Διαβούλευσης...συνέχεια για την μετακίνηση της λαϊκής του Mασταμπά

Διαβούλευσης...συνέχεια για την μετακίνηση της λαϊκής του Mασταμπά

Τί αποφάσισε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Δείτε τις προτεινόμενες θέσεις

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου συνήλθε σε συνεδρίαση, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών την Τετάρτη 24/06/2020 και ώρα 12:00 σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020). Το θέμα που απασχόλησε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ήταν η «Δημόσια Διαβούλευση για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τετάρτη, στην 4η  Δημοτική Κοινότητα, περιοχή «Μασταμπάς».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τη με αριθμ.πρωτ.48428/19.06.2020 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τετάρτη, στην 4η  Δημοτική Κοινότητα, περιοχή «Μασταμπάς» από την οδό Παρασκευοπούλου, στις οδούς που περιγράφονται στην αρ.06/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση της 4ης Δημοτικής Κοινότητας.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το θέμα θα τεθεί σε διαβούλευση, προκειμένου  να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ  των μελών της επιτροπής κατά την οποία o Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί σε διαβούλευση για δέκα (10) ημέρες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς.                             

 Έτσι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε ομόφωνα και θέτει σε δημόσια διαβούλευση για δέκα (10) ημέρες στους ενδιαφερόμενους πολίτες το θέμα της μετακίνησης της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τετάρτη, στην 4η  Δημοτική Κοινότητα, περιοχή «Μασταμπάς» από την οδό Παρασκευοπούλου, στις οδούς που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :

λαικη μασταμπάς

Οι έμποροι και οι παραγωγοί που θα φιλοξενούνται στις λαϊκές αγορές θα τηρούν αυστηρά τον κανονισμό των λαϊκών αγορών, όπου θα ελέγχεται τόσο από τους ίδιους όσο και από τη Δημοτική Αστυνομία, στα γεωγραφικά όρια της 4ης Δημοτικής Κοινότητας, του Δήμου Ηρακλείου.

Η διάρκεια κάθε θέσης θα είναι δώδεκα (12) μήνες.

Η μόνη δυνατότητα για ακριβή επαναπροσδιορισμό μιας θέσης (οδού) θα συσχετίζεται μόνο με την ύπαρξη επίσημα αναγνωρισμένων ΑΜΕΑ.

 Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

 

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ