Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Youth Capacity Erasmus+

Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Youth Capacity Erasmus+

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όσοι είχαν ολοκληρώσει το ασύγχρονο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλείας δύο χρόνων και συνεργασίας 5 ευρωπαϊκών φορέων

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ