Κρίσεις Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Την 05-6-2020 συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2020 υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

α) Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού κρίθηκαν συνολικά: 

Είκοσι (20) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

Τρεις (03) Πλοίαρχοι Υγειονομικοί

Είκοσι πέντε (25) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

Δέκα (10) Αντιπλοίαρχοι Τεχνικοί

Ενενήντα τέσσερις (94) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

Δεκατρείς (13) Πλωτάρχες Τεχνικοί

 

β) Η κρίση δύο (02) Αντιπλοιάρχων (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) ανεστάλη.

 

γ) Η κρίση ενός (01) Πλωτάρχη (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) ανεβλήθη.

 

δ) Η κρίση έξι (06) Πλωταρχών (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) ανεστάλη.

 

ε) Δύο (02) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) εξαιρέθηκαν από την κρίση.

 

2. Εκ του συνόλου των κριθέντων:

α) Δύο (02) Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και προήχθησαν στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.

 

β) Δεκαοκτώ (18) Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι κάτωθι δύο (02) αρχαιότεροι εξ’ αυτών:

1.Σαπουνάς Ευρυβιάδης του Βασιλείου (Α.Μ. 904)

2.Πασσάκος Σπυρίδων του Παναγιώτη (Α.Μ. 905)

προήχθησαν στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.

 

γ) Τρεις (03) Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  Υγειονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και ο αρχαιότερος εξ’ αυτών:

Κωνσταντέλλος Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ.Ε. 64)

προήχθη στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικού προς πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης.

 

δ) Είκοσι τρεις (23) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι κάτωθι τέσσερις (04) αρχαιότεροι εξ’ αυτών:

1.Χασιώτη Δήμητρα του Περικλή (Α.Μ. 946)

2.Μαργαρώνης Ιωάννης του Γρηγορίου (Α.Μ. 948)

3.Τάτης Σπυρίδων του Αλέξανδρου (Α.Μ. 952)

4.Ψύρρας Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 962)

προήχθησαν στον βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.

 

ε) Δύο (02) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό».

 

στ) Οκτώ (08) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

 

ζ) Δύο (02) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό».

 

η) Ενενήντα τρεις (93) Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι κάτωθι πέντε (05) αρχαιότεροι εξ’ αυτών:

1.Κατσίκας Κωνσταντίνος του Σταύρου (Α.Μ. 1064)

2.Τσομπάνης Νικόλαος του Χρήστου (Α.Μ. 1074)

3.Τζούρτζος Ευάγγελος του Δημητρίου (Α.Μ. 1075)

4.Ζωϊτοπούλου Ελένη του Βησσαρίωνα (Α.Μ. 1076)

5.Περιστεράς Δημοσθένης του Αθανασίου (Α.Μ. 1077)

προήχθησαν στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.

 

θ) Ένας (01) Πλωτάρχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκε ως «Παραμένων στον ίδιο βαθμό».

 

ι) Δεκατρείς (13) Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ