Διεθνής διαγωνισμός για νέο εξοπλισμό στο νοσοκομείο Χανίων

Διεθνής διαγωνισμός για νέο εξοπλισμό στο νοσοκομείο Χανίων

Άμεση δημοπράτηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ‘’Ο Άγιος Γεώργιος’’ στην τακτική συνεδρίαση της 28/2/2022 ενέκρινε την άμεση δημοπράτηση των Υποέργων 2,3,4,5 μέσω Διεθνούς διαγωνισμού  της ενταγμένης Πράξης  ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» του Ε.Π. «Κρήτη», πράξη η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σε σχετική ανακοίνωση εκ μέρους του νοσοκομείου αναφέρονται τα εξής:

Θέλουμε  να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας τόσο  προσωπικά στον Περιφερειάρχη Κρήτης κο Αρναουτάκη Στ. όσο και στα στελέχη του Υπουργείου Υγείας , της Περιφέρειας Κρήτης , της 7Ης ΥΠΕ και του Νοσοκομείου Χανίων για την άψογη συνεργασία , την αρτιότητα των φακέλων υποβολής και την ταχεία διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

νοσοκομείο Χανίων

Το συνολικό κόστος της Δημοπράτησης ανέρχεται στο ποσό των 1.719.400 ευρώ και αναλύεται σε τέσσερα επιμέρους υποέργα ως εξής :

Η με θέμα  27Ο πρακτικό 08Ο/28-02-2022 (ΑΔΑ ΨΔΑ046907Τ-ΜΕΝ) Απόφαση ΔΣ σχετικά με την έγκριση Δημοπράτησης του Υποέργου 2, εκτιμώμενης δημόσιας δαπάνης 600.000,00 συμπ. ΦΠΑ.

νοσοκομείο Χανίων

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΡΑΣ (CPV 33111620-3)

Σύστημα γ-camera με δυνατότητα SPECT-CT το οποίο να περιλαμβάνει στη βασική του σύνθεση τα παρακάτω:

1. Τομογραφικό στατώ

2. Δύο (2) κεφαλές σε διάταξη μεταβλητής γωνίας

3. Τρία (3) ζεύγη κατευθυντήρων (ένα (1) ζεύγος LEGP, ένα (1) ζεύγος LEHR, ένα (1) ζεύγος HEGP) και ένα (1) ζεύγος κατευθυντήρα

PIN-HOLE με την αντιστήριξη.

4. Εξεταστική τράπεζα με εξαρτήματα στήριξης/τοποθέτησης.

5. Σταθμός λήψης δεδομένων.

6. Σταθμός επεξεργασίας δεδομένων.

7. Σύστημα ανατομικής καταγραφής (CT 16 τομών).

Η με θέμα 26ο/ πρακτικό 08ο/28-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ73Τ46907Τ-6ΛΘ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση Δημοπράτησης του Υποέργου 3, εκτιμώμενης δημόσιας δαπάνης 345.000,00 συμπ. ΦΠΑ.

νοσοκομείο Χανίων

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-1)

3,1 ΔΥΟ (2) ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΟΡΗΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙ ΚΛΙΝΗΣ

3,2 DEXA ΔΙΠΛΗΣ ΦΩΤ. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

3.3 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ/ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΟ

3,4 C-ARM ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Η με θέμα 28ο/ πρακτικό 08ο/28-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ5Χ246907Τ-4ΞΠ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση Δημοπράτησης του Υποέργου 4, εκτιμώμενης δημόσιας δαπάνης 476.000,00 συμπ. ΦΠΑ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33167000-8 )

4,1 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

4,2 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

4,3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

4,4 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

4.5 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

4,6 ΔΕΚΑ (10) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Η με θέμα 35ο/ πρακτικό 08ο/28-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ3Γ146907Τ-ΘΚ3) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση Δημοπράτησης του Υποέργου 5, εκτιμώμενης δημόσιας δαπάνης 298.400,00 συμπ. ΦΠΑ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434540-3)

5,1 ΤΡΕΙΣ (3) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

5,2 ΜΗΧΑΝΗΜΑ YAG LASER

5,3 ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ OCT

5,4 ΤΡΕΙΣ (3) ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΡΟΦΗΣ

Το συγκεκριμένο έργο θα αναβαθμίσει σημαντικά τις παρεχόμενες Υπηρεσίες Υγείας στο σύνολο των πολιτών από το  Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

 

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και τα Χανιά      

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ