Συζήτηση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ

Στο επίκεντρο ημερίδας η καταγραφή των αναγκών των ΑμεΑ και η κατάδειξη των προβλημάτων τους σε περιφερειακό επίπεδο

Οι συνεργασία-συνέργειες μεταξύ Πολιτείας, Αυτοδιοίκησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης για την άμβλυνση των προβλημάτων της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των ΑΜΕΑ. Αυτό τόνισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στη σημερινή ημερίδα που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο (συνεδριακός χώρος Παγκρήτιας Τράπεζας), παρουσία του Ευρωβουλευτή Στέλιου Κυμπουρόπουλου, του Προέδρου της Ε.ΣΑ.με.Α. Γιάννη Βαρδακαστάνη και του χρυσού παραολυμπιονίκη Γιώργου Καπελλάκη.

Η ημερίδα υλοποιείται με τη συμμετοχή εκπροσώπων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών σωματείων ΑμεΑ, ατόμων με αναπηρίες και γονέων παιδιών ΑμεΑ, διακεκριμένων επιστημόνων αλλά και κοινωνικών φορέων, φιλοδοξεί να αποτελέσει ορόσημο και σημείο αναφοράς για την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες.

Θέμα της ημερίδας που οργάνωσε η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης «Προτάσεις για τη Βελτίωση της Ποιότητας της Ζωής των ΑμεΑ» στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι εθνικών, περιφερειακών και τοπικών σωματείων ΑμεΑ, ατόμων με αναπηρίες και γονέων παιδιών ΑμεΑ, διακεκριμένων επιστημόνων αλλά και κοινωνικών φορέων, υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής Λάμπρου Βαμβακά, και των Περιφερειακών Συμβούλων Γιώργου Πιτσούλη και Βαγγέλη Ζάχαρη.

Πρωταρχικός στόχος της Περιφέρειας Κρήτης κατά τη διεξαγωγή της ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι η καταγραφή των αναγκών των ΑμεΑ και η κατάδειξη των προβλημάτων τους σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν, ώστε να αποφευχθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι διακρίσεις και να διαρραγεί η κοινωνική περιθωριοποίηση και η ιδρυματοποίηση των ατόμων αυτών.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης καλωσορίζοντας τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο, τον Πρόεδρο της Ε.ΣΑ.με.Α. Γιάννη Βαρδακαστάνη, τους εκπροσώπους φορέων και υπηρεσιών ανέφερε, ότι, η Περιφέρεια Κρήτης με τη σημερινή ημερίδα αποδεικνύει την προτεραιότητα που δίνει στα ζητήματα που σχετίζονται με τη στήριξη συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες και πολύ περισσότερο επιβεβαιώνει πως στο επίκεντρο του στρατηγικού μας σχεδιασμό, στον πυρήνα της καθημερινής λειτουργίας παραμένει ο άνθρωπος.

«Ως Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό όλων των φορέων ΑμεΑ της Κρήτης βοηθώντας στην άμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Επισημαίνουμε, όμως, πως οι πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας στη χώρα μας πρέπει να πάψουν να είναι αποσπασματικές. Απαιτείται μελέτη, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, συντονισμός και συνέργια των πολιτικών και των μέτρων που θα εφαρμοστούν - οι οποίες πρέπει να βασίζονται εξολοκλήρου στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας - και φυσικά διάθεση δημόσιας χρηματοδότησης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.

Μάλιστα ο Σταύρος Αρναουτάκης απευθυνόμενος στην Έλληνα Ευρωβουλευτή κ. Κυμπουρόπουλο τον κάλεσε σε στενή συνεργασία προκειμένου μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιηθούν προγράμματα και κονδύλια προς όφελος της ευαίσθητης ομάδας των ατόμων με αναπηρία.

«Σήμερα μπορούμε να στηριχθούμε στην Ευρωπαϊκή πολιτική που στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ανοιχτής κοινωνίας, χωρίς αποκλεισμούς και την προώθηση της συμμετοχής όλων των ατόμων στην εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικός στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, δηλαδή της δημιουργίας μιας κοινωνίας που θα χαρακτηρίζεται από συνοχή, δικαιοσύνη και ισότητα των ευκαιριών σε όλα τα μέλη της» κατέληξε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Αρναουτάκης.Σωκράτης Βαρδάκης: «Υποχρέωση και ευθύνη όλων να σκύψουμε στα πραγματικά προβλήματα των ΑμεΑ»

Την ημερίδα με θέμα «Προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ» χαιρέτησε ο Σωκράτης Βαρδάκης, βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ.

«Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας συγχαρώ για τη διοργάνωση της σημερινής Ημερίδας, πάνω σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, το οποίο αφορά μια σημαντική ομάδα πληθυσμού, τα άτομα ΑμεΑ, αλλά και όλους μας, ως μέλη της κοινωνίας και ως θεσμικούς φορείς.

Στόχος μιας ευνομούμενης πολιτείας, με ανεπτυγμένο το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι σε όλους τους πολίτες, είναι η επίτευξη της ισοτιμίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ισοτιμία και κοινωνική δικαιοσύνη επιτυγχάνονται όταν η πολιτεία φροντίζει να διασφαλίσει για όλους αξιοπρεπή διαβίωση και ισότιμη ενσωμάτωση όλων.

Τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, όπως έχουν καθοριστεί από τους διεθνείς οργανισμούς, αναγνωρίζονται από το κράτος, έχουν κατοχυρωθεί συνταγματικά και εξειδικεύονται με νόμους.

Με το νόμο 4488/17 θεσπίστηκε ένα γενικό πλαίσιο ρυθμίσεων κατ’ εφαρμογή διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, με σκοπό την άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Ένα νομοσχέδιο - σταθμός, με το οποίο θεσπίστηκαν δράσεις ώστε να διευκολύνεται η προσβασιμότητα των ατόμων στο περιβάλλον (φυσικό, δομημένο, ηλεκτρονικό, διοικητικό).

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε. είναι η κορυφαία δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για τα θέματα αναπηρίας. Δίνει έμφαση στο σεβασμό των ανθρωπίνων αξιών της αυτονομίας, της ισότητας και της αξιοπρέπειας για τα άτομα με αναπηρία, καταδικάζει την άνιση μεταχείριση και τις διακρίσεις σε όλες τους τις μορφές σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, διασφαλίζει την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε όλα τα υφιστάμενα διεθνή όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναγνωρίζει ότι η αναπηρία είναι κομμάτι της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.

Με την υπογραφή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία από τα κράτη μέλη του Ο.Η.Ε. συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας, τα κράτη καλούνται να προωθήσουν την εφαρμογή μέτρων και πολιτικών σε εθνικό πλέον επίπεδο που θα συμβάλλουν σημαντικά στη μετάβαση από το ιατρικό μοντέλο στο μοντέλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία.

Η Ελλάδα, ισχυροποίησε το κράτος Πρόνοιας, ως όφειλε, διασφαλίζοντας την ευκολότερη πρόσβαση των ΑμεΑ στην εργασία, αφού 15% των νέων θέσεων που προκηρύσσονται στο Δημόσιο προορίζονται αποκλειστικά για ΑμεΑ, λαμβάνοντας παράλληλα και μία σειρά άλλων μέτρων, όπως μέτρα υπέρ της αποϊδρυματοποίησης, ενίσχυσης της Ειδικής Αγωγής.

Ως πολιτεία έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε για την αποφυγή των διακρίσεων και την ουσιαστική επίτευξη της ισοτιμίας. Χρέος μας να αφουγκραστούμε τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και να απαντήσουμε με έργο.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Ημερίδας.»

Στην ημερίδα μετέχει ως ομιλητής και ο Ψυχολόγος - Ευρωβουλευτής της ΝΔ Στέλιος Κυμπουροπουλος. "Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί για ακόμη μια φορά βρίσκομαι στην αγαπημένη Κρήτη για να συμμετάσχω σε μια εκδήλωση της τοπικής Περιφέρειας που αφορά την αναπηρία" δήλωσε ο ίδιος κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.

"Ως ομιλητής θα ασχοληθώ με ένα ειδικό κομμάτι που συνήθως το ξεχνάμε: την αναπηρία που ξεκινά από από την ψυχική ασθένεια και πόσο δυσκολεύει τη ζωή το στίγμα της κοινωνίας προς τους ψυχικά πάσχοντες. Γιατί είναι μια ασθένεια η οποία δεν φαίνεται και η οποία δημιουργεί προβλήματα στον άνθρωπο που νοσεί, με αποτέλεσμα να του μειώνει τη λειτουργικότητα.Οπότε είμαι εδώ για να αναφερθώ σε ένα θέμα που πρέπει να θίγεται." επεσήμανε ο ίδιος και συνέχισε "Μετά την εκλογή της, η νέα κυβέρνηση έχει δεσμευτεί και βρίσκεται σε πράξη η εφαρμογή ζητημάτων που αφορούν το Αναπηρικό Κίνημα, τα οποία για πολλά χρόνια τα συζητούσαμε αλλά δεν τα θίγαμε ουσιαστικά."

"Αυτό που για εμένα είναι πολύ βασικό, είναι ότι συζητάμε για αποιδρυματοποίηση. Πως δηλαδή οι ανάπηροι που βρίσκονται στα Ιδρύματα θα βγουν στην κοινωνία με την υποστήριξη του προσωπικού βοηθού", κατέληξε ο ίδιος.

Από τη πλευρά του ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδιας Ατόμων με Αναπηρία και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδιας Ατόμων με Αναπηρία, Ιωάννης Βαρδακάστανης έκανε λόγο για μια θετική πρωτοβουλία. "H διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης από την Περιφέρεια Κρήτης είναι μια θετική πρωτοβουλία" και συμπλήρωσε "Μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το σχέδιο και τον προγραμματισμό του Αναπηρικού Κινήματος της χώρας και εντός Ελλάδος αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για το πώς θα διασφαλίσουμε ότι στη νεα περίοδο που εισέρχεται η χώρα και η ΕΕ, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες με αναπηρία και χρονιές παθήσεις και οι οικογένειες τους, δεν θα είναι οι παρίες της νέας εποχής - για να ζουν με αξιοπρέπεια και διασφαλισμένα δικαιώματα. Αυτή είναι η δράση, ο στόχος και η επιδίωξη του Αναπηρικού Κινήματος της χώρας".

"Στόχος της ημερίδας είναι να αναδειχθούν τα προβλήματα των ΑμΕΑ, έτσι ώστε τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν να αξιοποιηθούν προς όφελος τους, για την καλύτερη και ισότιμη ένταξη τους στην κοινωνική ζωή του τόπου", ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής και Δ/ντης ΕΣΥ Παθολογικής –Ογκολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ, Λάμπρος Βαμβακάς.

"Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ΑμΕΑ. Υπάρχουν δομές που υποστηρίζουν αυτά τα άτομα. Οι Σύλλογοι των ΑμΕΑ επιτελούν σημαντικό έργο το οποίο σιγά σιγά βελτιώνει τη ζωή τους, βελτιώνει την καθημερινότητα τους, με αποτέλεσμα να εντάσσονται πιο εύκολα στον κοινωνικό ιστό του τόπου" σημείωσε ο ίδιος.

Για ημερίδα που στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων των ΑμεΑ έκανε λόγο ο Διευθυντής Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης, Σπύρος Επιτροπικής. "Η σημερινή ημερίδα στόχο έχει να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων των ΑμΕΑ της Περιφέρειας Κρήτης, ακούγοντας τους προβληματισμούς αλλά και διενεργώντας όλες εκείνες τις διαδικασίες που θα διευκολύνουν τη ζωή των Ατόμων και θα τους βάλουν στην κοινωνική ζωή του τόπου." ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος και συμπλήρωσε "Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά, τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να βγουν από το σπίτι, να ενταχθούν στην κοινωνία πλήρως και να έχουν την ισότιμη μεταχείριση που μια σύγχρονη πολιτισμένη Πολιτεία επιφυλάσσει σε αυτούς".

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ