Σπ. Λιβανός: Ευκαιρία για μετασχηματισμό της ελληνικής αγροτικής οικονομίας η νέα ΚΑΠ

Τι προβλέπει

Ως μεγάλη ευκαιρία για να μετασχηματιστεί η αγροτική οικονομία της χώρας μας αλλά και να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της έκανε λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, σχολιάζοντας τη συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ, η οποία επετεύχθη χθες στο Λουξεμβούργο.

Παράλληλα, ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε ότι η νέα ΚΑΠ αποτελεί «ίσως τη μεγαλύτερη πολιτική μεταρρύθμιση των τελευταίων τριάντα χρόνων», καθώς «η Ευρώπη εγγυάται τη βιωσιμότητα των αγροδιατροφικών μας συστημάτων και με την ίδια συμφωνία στηρίζουμε τους Έλληνες αγρότες, τους ανοίγουμε τη δυνατότητα να είναι πρωταγωνιστές σ' αυτήν τη νέα εποχή, τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο».

Τι προβλέπει η νέα ΚΑΠ

Χρειάστηκαν έξι διαφορετικές προεδρίες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρία χρόνια διαβουλεύσεων και να φτάσουμε έως την 28η Ιουνίου για να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Θετικό γεγονός για τη χώρα μας αποτελεί το γεγονός ότι οι πόροι της νέας ΚΑΠ διατηρήθηκαν περίπου στα 19,3 δισ. ευρώ, ποσό που ανέρχεται στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, παρά τη μείωση κατά 10% που έγινε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Επίσης, εξαλείφθηκε και ο κίνδυνος της εξωτερικής σύγκλισης των δικαιωμάτων που θα σήμαινε μεγάλες απώλειες πόρων από τον Πυλώνα Ι των άμεσων ενισχύσεων.

Μεταξύ άλλων, στην εν λόγω συμφωνία ενσωματώνονται οι βασικές θέσεις και διεκδικήσεις τις χώρας μας για μία περισσότερο δίκαιη, πράσινη, κοινωνική και ευέλικτη ΚΑΠ προς όφελος των παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών αλλά και προς όφελος της ελληνικής περιφέρειας.

Όπως σημειώνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η συμφωνία που επετεύχθη χθες:

- Μεριμνά για τους νέους γεωργούς, διαμορφώνοντας περισσότερα κίνητρα προσέλκυσης και επενδύσεων, αυξάνοντας το ελάχιστο υποχρεωτικό επίπεδο στήριξης του εισοδήματός τους σε 3% του προϋπολογισμού της ΚΑΠ για κάθε κράτος-μέλος.

- Στηρίζει τις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ώστε να καταστούν περισσότερο βιώσιμες και ανταγωνιστικές, αξιοποιώντας τα εργαλεία της αναδιανεμητικής ενίσχυσης και της ενίσχυσης των μικροκαλλιεργητών για τη στήριξη του εισοδήματός τους και την άμβλυνση των επιπτώσεων της εσωτερικής σύγκλισης, ενώ ταυτόχρονα διευρύνει το πλέγμα προστασίας για παραγωγικούς κλάδους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μέσα από την αύξηση του ποσοστού στήριξης των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

- Ενσωματώνει με ισορροπημένο τρόπο τη μέριμνα για το περιβάλλον, διαμορφώνοντας νέες ολοκληρωμένες αγροδιατροφικές αλυσίδες αξίας, μέσα από την υιοθέτηση βιώσιμων και πράσινων πρακτικών, όπως η γεωργία ακριβείας, οι γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις, τα οικολογικά σχήματα, η βιολογική γεωργία, η αγρο-οικολογία, η καλή διαβίωση των ζώων, η βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία.

- Διευρύνει τις προοπτικές και δυνατότητες επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, μέσα από την προώθηση του συνεργατισμού, της δικτύωσης, της κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης των παραγωγών, την καινοτομία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

- Σέβεται την κοινωνία τον πολιτών και αναβαθμίζει τη συμβολή του πρωτογενή τομέα στη θωράκιση κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, μέσα από τη σύνδεση της χορήγησης ενισχύσεων με την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.

- Διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στη νέα προγραμματική περίοδο, μέσα από επαρκείς μεταβατικές διατάξεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την προσαρμογή των παραγωγών στην νέα Πράσινη Αρχιτεκτονική της ΚΑΠ (οικολογικά σχήματα και υποχρεωτικά πρότυπα) και την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου μας στη βάση των ιδιαιτεροτήτων και των προτεραιοτήτων της χώρας μας, εστιάζοντας στα αποτελέσματα και τις επιδόσεις.

- Ενθαρρύνει την απλοποίηση των παρεμβάσεων στο σύνολο των Πυλώνων της ΚΑΠ και προβλέπει τη μείωση της γραφειοκρατίας προς όφελος των παραγωγών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ