10 +1 μέρες υπό κατάληψη το Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ

Κατερίνα Μυλωνά
Κατερίνα Μυλωνά

Τι ζητούν καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος που περιμένουν την ψήφιση της τροπολογίας για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του

Με ένα σημαντικό κενό, κατατέθηκε η τροπολογία για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ από τα Υπουργεία Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το συγκεκριμένο τμήμα, όπως και άλλα σε όλη την Ελλάδα, δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στην τροπολογία αλλά ανήκει σε αυτή την κατηγορία που ορίζει συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να πληροί για να ικανοποιηθεί αυτό το σημαντικό αίτημα.

Τη Δευτέρα, στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφασίστηκε να κατατεθεί αίτημα ώστε το Τμήμα να συμπεριληφθεί στην τροπολογία με την επωνυμία του. Παράλληλα, οι φοιτητές αποφάσισαν να συνεχίσουν την κατάληψη, που ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου, ως την Πέμπτη και να ενώσουν τις δυνάμεις τους με φοιτητές Τμημάτων στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην κινητοποίηση που θα γίνει αύριο, Τετάρτη. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του φοιτητικού συλλόγου, Στέλιος Καμούτσης, ανάλογες κινητοποιήσεις γίνονται και σε άλλα Τμήματα κι έτσι αύριο θα γίνει συγκέντρωση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Αθήνα.

Στέλιος Καμούτσης ΕΛΜΕΠΑ
Ο Στέλιος Καμούτσης

 

Ο πρόεδρος του Τμήματος, κ. Μανώλης Ροδιτάκης, αναφέρει πως το Τμήμα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί με ξεκάθαρο τρόπο στην τροπολογία. Το πτυχίο του ισοδυναμεί με ενιαίο και αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master’s), το οποίο και έχει αντιστοιχηθεί στο Επίπεδο 7 του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Παράλληλα, το πρόγραμμα σπουδών του, το οποίο είναι πενταετές, πιστοποιήθηκε πρόσφατα κατά το Νοέμβριο του 2022, ως Integrated Master’s από την ΕΘΑΑΕ, με βαθμολογία Α(Fully Compliant), σύμφωνα με το Σχέδιο Έκθεσης Πιστοποίησης.

Μανώλης Ροδιτάκης
Ο κ. Μανώλης Ροδιτάκης

 

Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει ήδη ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε βήματα πίσω. Αυτό θα σημαίνει ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος θα εξακολουθήσουν να είναι όμηροι μίας κατάστασης που μπορεί να κρατήσει ένα εξάμηνο ή και ένα χρόνο, δεδομένου ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αυτή τη στιγμή, οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκλείονται από την αγορά εργασίας χωρίς κανέναν λόγο. 

Η τροπολογία

Σημειώνεται πως η τροπολογία των υπουργών Παιδείας Ν. Κεραμέως και Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Γεωργαντά για τα επαγγελματικά δικαιώματα  γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή σε πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται την Πέμπτη.

Η τροπολογία θέτει ως προϋπόθεση τη γνώμη  της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) .

Η τροπολογία, μεταξύ άλλων, αναφέρει

«Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου - Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 344/2000

1. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000 (Α ́ 297), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114), περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου, προστίθεται υποπερ. εε), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας,

γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,

εε) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών γεωπονίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν γνώμης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), και».»

 

Ψήφισμα του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας

Ψήφισμα σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας εξέδωσε το Συμβούλιου Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ στο οποίο αναφέρεται:

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) υλοποιεί ένα σύγχρονο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) πενταετούς διάρκειας. Σήμερα, στο Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ φοιτούν 631 φοιτητές ενώ έχουν ήδη δοθεί πολλά πτυχία βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών οδηγεί στην απόκτηση «Πτυχίου Γεωπονίας», το οποίο ισοδυναμεί με ενιαίο και αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master’s) που έχει αντιστοιχηθεί στο Επίπεδο 7 του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, όπως όλα τα Διπλώματα Master’s πανευρωπαϊκά. Επίσης, το ΠΠΣ του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ πιστοποιήθηκε (Νοέμβριος 2022) ως Integrated Master’s από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με τον καλύτερο δυνατό χαρακτηρισμό «Πλήρη συμμόρφωση» (Fully Compliant) σύμφωνα με το Σχέδιο Έκθεσης Πιστοποίησης που λάβαμε πρόσφατα από την ΕΘΑΑΕ. 

Κι όμως, οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ, όπως και άλλων 13 Τμημάτων σε 7 ελληνικά Πανεπιστήμια, δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου! Με το Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α’ 297) για πρώτη φορά καθορίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών από το από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου επιτρέπεται μόνο στους πτυχιούχους Γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής που αναφέρονται στο άρθρο 1 που παραπάνω Π.Δ. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4262/2014.

Το Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ ιδρύθηκε τον Μάϊο του 2019 και δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 41 του ν. 4262/2014. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι του Τμήματος δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΓΕΩΤΕΕ και να εκδώσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι απόφοιτοί μας στερούνται επαγγελματικών δικαιωμάτων Γεωπόνου που δικαιωματικά θα έπρεπε να τους παρέχονται από τη συντεταγμένη Πολιτεία. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μείζονα θέματα επαγγελματικών ανισοτήτων και κοινωνικών αποκλεισμών και προφανώς, σοβαρά οικονομικά προβλήματα στους αποφοίτους του Τμήματος.

Επισημαίνεται ότι το ΓΕΩΤΕΕ, με σχετικό έγγραφο (ΑΠ 4238/26-06-2021), έχει εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη του ώστε να συμπεριληφθεί το Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ στα Τμήματα των οποίων οι απόφοιτοι εγγράφονται στο ΓΕΩΤΕΕ και ασκούν το επάγγελμα του Γεωπόνου, ενώ επισημαίνει την ανάγκη επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων δεδομένου ότι έχει ήδη γίνει δέκτης αιτήσεων εγγραφής σε αυτό ως Μελών των Πτυχιούχων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που ιδρύθηκαν μεταγενέστερα της υπάρχουσας σχετικής νομοθεσίας. 

Με βάση τα παραπάνω, το Συμβούλιο Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ζητά ομόφωνα  την άμεση, χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις, ένταξη του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στα Τμήματα των οποίων οι απόφοιτοι εγγράφονται στο ΓΕΩΤΕΕ, ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος να αποκτούν τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα που προβλέπει το Π.Δ. 344/2000.  

 


Δείτε επίσης:

Στους δρόμους φοιτητές και καθηγητές του ΕΛΜΕΠΑ για τα επαγγελματικά δικαιώματα

 

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Ηράκλειο

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ