Οδηγίες του Δήμου Κισσάμου για τους πληγέντες από πυρκαγιά το 2018

Οδηγίες του Δήμου Κισσάμου για τους πληγέντες από πυρκαγιά το 2018

Λόγω των επιληφθέντων έκτακτων μέτρων για την ανάσχεση εξάπλωσης του Covid 19, οι παραγωγοί που ζημιωθήκαν από την ΠΥΡΚΑΓΙΑ   στις    22-3-2018      στον  ΔΗΜΟ  ΚΙΣΣΑΜΟΥ  Τ.Κ. . Κάμπου  Ινναχωρίου       και δεν υπέβαλαν   Αίτηση  χορήγησης ενίσχυσης  μεταξύ  17-2-2020 και 17-3-2020,  μπορούν να  υποβάλουν  από την Δευτέρα 15 Ιουνίου2020 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Αιτήσεις  χορήγησης ενίσχυσης  υποβάλλονται στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου. Πέραν της παραπάνω προθεσμίας το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής  δεν αποδέχεται δηλώσεις.

Οι παραγωγοί πρέπει  να προσκομίσουν στον ανταποκριτή :

● Ε1 και Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017

● Ε3 φορολογικού έτους 2017 -όσοι υποβάλουν 

● Βεβαίωση Ασφάλισης ΟΓΑ ή Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ανταποκριτής  ΟΓΑ) -όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ 

● Φωτοαντίγραφο  Αστυνομικής Ταυτότητας

● Φωτοαντίγραφο  1ης σελίδας Τραπεζικού Λογαριασμού

● Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης  ( νέοι αγρότες ).

● Όσοι έχουν υποστεί ζημιά σε αμπελώνα να προσκομίσουν  Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας και Δήλωση Συγκομιδής του 2018 από ΔΑΟΚ.

● Όσοι δηλώσουν ζημιά σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις να προσκομίσουν Ε9 2018 ή μισθωτήρια , άδειες αν υπάρχουν και Μητρώο Κτην/κής Εκμετάλλευσης. 

● Όσοι δηλώσουν ζημιά σε αποθηκευμένα προϊόντα από αγορά, να προσκομίσουν πρωτότυπα παραστατικά ( τιμολόγια ) προγενέστερα της ζημιάς.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ. 

Αίτηση  μπορούν να υποβάλουν  παραγωγοί που θα   έχουν εξοφλήσει  τα ασφάλιστρα υπέρ ΕΛΓΑ για το 2018   μέχρι τις 19-6-2020.

Παραγωγοί μεγαλύτεροι των 70 ετών  που  υποβάλουν Αίτηση  χορήγησης ενίσχυσης  μπορούν να κριθούν δικαιούχοι ΜΟΝΟ για Απώλεια Φυτικής Παραγωγής .

Κανονισμός Κρατικών Οικ. Ενισχύσεων :  Αποφ. 619/146296 ΦΕΚ 30-12-2016.

Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Κισσάμου Πληρ:2822340231

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ