Δεκτή η τροπολογία Κεγκέρογλου για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Δεκτή η τροπολογία Κεγκέρογλου για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Η τροπολογία αφορά στη διαγραφή προστίμων, πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και για όλους τους Δήμους που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα

Έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό η τροπολογία Κεγκέρογλου για τη διαγραφή προστίμων, πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας  και για όλους τους Δήμους που ενώ είχαν αποφασίσει τη λύση δημοτικών επιχειρήσεων και την ανάληψη των υποχρεώσεων τους, αυτές επιβαρύνονταν υπέρμετρα με προσαυξήσεις λόγω νομοθετικού κενού.

Η τροπολογία που επεξεργάστηκε και κατέθεσε ο γραμματέας της Κ.Ο και Βουλευτής Ηρακλείου, κ.Βασίλης Κεγκέρογλου μαζί με την εισηγήτρια του Κινήματος Αλλαγής, κα Ε.Λιακούλη αντιμετωπίζει εξολοκλήρου τις στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν από την μεταβολή του θεσμικού πλαισίου για τη λύση δημοτικών επιχειρήσεων  και πλέον από τη δημοσίευση του νόμου, οι δήμοι αναλαμβάνουν μόνο την κύρια οφειλή των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων τους, αν έχουν λάβει απόφαση λύσης επιχείρησης με τις προϋποθέσεις και τις πρόνοιες του άρθρου 76 του ν.4443/16.

Πρόκειται για μια απόφαση που καλύπτει το νομοθετικό κενό και δίνει ευκαιρία στους Ο.Τ.Α που ανάλαβαν χρέη δημοτικών επιχειρήσεων που λύνονται, να ρυθμίσουν χωρίς προσαυξήσεις, καταβάλλοντας μόνο την κύρια οφειλή.

Η τροπολογία υπερψηφίστηκε από το Κίνημα Αλλαγής που την εισηγήθηκε, τη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Λύση ενώ δεν ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ 25.

 

Συγκεκριμένα το κείμενο της εισηγητικής έκθεσης και της τροπολογίας που έγινε αποδεκτή και ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής έχει ως εξής:

«Το άρθρο 76  του ν.4443/16 προέβλεπε τη δυνατότητα των Δήμων να αναλαμβάνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των δημοτικών επιχειρήσεων που θα λυθούν και για τις τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, απαλείφονταν κάθε μορφής πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και ο Δήμος αναλάμβανε μόνο την κύρια οφειλή τους.

Στη συνέχεια όμως η εν λόγω διάταξη αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν.4483/17 και το άρθρο 220 παρ. 1 και 4 του ν. 4555/18, χωρίς να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη για τους δήμους που έλαβαν απόφαση λύσης επιχείρησης με τις προϋποθέσεις και τις πρόνοιες του άρθρου 76 του ν.4443/16.

Συνεπώς, η μεταγενέστερη νομοθετική μεταβολή, όπως περιγράφηκε παραπάνω, εκτός από τις στρεβλώσεις που προκάλεσε, συνεπάγεται και απώλεια του  δικαιώματός για όσους δήμους έλαβαν απόφαση  για λύση και εκκαθάριση των εταιρειών τους, ύστερα και  σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.4443/16, έχοντας υπόψη ένα δεδομένο νομικό καθεστώς και προκειμένου να πετύχουν ευνοϊκότερο αποτέλεσμα, με τις ισχύουσες τότε διατάξεις.

Επειδή είναι  κανονιστικής ισχύος ανάγκη η ασφάλεια του δικαίου και αφετέρου η θεμελιώδης στο διοικητικό δίκαιο αρχή της προστασίας της εμπιστοσύνης του διοικουμένου στη διατήρηση της συγκεκριμένης εκάστοτε έννομης κατάστασης, από την οποία απορρέουν για τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένα δικαιώματα προτείνεται η παρακάτω διάταξη.

                                                            ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής: 

                                                                  Άρθρο….

«Σε περίπτωση λύσης Κοινωφελούς Επιχείρησης  ή Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. ή των αμιγών επιχειρήσεων του π.δ 410/1995, σύμφωνα με το άρθρο  76 του ν.4443/16 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 265 του ν.3463/2006, απαλείφονται κάθε μορφής πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και ο Δήμος αναλαμβάνει μόνο την κύρια οφειλή, εφόσον η σχετική απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για λύση της επιχείρησης έχει ληφθεί πριν την ψήφιση του άρθρου 15 του ν.4483 του Ιουλίου 2017 και του άρθρου 220 παρ.1 και 4 αντίστοιχα του ν. 4555/18.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού».

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 Βασίλειος Κεγκέρογλου

Ευαγγελία Λιακούλη

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ