Η διασύνδεση της έρευνας με την κοινωνία και την αγορά στην ΠΡΑΞΗ

Κατερίνα Μυλωνά
Κατερίνα Μυλωνά
Η διασύνδεση της έρευνας με την κοινωνία και την αγορά στην ΠΡΑΞΗ

Τι προσφέρει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Της Κατερίνας Μυλωνά

 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), αποτελεί ένα από τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα όχι μόνο της χώρας αλλά και της Ευρώπης, με σημαντικές διακρίσεις και διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο. Αυτό είναι γνωστό στο ευρύ κοινό. Αυτό όμως που αρκετοί δεν γνωρίζουν είναι ότι το ΙΤΕ διαθέτει το παλαιότερο και πιο οργανωμένο γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας στη χώρα, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Το ΙΤΕ, πάντα πρωτοπόρο και καινοτόμο, αναγνώρισε από τα πρώτα σχεδόν έτη της ίδρυσης του, την ανάγκη της διασύνδεσης της ερευνητικής δραστηριότητας με την αγορά για την αξιοποίηση της καινοτομίας που παράγεται μέσα στο ίδρυμα. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους λίγους «μονόκερους» της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, η “FORTHNET”, η εταιρεία που έφερε το διαδίκτυο στην Ελλάδα, ξεπήδησε μέσα από τα σπλάχνα του ΙΤΕ.

Πράξη λογότυπο
Οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουν ότι τα αγαθά τεχνολογίας, οι υπηρεσίες υγείας και τόσες άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που θεωρούνται δεδομένα, είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας και κρύβουν πίσω τους πολλά έτη επίπονης και κοπιαστικής ερευνητικής δουλειάς. Το να μετατρέψεις δε την ερευνητική δραστηριότητα σε καταναλωτικό αγαθό ή υπηρεσία δεν είναι μία εύκολη διαδικασία. Απαιτεί άριστη γνώση της αγοράς των τάσεων και των αναγκών της, εξαιρετική τεχνογνωσία σε θέματα προστασίας και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και διασύνδεση με διεθνή επιχειρηματικά δίκτυα και κύκλους ιδιωτών επενδυτών. Το ΙΤΕ, ακολουθώντας τα πρότυπα των επιτυχημένων ιδρυμάτων του εξωτερικού, δημιούργησε πριν από τρεις δεκαετίες, ένα γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας με πολυάριθμα στελέχη με υψηλή εξειδίκευση και βαθιά γνώση σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ εξυπηρετεί πλέον όχι μόνο το ΙΤΕ αλλά έχει επεκτείνει τη δραστηριότητα του στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας παρέχοντας, υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και συμβουλευτική σε ερευνητικά ιδρύματα, Πανεπιστήμια καθώς και σε πλήθος καινοτόμων εταιρειών. 

Η ισχύς εν τη ενώσει
Ένας από τους κύριος στόχος τους ΙΤΕ, μέσα από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, είναι να προωθήσει την καινοτομία και να υποστηρίξει την ελληνική ερευνητική κοινότητα τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ προχωράει σε ουσιαστικές συνεργασίες με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα για να μεταφέρει τη σωρευμένη γνώση και εμπειρία που έχει αποκομίσει στην πάροδο των χρόνων. Στόχος είναι η  μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για το στήσιμο και τη λειτουργία ολοκληρωμένων δομών μεταφοράς τεχνολογίας, που θα μπορούν να ανιχνεύσουν καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες με δυνατότητες να μετεξελιχθούν σε αξιοποιήσιμα εμπορικά αποτελέσματα παρέχοντας συμβουλευτική και υποστήριξη προς την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα των οργανισμών τους. 
Πρόσφατα, για παράδειγμα, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμφώνησε να συνεργαστεί με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) προς την κατεύθυνση αυτή, έχοντας ήδη ξεκινήσει δραστηριότητες επιμόρφωσης, ενώ βρίσκεται σε συνομιλία και με άλλα μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης για την ανάπτυξη συνεργασιών. Ένα από τα κύρια ζητούμενα μέσα από αυτές τις συνεργασίες είναι η ανάπτυξη συνεργειών που με τρόπο δομημένο και ολοκληρωμένο θα αναδείξουν το ερευνητικό δυναμικό της Κρήτης και θα συντελέσουν στην ουσιαστική διασύνδεση της έρευνας με την τοπική αλλά και όχι μόνο επιχειρηματική κοινότητα.

Πολύτιμος αρωγός των επιστημόνων και όχι μόνο

Ο Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, κ. Παναγιώτης Καρνιούρας αναφέρει χαρακτηριστικά : «Το ΙΤΕ ήδη πριν 30 χρόνια συνειδητοποίησε τον αντίκτυπο της αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας στην κοινωνία και την οικονομία. 30 χρόνια μετά, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ λειτουργεί όχι μόνο το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, αλλά μέσω της παρουσίας του σε 5 πόλεις της Χώρας και αξιοποιώντας την υψηλή κατάρτιση των στελεχών του, προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε όλο τον ερευνητικό και επιχειρηματικό ιστό, υπηρεσίες που κανείς συναντά σχεδόν αποκλειστικά στο εξωτερικό.»

Καρνιούρας Δίκτυο Πράξη


 Ήδη το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, τα τελευταία τέσσερα χρόνια συνεργάζεται με την Παγκρήτια Τράπεζα με στόχο την υποστήριξη και ανάδειξη καινοτόμων επιχειρήσεων της Κρήτης. Γραφείο του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στεγάζεται στο Κεντρικό Κτήριο της Παγκρήτιας Τράπεζας, όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας σε θέματα που αφορούν χρηματοδότηση της καινοτομίας, διασύνδεση με ευρωπαϊκές και όχι μόνο επιχειρήσεις και δίκτυα, καθώς και λύσεις σε προβλήματα τεχνολογικής φύσεως που αντιμετωπίζουν.
Έχοντας την πολυτέλεια να συνομιλεί τόσο με τον ερευνητικό όσο και με τον επιχειρηματικό κόσμο, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους δύο κόσμους δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για συνεργασία για την ουσιαστική ανάδειξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δραστηριότητας αποτελούν τα θεματικά σεμινάρια που διοργανώνει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ σε συνεργασία με την Παγκρήτια Τράπεζα, κατά τα οποία γίνονται παρουσιάσεις ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΙΤΕ και όχι μόνο, σε επιχειρηματίες από επιλεγμένους θεματικούς κλάδους. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί σεμινάρια σε οινοπαραγωγούς και ελαιοπαραγωγούς που οδήγησαν σε επιτυχημένες συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες του ΙΤΕ. 
Μία από τις κύριες όμως δραστηριότητες του Δικτύου ΠΡΑΞΗ είναι η διοργάνωση ημερήσιων επισκέψεων στους χώρους και τα εργαστήρια του ΙΤΕ, μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών που ενδιαφέρονται για την καινοτόμο ερευνητική δραστηριότητα που επιτελείται στο Ίδρυμα. Η δραστηριότητα αυτή έχει αποδεχθεί άκρως επιτυχημένη καθώς έχει οδηγήσει σε συνεργασίες του ΙΤΕ με εταιρείες κολοσσούς, αναδεικνύοντας για άλλη μία φορά την άριστη ερευνητική δραστηριότητα που επιτελείται στο Ίδρυμα.   
Οι δραστηριότητες όμως του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ δεν σταματούν εδώ. Ένα από τα βασικά ζητούμενα στη διαδικασία αξιοποίησης της καινοτόμου ερευνητικής δραστηριότητας είναι η εύρεση χρηματοδότησης που θα επιτρέψει την ωρίμανση της τεχνολογίας και την έξοδο της στην αγορά. Ως εκ τούτου, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, εντοπίζει χρηματοδοτικές ευκαιρίες και επενδυτικά σχήματα ενώ εκπαιδεύει τους ερευνητές που θέλουν να προχωρήσουν στην εκμετάλλευση της ερευνητικής τους δραστηριότητας μέσω της δημιουργίας εταιρειών τεχνοβλαστών (spin-off). 
Σύμφωνα με την επικεφαλής του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, Δρ. Μαρία Μακριδάκη «Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία πραγματική επανάσταση στο χώρο της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Προς την κατεύθυνση αυτή καταλυτικό ρόλο είχε η δημιουργία του υπερταμείου συμμετοχών EquiFund που αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια ανάδειξης της ελληνικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Μέσα από τις δράσεις του Δικτύου ΠΡΑΞΗ δημιουργήσαμε τις κατάλληλες συνθήκες για να γνωρίσει η επενδυτική κοινότητα την ερευνητική δραστηριότητα του ΙΤΕ, γεγονός που οδήγησε στην δημιουργία πολλών εταιρειών τεχνοβλαστών, οι οποίες εμφανίζουν εξαιρετική δυναμική και δυνατότητες να αναδειχθούν σε εταιρείες πρωταγωνιστές του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος ενισχύοντας ουσιαστικά την οικονομία της Περιφέρειας Κρήτης». 

Μακριδάκη Δίκτυο Πράξη


Πράγματι το ΙΤΕ κατά την τελευταία πενταετία έχει να επιδείξει μία εντυπωσιακή δραστηριότητα όσον αφορά τη δημιουργία εταιρειών τεχνοβλαστών: η ORAMAVR, η BIOPIX-T, η BIOMIMETIC, η PCN Materials, η ENZYQUEST αποτελούν εταιρείες που προέκυψαν μέσα από τα ερευνητικά εργαστήρια του ΙΤΕ έχοντας προσελκύσει χρηματοδότηση από ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να ανακοινωθούν και άλλες. Ο ρόλος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ μέσω του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ήταν καταλυτικός στην δημιουργία των εταιρειών τεχνοβλαστών, υποστηρίζοντας και εκπαιδεύοντας τους ερευνητές που προχώρησαν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
Έχοντας ως κύριο γνώμονα την ανάδειξη και υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς και οργανισμούς σε κοινές δράσεις που έχουν ως στόχο να εκπαιδεύσουν την  ερευνητική κοινότητα και τους εν δυνάμει επιχειρηματίες και να τους δώσουν τη δυνατότητα να κάνουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες πράξη. Ήδη τα τελευταία τέσσερα χρόνια το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συνδιοργανώνει σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα σε ετήσια βάση, bootcamp επιχειρηματικότητας το οποία απευθύνεται στο σύνολο της ερευνητικής κοινότητας της Κρήτης και τους νέους με καινοτόμες ιδέες. 
Μόλις πριν από μερικές ημέρες δε, το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετείχε στο καινοτόμο πρόγραμμα “Prometheus” το οποίο συνδιοργανώθηκε με τη SciFY, το διεθνούς κύρους SRΙ International και την Πρεσβεία των Η.Π.Α. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό οι ερευνητές του ΙΤΕ και του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων. 
Σίγουρα ως Χώρα είμαστε πολύ πίσω σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων. Είναι όμως εντυπωσιακό να ξέρουμε ότι διαθέτουμε κοντά μας, στο ΙΤΕ, μία δομή πρότυπο, η οποία εργάζεται συστηματικά και μεθοδικά προς αυτή την κατεύθυνση επιδεικνύοντας τον επαγγελματισμό και τις επιτυχίες μεγάλων γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας του εξωτερικού.  Και με βάση τα όσα λένε τα στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ «τα καλύτερα έρχονται».

Δείτε επίσης:

Ενώνουν δυνάμεις ΙΤΕ και ΕΛΜΕΠΑ για τη Δομή Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον «Ορίζοντα Ευρώπη»
 

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ