Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ένας «MITOS» συνδέει την έρευνα με την παραγωγή!

Ένας «MITOS» συνδέει την έρευνα με την παραγωγή!

Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να εγγραφούν στον νέο κύκλο του δωρεάν προγράμματος MITOS που στόχο έχει την επιχειρηματική αξιοποίηση της έρευνας.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ