Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συνεργασία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και ΕΛΚΕΘΕ

Συνεργασία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και ΕΛΚΕΘΕ

Στόχος η δημιουργία ενοποιημένων βιολογικών συλλογών και την ψηφιακή καταγραφή της βιοποικιλότητας

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ