφορική) εκφώνηση (υπαγόρευση) των θεμάτων, αλλά απαγορεύεται αυστηρά οιαδήποτε άλλη χρήση του υπολογιστή – ακόμα και το να κοιτάζει την οθόνη του ο εξεταζόμενος. Η επιτήρηση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, στην οποία πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό. Μπορεί να σας ζητηθεί screen sharing προς έλεγχο του τι τρέχει στον υπολογιστή σας.
 • Κινητό τηλέφωνο (ή φωτογραφική μηχανή) πρέπει να υπάρχει, με σύνδεση στο internet, γιά χρήση ως scanner γιά την παράδοση των απαντήσεων στο τέλος, αλλά απαγορεύεται αυστηρά οιαδήποτε άλλη χρήση τους πριν τη λήξη. Προτίμηση γιά την εφαρμογή "Cam Scanner" στο κινητό, γιά φωτογραφίες χαρτιών Α4 με υψηλό contrast, που συνενώνει και πολλαπλές φωτογραφίες σε ένα αρχείο PDF.
 • Φοιτητική Ταυτότητα: ο εξεταζόμενος πρέπει να την έχει και να την επιδεικνύει όποτε του ζητηθεί, και η φωτογραφία του σε αυτήν πρέπει να είναι πρόσφατη και να του μοιάζει.
 • Δωμάτιο Εξέτασης: καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης, ο εξεταζόμενος πρέπει να ευρίσκεται μόνος σε ένα δωμάτιο με όσο το δυνατό λιγότερες πόρτες (όχι άνω των δύο) και παράθυρα, με απόλυτη ησυχία, και με κλειστές όλες τις πόρτες και παράθυρα. Πρέπει να έχει απομακρύνει από το δωμάτιο οτιδήποτε αυτός θεωρεί σχετικό με ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα. Η απαίτηση γιά απόλυτη ησυχία περιλαμβάνει και το να μην ακούγεται οιοσδήποτε ήχος (περιβάλλοντος η συνομιλίας) σχετικός με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
 • Τραπέζι Εξέτασης: καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης, ο εξεταζόμενος πρέπει να κάθεται σ' ένα τραπέζι σχετικά μικρό και περίπου στη μέση του δωματίου, ούτως ώστε αυτό να χωρά ολόκληρο στο οπτικό πεδίο της κάμερας, και το τραπέζι αυτό πρέπει να είναι εντελώς κενό, με εξαίρεση: δέκα (10) κόλλες Α4 εντελώς λευκές, δύο στυλό, και ενδεχομένως ένα διαφανές ποτήρι νερό και έως πέντε (5) χαρτομάνδηλα, λευκά (άγραφα). Απαγορεύονται εντελώς κατά την εξέταση: κινητά τηλέφωνα, αριθμομηχανές, ακουστικά/headsets, σημειώσεις.
 • Θέση Κάμερας Επιτήρησης: Η κάμερα του υπολογιστή μέσα από την οποία θα γίνεται η επιτήρηση πρέπει να είναι τοποθετημένη στη γωνία εκείνη του δωματίου από την οποία να φαίνονται απέναντι όλες οι πόρτες του δωματίου (και κατά προτίμηση και όλα τα παράθυρα), και αρκούντως ψηλά ώστε να φαίνεται ευκρινώς ολόκληρη η επιφάνεια του τραπεζιού εξέτασης και τα χαρτιά πάνω σε αυτήν –όχι όμως και το τι είναι γραμμένο πάνω στα χαρτιά– και φυσικά και ο εξεταζόμενος. Πριν την έναρξη της εξέτασης, θα πρέπει ο εξεταζόμενος να στίψει την κάμερα έτσι ώστε ο επιτηρητής να επιβεβαιώσει ότι ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις γιά το δωμάτιο εξέτασης, τις πόρτες, τα παράθυρα, και το τραπέζι εξέτασης. Επίσης θα πρέπει να επιδείξει την κάθεμιά από τις 10 λευκές κόλλες Α4, και από τις δύο πλευρές, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι αυτές είναι εντελώς λευκές.
 • Οθόνη του Υπολογιστή: μετά τη σύνδεση στο κανάλι επιτήρησης, η οθόνη του υπολογιστή δεν θα ξαναχρησιμοποιηθεί και πρέπει να παραμείνει αθέατη στον εξεταζόμενο: "πεσμένη" προς τα κάτω, ή γυρισμένη προς τον τοίχο. Εάν η κάμερα επιτήρησης είναι ενσωματωμένη πάνω σε laptop, και άρα στρίβει μαζί με την οθόνη, τότε ο εξεταζόμενος πρέπει να κολλήσει ένα φύλλο χαρτί πάνω στην οθόνη, ώστε αυτή να μην φαίνεται. Η επαλήθευση από τον επιτηρητή (πριν την έναρξη της εξέτασης) της οθόνης laptop ή του τι υπάρχει δίπλα στην κάμερα επιτήρησης θα γίνει με τη χρήση του κινητού σε "selfie mode", δηλαδή με την εμπρόσθια κάμερα του κινητού να κοιτάζει γύρω από την κάμερα, και την κάμερα επιτήρησης να βλέπει την εικόνα αυτή στην οθόνη του κινητού. Μετά από αυτό, ο εξεταζόμενος πρέπει να δείξει στον επιτηρητή ότι σβήνει το κινητό τηλέφωνο και το τοποθετεί μακρυά από το τραπέζι εξέτασης και με την οθόνη προς τα κάτω.
 • Στάση του εξεταζόμενου: καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης, ο εξεταζόμενος πρέπει να κάθεται στο τραπέζι εξέτασης, και με τα δύο χέρια επάνω στο τραπέζι, και κοιτάζοντας συνεχώς και μόνον τις (αρχικά λευκές) 10 κόλλες Α4 πάνω στο τραπέζι, και πουθενά αλλού στο χώρο του δωματίου, ώστε να μην κινεί την υποψία του επιτηρητή ότι κοιτάζει πληροφορίες ή βοήθεια, ειδικά από μέρη του δωματίου που δεν φαίνονται στην κάμερα επιτήρησης. Ο άξονας σώματος-βλέματος του εξεταζόμενου θα πρέπει να είναι "σχεδόν" προς την κάμερα επιτήρησης, με μιά γωνία περίπου 30 μοιρών ως προς την κατεύθυνση προς αυτήν. Δεν επιτρέπεται απομάκρυνση του εξεταζόμενου από τη θέση και στάση αυτή καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης –ούτε γιά τουαλέτα· τυχόν τέτοια απομάκρυνση προκαλεί μηδενισμό στην εξέταση.
 • Μικρόφωνο Επιτήρησης: Το μικρόφωνο του καναλιού επιτήρησης πρέπει να παραμείνει ενεργοποιημένο και στη μέγιστη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης, προκειμένου ο επιτηρητής να ακούει όλους τους ήχους του δωματίου –δηλαδή απόλυτη ησυχία. Γιά την επιβεβαίωση ότι το μικρόφωνο είναι συνεχώς ενεργοποιημένο, ο επιτηρητής θα εκφωνεί σε τυχαίες στιγμές το επώνυμο ενός εξεταζομένου, και τότε θα πρέπει εκείνος αμέσως να απαντά "παρών" –η παραμικρή τυχόν καθυστέρηση σε αυτή την απάντηση εγείρει υποψίες ότι το μικρόφωνο ήταν κλειστό και άνοιξε εκείνη τη στιγμή, άρα απαγορεύεται.
 • Σταθερότητα σύνδεσης internet: η σύνδεση στο internet του υπολογιστή επιτήρησης πρέπει να είναι σταθερή και χωρίς καθυστερήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης· συνιστάται αυτή να είναι με ενσύρματο ethernet και όχι με ασύρματο wifi. Εάν αυτή διακοπεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η εξέταση μηδενίζεται.
 • ΔΕΝ επιτρέπεται οιαδήποτε ερώτηση επί των εκφωνήσεων των θεμάτων. Εάν ο εξεταζόμενος δεν καταλαβαίνει κάτι στην εκφώνηση ενός θέματος, τότε είτε (α) δεν ξέρει αυτό το θέμα, άρα προχωρά στο επόμενο, ή (β) κάνει την λογικότερη υπόθεση γιά το τι σημαίνει το θέμα, βάσει των όσων ξέρει, γράφει την ερώτησή του και την απάντηση-υπόθεση που ο ίδιος έκανε στην κόλλα των απαντήσεων, και συνεχίζει την επίλυση του θέματος βάσει αυτής της υπόθεσης.
 • Ξεκινάτε το κάθε θέμα σε νέα κόλλα, γράφοντας καθαρά και μέσα σε τετράγωνο τον αριθμό του θέματος, πρώτα η εκφώνηση που σας υπαγορεύτηκε και μετά η απάντησή σας· η απάντηση μπορεί να συνεχίζεται και σε άλλη κόλλα(ες). Στο τέλος, αριθμείτε όλες τις κόλλες σας, πάνω δεξιά σε κύκλο, σειριακά από το 1, και κατά αύξουσα σειρά αρίθμησης θεμάτων.
 • Λήξη εξέτασης - απομάκρυνση στυλό: όταν ο επιτηρητής αναγγείλει τη λήξη της εξέτασης, πρέπει να αριθμήσετε τις σελίδες των απαντήσεών σας, και να κατεβάσετε το στυλό σας, σταματώντας να γράφετε. Αμέσως μετά ο επιτηρητής θα αναγγέλει το όνομα κάθε επιτηρούμενου, και τότε ο επιτηρούμενος αυτός θα πετάει το στυλό του στο πάτωμα, και μετά και το δεύτερο στυλό, σε τρόπον ώστε ο επιτηρητής να τα βλέπει να πέφτουν. Συνεχίζετε να κάθεστε στο τραπέζι, με τα χέρια πάνω στο τραπέζι, περιμένοντας τις επόμενες οδηγίες, και σε τρόπον ώστε να είναι απόλυτα σαφές ότι καμία κόλλα δεν κινείται από ή προς το τραπέζι. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι (πολύ) λιγότερο από 3 ώρες, μάλλον κάτι μεταξύ 1.5 με 2 ώρες. Η σύνδεσή σας στο κανάλι επιτήρησης πρέπει να έχει γίνει πριν τις 17:00, ενώ η ώρα έναρξης της εξέτασης θα είναι περίπου 17:30, μετά τους ελέγχους από τον επιτηρητή που αναφέρθηκαν παραπάνω.
 • Σκανάρισμα και αποστολή απαντήσεων: Μετά τη λήξη της εξέτασης όπως παραπάνω, θα ακολουθήσει η εξής διαδικασία, γιά έναν-έναν εξεταζόμενο ανά ομάδα επιτήρησης χωριστά· οι υπόλοιποι εξεταζόμενοι περιμένουν με τα χέρια πάνω στο τραπέζι και χωρίς να μετακινούν καμία κόλλα. Ο εξεταζόμενος του οποίου ο επιτηρητής ανήγγειλε το όνομα σηκώνεται, παίρνει και ανάβει το κινητό του, και σκανάρει με τη σειρά τις σελίδες των απαντήσεών του, στραμένος έτσι ώστε ο επιτηρητής να βλέπει όλη τη διαδικασία και να βλέπει καί ότι σκανάρονται μόνον σελίδες που ήσαν ήδη πάνω στο τραπέζι· γιά κάθε σελίδα, ακουμπάτε και την φοιτητική σας ταυτότητα πάνω στη μέση, ώστε να σκαναριστεί και ο Α.Μ. σας μαζί· προτίμηση οι φωτογραφίες να συνενωθούν όλες μαζί σε ένα αρχείο PDF με όνομα "1234.pdf", όπου τα 4 ψηφία είναι ο Αριθμός Μητρώου σας –αλλιώς: "1234_p1.png", "1234_p2.png", κλπ. Στη συνέχεια αποστέλετε το ή τα files στον επιτηρητή προσωπικά με email, και μετά πιάνετε όλες τις κόλλες των απαντήσεών σας με τη σειρά στο χέρι, και επιδεικνύοντάς τις πλησιάζετε προς την κάμερα: Ο επιτηρητής θα παραλάβει το email σας, θα το ανοίξει, και εσείς θα του επιδεικνύετε μία-μία τις κόλλες των απαντήσεών σας στην κάμερα επιτήρησης, ούτως ώστε εκείνος να επαληθεύσει ότι το email που παρέλαβε περιέχει ταυτόσημες εικόνες με το ό,τι του επιδεικνύετε στην κάμερα. Στη συνέχεια τα ίδια γιά τον επόμενο επιτηρούμενο, κλπ.
 • Αναμονή και ενδεχόμενη προφορική εξέταση επικύρωσης απαντήσεων: μετά την ως άνω "παράδοση" των γραπτών, οι εξεταζόμενοι παραμένουν συνδεδεμένοι μέχρι να τους δοθεί άδεια: μπορεί να επιλεγείτε για συντομη προφορική εξέταση η οποία γίνεται άμεσα. Πρέπει να είστε ικανοί να δικαιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας, αλλιώς το γραπτό δεν γίνεται αποδεκτό.

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ