Συνεχίζει τις παρεμβάσεις για τους δασικούς χάρτες η ΠΕΔ Κρήτης

Συνεχίζει τις παρεμβάσεις για τους δασικούς χάρτες η ΠΕΔ Κρήτης

Επιστολή της ΠΕΔ Κρήτης προς ΥΠΕΝ για τους δασικούς χάρτες

Με επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σκρέκα και τον υφυπουργό κ. Αμυρά, συνεχίζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης τις παρεμβάσεις της για το κρίσιμο ζήτημα των δασικών χαρτών.

Τα προβλήματα, που έχουν ανακύψει μετά την ανάρτησή των δασικών χαρτών σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία και αντιδράσεις όσο στην Αυτοδιοίκηση όσο και στους πολίτες του νησιού μας.

Το θέμα εξετάστηκε και στην πρόσφατη κοινή συνάντηση των Δημάρχων της Κρήτης, των μελών του ΔΣ και του ΕΣ της ΠΕΔ, και των εκπροσώπων της ΠΕΔ στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, όπου υπήρξε αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω από το ζήτημα αυτό, ενώ παρουσιάστηκε αναλυτική και εμπεριστατωμένη εισήγηση με νομικά επιχειρήματα και αναφορές από το μέλος του ΔΣ της ΠΕΔ Κρήτης κ. Ε. Κουκιαδάκη, που ενισχύουν τα όσα έχει προτείνει η ΠΕΔ Κρήτης προς τους αρμοδίους.

Άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ

Αφού διαπιστώθηκε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ προς τους φορείς της Κρήτης, αποφασίστηκε να σταλεί σχετική επιστολή προς τους αρμοδίους, όπου εκτός την παράθεση των επιχειρημάτων- που έχουν κατατεθεί αναλυτικά και στην ειδική επιτροπή του ΥΠΕΝ για τους δασικούς χάρτες και συμμετέχουν και εκπρόσωποι της ΠΕΔ Κρήτης- ζητείται και άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ προκειμένου να μην υπάρξει αδιέξοδο στο κρίσιμο αυτό θέμα.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής της ΠΕΔ Κρήτης προς το ΥΠΕΝ που εστάλη στις 14 Ιουλίου 2021 και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της ΠΕΔ Κρήτης κ.κ. Κουράκη και Μαλανδράκη αντίστοιχα, έχει ως εξής:

 

«Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ

  Στην  Περιφέρεια  Κρήτης, όπως σας  είναι γνωστό, δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασών και των  δασικών εκτάσεων (άρθρο 62 παρ.1 εδάφιο 2 του Ν.998/1979). Η επίκληση, συνεπώς,  από το Δημόσιο της δασικής μορφής της διεκδικούμενης έκτασης , δεν αρκεί για να θεμελιώσει  δικαιώματα κυριότητας επ΄αυτής   ακόμη και μετά την οριστική επικύρωση   των δασικών χαρτών. Αντίθετα  το Δημόσιο οφείλει  να επικαλείται και να αποδεικνύει,  πως απέκτησε την κυριότητα κάθε συγκεκριμένου ακινήτου, όπως γίνεται παγίως δεκτό από τα Ανώτατα δικαστήρια της χώρας.  

Η άστοχη  πρωτοβουλία του δημοσίου να υποβάλλει δηλώσεις ιδιοκτησίας για όλες ανεξαίρετα τις   υπαγόμενες   στη δασική νομοθεσία εκτάσεις, όπως αποτυπώθηκαν στους ανηρτημένους δασικούς χάρτες της Κρήτης, τους οποίους ευθαρσώς χαρακτηρίσατε εσφαλμένους,  δυστυχώς επιβεβαιώνει την άποψη  που εκφράσαμε  από την πρώτη στιγμή, ότι  η ανάρτηση των δασικών χαρτών  δεν ασχολείται  άμεσα, αλλά επηρεάζει, αν δεν καθορίζει  κατά πλήρη  αναστροφή του παραπάνω   τεκμηρίου, τα  εμπράγματα δικαιώματα  των πολιτών  επί αυτών .

Προδήλως με υπόδειξη –οδηγία- του κυρίου   του έργου για την σύνταξη του κτηματολογίου  ελληνικού δημοσίου, προς την εταιρεία κτηματογράφησης,  χωρίς έρεισμα στο νόμο,  έγιναν δεκτές συλλήβδην  χωρίς αξιολόγηση  οι δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων  του δημοσίου και απερρίφθησαν οι δηλώσεις όλων των ιδιωτών ακόμη και των  νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου , παρά το ότι πολλοί εξ αυτών επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν  νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας. Με  την υποβολή  και κυρίως την αποδοχή, άνευ  άλλου τινός, των δασικών χαρτών, ως τίτλων ιδιοκτησίας    τα σφάλματα των οποίων   αναγνωρίσατε  με  ειλικρίνεια , με τη διαβεβαίωση ότι θα διορθωθούν αυτεπάγγελτα τα αναρίθμητα πρόδηλα η μη   σφάλματα τους , υποσχόμενος   ταυτόχρονα την  τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του δασικού νόμου,  ώστε να μην υποχρεωθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να προσφύγουν στις χρονοβόρες και πολυδάπανες διαδικασίες της δικαιοσύνης,  με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους,   την   ολοκλήρωση του δασολογίου και του κτηματολογίου, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της ίδιας της Δικαιοσύνης, η  οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει   την  «πανδημία»   που προκαλείται από την πρόχειρη, εσφαλμένη  και αυθαίρετη ερμηνεία του νόμου.

Ο προσωρινός  ή και οριστικός ακόμη  χαρακτηρισμός   μιας εκτάσεως, ως δασικής ,  χορτολιβαδικής δασωμένου  αγρού ή δάσους  δεν  αποτελεί  τίτλο ιδιοκτησίας,  εσφαλμένα  κατά συνέπεια, έγινε αποδεκτός ως τέτοιος από τα γραφεία κτηματογράφησης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης.    Ο ι δηλούντες ( προβάλλοντες)  δικαιώματα,   είτε πρόκειται για ιδιώτες  είτε πρόκειται για το δημόσιο, οφείλουν να τεκμηριώσουν και να  αποδείξουν  τα  εμπράγματα  δικαιώματα  τους .

Η εξέλιξη αυτή - συνδυασμένη με την  αδυναμία προώθησης των υπεσχημένων και  αναμενόμενων  οριζόντιων λύσεων, εκτός του ότι  μας εκθέτει όλους στη συνείδηση των πολιτών, οι οποίοι αγωνιώντας  για την τύχη των ιδιοκτησιών τους συνωστίζονται στα γραφεία κτηματογράφησης και όχι μόνο,   προκειμένου να καταθέσουν   αιτήσεις διορθώσεως,  πριν από την κατάθεση αντιρρήσεων, αναμένοντας την αδικαιολόγητα καθυστερημένη  μείωση των τελών, την αυτεπάγγελτη διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων  και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης-  αντικειμενικά υπονομεύει τη σύνταξη του δασολογίου αλλά και του κτηματολογίου.

Τα γραφεία κτηματογράφησης,  εν γνώσει  και ενδεχομένως  με την προτροπή του κυρίου του έργου ελληνικού δημοσίου, αγνοώντας την συνταγματική επιταγή  και τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας,   καλούν  τους πολίτες να υποβάλλουν αιτήσεις διόρθωσης, παρά την παράταση των προθεσμιών για την υποβολή αντιρρήσεων, οι οποίες πρέπει να προηγηθούν  των διαδικασιών κτηματογράφησης. Οι αντιφάσεις  και  οι καθυστερήσεις αυτές αποδυναμώνουν την  εμπιστοσύνη των πολιτών,  με ότι αυτό συνεπάγεται για την αξιοπιστία όλων μας και αναπότρεπτα για τη  λύση των προβλημάτων που αναδείχθηκαν με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και την πλήρη και ανεξέλεγκτη  ενσωμάτωση τους στους πίνακες κτηματογράφησης  στους οποίους αυτούσιοι  ενσωματώθηκαν παρανόμως  και χωρίς αξιολόγηση.

Τα ομόφωνα  συμπεράσματα της πρόσφατης ολομέλειας της διοίκησης της Περιφερειακής Ένωσης  Δήμων  και  των Δημάρχων της Κρήτης, στην οποία συμμετείχαν οι πρόεδροι των Τεχνικών Επιμελητηρίων, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο  εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κρήτης και η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, έχουν υποβληθεί ήδη στη συντονίστρια της άτυπης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και στους συνεργάτες σας, έτσι δεν θεωρούμε αναγκαίο να αναφερθούμε λεπτομερώς σε αυτά, τα οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. Όπως  δε ευχερώς μπορείτε να διαπιστώσετε,  με τις  κατατεθείσες προτάσεις  μας  επιδιώκουμε να συνδυάσουμε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του δασικού πλούτου της χώρας, με τα   εμπράγματα  δικαιώματα των πολιτών που θίγονται, με απλές, ασφαλείς, λειτουργικές  και αξιόπιστες και χωρίς κόστος  διοικητικές διαδικασίες. 

Με δεδομένο ότι η  καθυστέρηση στη λήψη των οριστικών αποφάσεων της Κυβέρνησης, σε συνδυασμό με τις αντιφάσεις στις οποίες ενδεικτικά  αναφερθήκαμε ,δεν ευνοεί την επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί ή έχουν αναδειχθεί,   θεωρούμε απολύτως αναγκαία την άμεση συνάντηση μαζί σας , ώστε  να σας ενημερώσουμε δια ζώσης για τα προβλήματα, αλλά  και αυτονόητα να  ενημερωθούμε από σας  για το πλαίσιο των αναμενόμενων  πρωτοβουλιών και ρεαλιστικών λύσεων και τα χρονοδιαγράμματα αυτών

 

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη 

 
 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ