Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Χρηματική αποζημίωση σε επιχειρήσεις αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Χρηματική αποζημίωση σε επιχειρήσεις αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Στα πλαίσια ενεργοποίησης του μέτρου 3.4.3, δράση 2 του Ε.Π.ΑΛ.&Θ. 2014-2020

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ