Νέες απαγορεύσεις για την πυροπροστασία

Μέτρα για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους

Στο πλαίσιο αναβάθμισης και ενίσχυσης του επιπέδου πυροπροστασίας και την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ αριθμ. 15005 οικ. Φ.700.9 με αριθμό 1923, τεύχος Β’, της 13.5.2021 με θέμα : Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους».

Μεταξύ των ρυθμίσεων της 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, περιλαμβάνονται :

1. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής των μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών, καταλαμβάνοντας πλέον και χώρους που βρίσκονται εντός ή σε απόσταση τριακοσίων (300) μέτρων από δάση ή δασικές εκτάσεις, αγροτικές και λοιπές εκτάσεις (παρ. 2 του άρθρου 1).

2. Εναρμόνιση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με τις ισχύουσες διατάξεις για δασικές, αγροτικές και λοιπές εκτάσεις, οικοπεδικούς κλπ. χώρους, με αύξηση του επιπέδου πυροπροστασίας των αναφερόμενων στη διάταξη χώρων.

3. Ο καθορισμός νέων απαγορεύσεων, περιορισμοί ή/και επιτρεπόμενες ενέργειες για καύση ανά κατηγορία καύσης, όπως καύση κλαδεμάτων πολυετών φυτειών (άρθρο 4), και η καύση για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων (άρθρα 6) ή για τη λειτουργία των πεδίων βολής και των ανοικτών σκοπευτηρίων (άρθρο 14), τη χρήση και καύση ειδών πυροτεχνίας ή τη ρίψη Sky Lanterns (άρθρο 15) ή για τη χρήση συσκευών έψησης (άρθρο 16).

4. Η ρύθμιση εκ νέου διατάξεων απαγόρευσης, περιορισμοί ή/και επιτρεπόμενες ενέργειες αναφορικά με την καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας (άρθρο 3), την καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων (άρθρο 5), τους χώρους απορριμμάτων, αποβλήτων και ογκωδών αντικειμένων (άρθρο 8), τους χώρους υγειονομικής ταφής (άρθρο 9) και το κάπνισμα μελισσών (άρθρο 11).

5. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Συντονιστή Επιχειρήσεων, ως νέο όργανο, σύμφωνα με το ν. 4662/2020 (Α΄ 27), ύστερα από αιτιολογημένη έγγραφη εισήγηση του Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού και σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της αρμόδιας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης, να εκδίδει κανονιστική πράξη με την οποία καθορίζεται η επέκταση των οριζόμενων χρονικών ορίων για τη χρήση πυρός στις αναφερόμενες στην παρούσα Πυροσβεστική Διάταξη εκτάσεις (άρθρο 19).

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ