"Ανοίγοντας τον διάλογο για διατήρηση του φυσικού πλούτου με ευημερία της κοινωνίας"

Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες Δικτύου Natura 2000 Περιφέρειας Κρήτης

Με μεγάλη επιτυχία και με την ενεργό συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων κρατικών, επιχειρηματικών, επιστημονικών φορέων, καθώς επίσης μέσων ενημέρωσης και ενδιαφερόμενων φορέων της τοπικής κοινωνίας, πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου, η ημερίδα διαλόγου με θέμα την εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης.

Ανοίγοντας τη συνάντηση και καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, ο Αντιπεριφερειάρχης του τομέα Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας κος Αντώνης Παπαδεράκης, τόνισε τη σημασία αυτής της διαβούλευσης για τον ρόλο που καλούνται να έχουν οι φορείς διαχείρισης, οι οποίοι πρέπει να λειτουργούν με σχέδια τα οποία έχουν βγει μέσα από τις ανάγκες της κάθε κοινωνίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «οι περιοχές Natura είναι ο πλούτος μας. Τα αναπτυξιακά σχέδια οφείλουν να εκπονούνται με μια ολιστική προσέγγιση και μια διακλαδική αντίληψη και όσον αφορά ειδικότερα την Κρήτη με μία αντίληψη που να συνδέει τα προϊόντα, την παραγωγή, το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισμό. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε αναπτυξιακά σχέδια που μέσα από τη διασύνδεση όλων αυτών των παραγόντων και συντελεστών, θα υποστηρίξουν τους φορείς διαχείρισης να συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια αυτού που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας».

Ο κος Ευάγγελος Παππάς, βιολόγος και Διευθυντής της ΟικοΜ ΕΠΕ, της Αναδόχου Εταιρείας στο πλαίσιο σύμβασης με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσιάζοντας τον ρόλο του ΕΜΠ και των ΣΔ στη διατήρηση και ανάπτυξη των περιοχών NATURA 2000 της Κρήτης τόνισε: «Το έργο περιλαμβάνει τη διατύπωση προτάσεων προστασίας, διατήρησης και διαχείρισης που σχετίζονται και με χρήσεις γης και όρους άσκησης δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, ήτοι στο 32% της έκτασης της Περιφέρειας Κρήτης. Ειδικά στην Κρήτη, λόγω της κοινωνικής δομής και της άμεσης σχέσης των κατοίκων με τον τόπο τους η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου απαιτεί την άμεση συμμετοχή και συνεργασία των φορέων και πολιτών καθώς και την αναγνώριση των τοπικών κοινωνικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων. Με την ολοκλήρωση του έργου, θα διαμορφωθούν νέες δυναμικές και προοπτικές που καλούνται οι μελετητές να διερευνήσουν και οι κεντρικές και περιφερειακές αρχές να προωθήσουν και να αξιοποιήσουν. Η εταιρεία ΟικοΜ και οι συνεργάτες της θα είναι διαθέσιμοι καθόλη τη διάρκεια του έργου για έναν ουσιαστικό διάλογο με γνώμονα τη διατήρηση του ιδιαίτερου κρητικού φυσικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της φύσης, του πολιτισμού και της παραγωγής στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000».

Ο κος Γιώργιος Κοτζαγεώργης, Βιολόγος, Περιβαλλοντολόγος PhD εκπροσωπώντας ως Συντονιστής την ENVECO, Ανάδοχο Εταιρεία της μελέτης «Τεχνικός και επιστημονικός Συντονισμός της εκπόνησης ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000», δήλωσε: «Το έργο των ΕΠΜ αποτελεί ευκαιρία και πρόκληση για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας μας. Ειδικά για την Κρήτη, με την εξαιρετικά μεγάλη βιοποικιλότητα, το έργο αναμένεται να ενισχύσει το υφιστάμενο πλαίσιο αρμονικής συνύπαρξης του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων μετά από μακρά και στοχευμένη διαβούλευση. Στο έργο αυτό, το υψηλού επιπέδου δυναμικό του νησιού, επιστήμονες, διοίκηση και οικονομικοί φορείς, καλούνται και πρέπει να έχουν πρωτεύοντα ρόλο. Η ενεργός συμμετοχή τους στη δημόσια συζήτηση θέτει τις βάσεις για την επίτευξη του κοινού στόχου της διατήρησης του φυσικού πλούτου με ευημερία της κοινωνίας».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε η ευκαιρία ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της για τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της ΕΠΜ και του ΣΔ για τις 54 περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη. Η συμμετοχή στην Ημερίδα Διαλόγου ήταν σημαντική και η συνάντηση εμπλουτίστηκε με τις ερωτήσεις και τις κρίσιμες τοποθετήσεις τους σε θέματα, τα οποία θα ληφθούν υπόψη στον ευρύτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό που αφορά το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών της Κρήτης.

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ