Και με συνέντευξη οι προσλήψεις εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ

Newsroom
Newsroom

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 6 Δεκεμβρίου

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις», στο οποίο περιλαμβάνεται και η θέσπιση ενός συστήματος διορισμού και προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δ.ΥΠ.Α.

Όπως αναφέρεται, με το νομοσχέδιο  επιδιώκεται η δημιουργία ενός συστήματος διορισμού και προσλήψεων των μόνιμων εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), το οποίο μέχρι σήμερα ελλείπει, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο διορισμός/πρόσληψη εκπαιδευτικών από τη Δ.ΥΠ.Α, παρότι υπάρχουν κενές θέσεις και μεγάλη ανάγκη στελέχωσης των οργανικών μονάδων της που σχετίζονται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί εξαιρούνται, δυνάμει της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021, από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, ο οποίος αφορά, μεταξύ άλλων, στο σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη κενού, το οποίο είναι αναγκαίο να καλυφθεί μέσω της θέσπισης ενός εξειδικευμένου συστήματος βασισμένου στις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας.  Το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 156

Επιλογή εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με σειρά προτεραιότητας

Οι κενές οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) καλύπτονται με επιλογή προσωπικού που διενεργείται από τη Δ.ΥΠ.Α. και το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), βάσει σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ