1η Περιφερειακή Διαδικτυακή Συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο του έργου PLASTECO

1η Περιφερειακή Διαδικτυακή Συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο του έργου PLASTECO

Στη συνάντηση, συμμετείχαν εκπρόσωποι από: το Δήμο Ρεθύμνης, την Περιφέρεια Κρήτης, ακαδημαϊκά ιδρύματα, άλλους δημόσιους, επιχειρήσεις και συνδέσμους επιχειρήσεων.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 1η περιφερειακή συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς  του ευρωπαϊκού έργου PLASTECO. Το PLASTECO είναι έργο του διαπεριφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG EUROPE, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.  Η συνάντηση, πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας zoom, εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας του COVID-19 που δεν επιτρέπει συναντήσεις με φυσική παρουσία. Υπενθυμίζεται ότι, ο Δήμος Ρεθύμνης, αποτελεί τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου. 

Κεντρικός στόχος του έργου PLASTECO, αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των πλαστικών. Άλλοι στόχοι του έργου, αποτελούν: η προστασία του περιβάλλοντος, η αύξησης της αποδοτικότητας της χρήσης των φυσικών πόρων, ο περιορισμός των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην υγεία των πολιτών και η ενίσχυση των καινοτόμων λύσεων διαχείρισης των πλαστικών. 

Σκοπός της συνάντησης, αποτέλεσε σε πρώτη φάση η ενημέρωση για το έργο, η παρουσίαση των ερευνών και μελετών που θα γίνουν στο πλαίσιο της υλοποίησής του έργου  και αναδεικνύουν τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που αναχαιτίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης, καθώς και η γνωριμία μεταξύ των εμπλεκόμενων – ενδιαφερόμενων με το έργο μερών. 

Στη συνάντηση, συμμετείχαν εκπρόσωποι από: το Δήμο Ρεθύμνης, την Περιφέρεια Κρήτης, ακαδημαϊκά ιδρύματα, άλλους δημόσιους, επιχειρήσεις και συνδέσμους επιχειρήσεων.

Συνολικά, θα πραγματοποιηθούν έξι διαπεριφερειακές συναντήσεις με ομάδες ενδιαφέροντος. Η 2η, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο Μάρτιο. 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ