Μέτρα στήριξης των εργαζομένων της κοινωφελούς εργασίας ζητούν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Μέτρα στήριξης των εργαζομένων της κοινωφελούς εργασίας ζητούν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Την κοινή ερώτηση συνυπογράφει και ο Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης

Τον αποκλεισμό από τα μέτρα στήριξης 30.333 εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, αναδεικνύουν με Ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, 49 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόκειται για εργαζόμενους των οποίων το πρόγραμμα έχει λήξει, αλλά αδυνατούν να λάβουν επίδομα ανεργίας γιατί παρά το ότι συμπληρώνουν περισσότερα ένσημα απ’ όσα ο νόμος ορίζει, δεν πληρούν πρόσθετες προϋποθέσεις (όπως π.χ. να έχουν εργαστεί επί διετία, πριν την υποβολή της αίτησης για την επιδότησή τους). Παράλληλα, έχουν αποκλειστεί από τον Β κύκλο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας εντελώς αυθαίρετα και αναίτια, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη μοριοδότησής τους ούτως ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν σε επόμενα προγράμματα και δεν συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση για διάφορους κλάδους εργαζομένων, που πλήττονται από τη σημερινή συγκυρία της πανδημίας του ιού covid 19, με αποτέλεσμα να στερούνται και του βοηθήματος των 800 ευρώ.

«Πρόκειται για μια κατάφωρη αδικία σε βάρος δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων των κοινωφελών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, που πρέπει τάχιστα να αντιμετωπιστεί» επισημαίνει σε δήλωσή του ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ν. Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Από την πλευρά μας, πέρα από την ανάδειξη του θέματος, σκοπεύουμε να πιέσουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο έτσι ώστε να αντιληφθεί η Κυβέρνηση την αναγκαιότητα ένταξης των συγκεκριμένων εργαζομένων σε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο στήριξης, άμεσα.».

Οι Βουλευτές ζητούν ενημέρωση από τους συναρμόδιους Υπουργούς σχετικά με το σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, ώστε οι 30.333 πρώην εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του επιδόματος ανεργίας  από τον ΟΑΕΔ, να τους επιτραπεί να μετέχουν στον Β κύκλο των σχετικών προγραμμάτων με τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ, να μοριοδοτηθούν για τα επόμενα προγράμματα που θα προκηρυχθούν και να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης όσων πλήττονται από την πανδημία του ιού covid 19.

 

Όλη η ερώτηση

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους Υπουργούς:

  • Οικονομικών
  • Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα: «Αδυναμία 30.333 εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης να λάβουν το επίδομα ανεργίας και να υπαχθούν στα μέτρα στήριξης των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία»

Με την Νο 8/2018 πρόσκληση της Διοικήτριας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκηρύχθηκαν 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».

    Η δράση αυτή στόχευε αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το παραπάνω πρόγραμμα εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Στις προτεραιότητές του ήταν η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση των δημοτικών υποδομών, η υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και η βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας προς τους πολίτες, που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω οικονομικής κρίσης. 

Σήμερα η διάρκεια του προγράμματος έχει λήξει για το σύνολο σχεδόν των 30.333 εργαζομένων, ωστόσο οι ίδιοι αδυνατούν να λάβουν το επίδομα ανεργίας. Και τούτο γιατί στις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αυτού,  ο μεν ελάχιστος αριθμός ημερομισθίων, που πρέπει να έχει συμπληρώσει κανείς για να δικαιούται να λάβει το επίδομα, είναι μεν 80 ένσημα κατ’ έτος αλλά απαιτείται να έχει εργαστεί επί διετία, πριν την υποβολή της αίτησης για την επιδότησή του, με τα 125 ημερομίσθια να πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο 14μηνο χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι πριν την απόλυση μήνες. Επίσης και οι άνεργοι, που έχουν επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν, μπορούν να ενταχθούν εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή τους, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

Δυστυχώς, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι αν και συμπληρώνουν έως και 300 ένσημα, ποσό πολύ μεγαλύτερο των απαιτούμενων ενσήμων εκ του νόμου, δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω προϋποθέσεις καθώς το πρόγραμμα δεν είχε διετή διάρκεια και στην πλειονότητά τους δεν είχαν επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν. Επίσης έχουν αποκλειστεί με βάση τη σχετική ΚΥΑ από τον Β κύκλο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας εντελώς αυθαίρετα και αναίτια, ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη μοριοδότησής τους, ούτως ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν στα επόμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, που θα προκηρυχθούν.

Ταυτόχρονα δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε στα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση για διάφορους κλάδους εργαζομένων, που πλήττονται από τη σημερινή συγκυρία της πανδημίας του ιού covid 19, με αποτέλεσμα να στερούνται και του βοηθήματος των 800 ευρώ. 

Επειδή στους διακηρυγμένους σκοπούς του παραπάνω προγράμματος ήταν α) η επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων και ευάλωτων ομάδων με την αγορά εργασίας, β) η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, γ) η κάλυψη κοινωνικών αναγκών και δ) η σύζευξη των  παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων µε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Επειδή οι 30.333 πρώην εργαζόμενοι στο παραπάνω πρόγραμμα αν και έχουν εξαιρετική εμπειρία από την απασχόλησή τους σε κρίσιμους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνικής πρόνοιας, σήμερα και υπό τις συνθήκες υγειονομικής και οικονομικής κρίσης βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας. 

Επειδή η εξαίρεσή τους από τα μέτρα στήριξης, που εξήγγειλε η κυβέρνηση, αποτελεί τιμωρία για μια κατηγορία εργαζομένων, που πραγματικά εργάσθηκε με ζήλο σε απαιτητικές υπηρεσίες στους Δήμους και στις Περιφέρειες όλης της χώρας και ιδίως στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, ώστε οι 30.333 πρώην εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, να επιτραπεί να μετέχουν στον Β κύκλο των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας με τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ, να μοριοδοτηθούν για τα επόμενα προγράμματα που θα προκηρυχθούν και να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης, που πλήττονται από την πανδημία του ιού covid 19;


 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

 Γιαννούλης Χρήστος 

Αβραμάκης Ελευθέριος 

Αγαθοπούλου Ειρήνη- Ελένη  

Αλεξιάδης Τρύφων 

Αμανατίδης Ιωάννης 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία) 

Αραχωβίτης Σταύρος 

Αυλωνίτης  Αλέξανδρος – Χρήστος 

Βερναρδάκης Χριστόφορος

Γεροβασίλη Όλγα

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Γκιόλας Ιωάννης

Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)  

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν 

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ 

Καλαματιανός Διονύσιος

Καρασαρλίδου  Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κατρούγκαλος Γεώργιος 

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Κόκκαλης Βασίλειος

Λάππας Σπυρίδωνας

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μουζάλας Ιωάννης

 Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γεώργιος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

 

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ