Τι λέει η Πανελλήνια Ένωση πάρκινγκ για το χώρο στάθμευσης του Πολιτιστικού κέντρου

"Θα πρέπει να κατεδαφιστούν οι ελαττωματικές ράμπες και η κολώνα" λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Μιλτιάδης Καυκαλέτος

Να ασκήσουν δίωξη “κατά παντός υπευθύνου για τις κακοτεχνίες που συντελέσθηκαν” στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, καλεί τον δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό και την πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Ευαγγελία Σχοιναράκη - Ηλιάκη, ο πρόεδρος της Π.Ε.Ε.Ι.Σ.Σ.Α (Πανελλήνια Ένωση Επιχειρηματιών Ιδιοκτητών Στεγασμένων Σταθμών Αυτοκινήτων) Μιλτιάδης Ι. Καυκαλέτος.

Οι εν λόγω δημοτικοί άρχοντες, ως φαίνεται αποφεύγουν να λάβουν υπ’ όψη τους ότι αν συμβεί ένα ατύχημα στο πάρκινγκ του Π.Σ.Κ. Ηρακλείου, τότε θα κατηγορηθούν γι’ αυτό και οι υπάλληλοι της αρμοδίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Μεταφορών, που ανέχθηκαν αυτή την παρανομία”.

Αυτό μεταξύ άλλων γράφει στην ανακοίνωσή του ο κ. Καυκαλέτος, με την οποία ουσιαστικά απαντά στις θέσεις της ΔΕΠΑΝΑΛ για την μη αδειοδότηση του πάρκινγκ αλλά και του Πολιτιστικού, συνολικά, τις οποίες δημοσίευσε προ ημερών το Cretalive.

Κατόπιν τούτων προτείνουμε στους κ.κ. Λαμπρινό και Σχοιναράκη να κατεδαφίσουν αμέσως τις ελαττωματικές ράμπες και την κολώνα και να τις κατασκευάσουν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

Το κόστος αυτών το εργασιών να το καταλογίσουν σε όσους έχουν την ευθύνη που δεν τηρήθηκαν κατά γράμμα τα εγκεκριμένα σχέδια” αναφέρει επίσης ο πρόεδρος της Π.Ε.Ε.Ι.Σ.Σ.Α.

Ο κ. Καυκαλέτος μάς πληροφορεί ακόμη πως “πρόσφατα ζητήσαμε ακρόαση από τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Κ. Καραμανλή για να εκσυγχρονισθεί ή ισχύουσα νομοθεσία για τα πάρκινγκ και στην περίπτωση, που διαπιστώνεται, ότι δεν τηρήθηκαν τα εγκεκριμένα σχέδια τότε το παρκινγκ να σφραγίζεται για λόγους δημόσιας ασφάλειας και να αποσφραγίζεται, μόνον όταν αποδεδειγμένα θα τηρηθούν πλήρως τα εγκεκριμένα σχέδια”.

Τελειώνοντας, ο ίδιος επισυνάπτει “για την ενημέρωσή σας τις υπ’ αριθ. 605/2020 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) και 1843/2019 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) Αποφάσεις του ΣτΕ για να λάβουν γνώση μέσω υμών τόσον ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Λαμπρινός, που είναι έγκριτος νομικός όσον και όλοι οι Ηρακλειώτες.

Ως εκ τούτου ο κ. Λαμπρινός υποχρεούται να σφραγίσει άμεσα και αποτελεσματικά όλα ανεξαιρέτως τα παράνομα υπαίθρια παρκινγκ της ΔΕΠΤΑΗ, για τα οποία ήδη υπάρχουν αποφάσεις για την σφράγισή τους από το Κ.Α.Σ. και από το Διοικητικό Εφετείο Χανίων”.

Ολόκληρη η ανακοίνωση – απάντηση του κ. Καυκαλέτου αναφέρει τα εξής:

Με αφορμή το από 13.7.2020 ρεπορτάζ σας με τίτλο «Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου : Πως η αδειοδότηση του παρκινγκ μπλοκάρει τη λειτουργία του!» επισημαίνουμε, ότι οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος ορίζουν ότι:

1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

2. Oι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Ως γνωστόν όλοι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι Αιρετοί και Μόνιμοι έχουν ορκισθεί να τηρούν πιστά και ευσυνείδητα το Σύνταγμα και τους Νόμους.

Η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει απαρέγκλιτα και με σαφήνεια, ότι τα σχεδιαγράμματα που κατατέθηκαν στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών για την χορήγηση βεβαίωσης (άδειας) νόμιμης λειτουργίας για ένα στεγασμένο σταθμό αυτοκινήτων δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως και εγκρίθηκαν από αυτή πρέπει να έχουν εφαρμοσθεί πλήρως και πιστά.

Τα προαναφερθέντα σχεδιαγράμματα υποβάλλονται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών μαζί με υπευθύνους δηλώσεις, που τις έχουν συντάξει και τις έχουν υπογράψει οι υπεύθυνοι Μηχανικοί και ο ιδιοκτήτης του Σταθμού.

Με αυτές δηλώνουν υπεύθυνα, ότι τα σχεδιαγράμματα εφαρμοσθήκαν πλήρως και πιστά.

Είμαστε βέβαιοι ότι η προαναφερθείσα διαδικασία τηρήθηκε και για το παρκινγκ του Π.Σ.Κ. Ηρακλείου, όταν αιτήθηκαν την χορήγηση άδειας λειτουργίας οπότε και υπεβλήθηκαν οι υπεύθυνοι δηλώσεις από τους μηχανικούς και τον τότε νόμιμο εκπρόσωπο του Π.Σ.Κ. Ηρακλείου ή της Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η..

Συνεπώς οι υποβληθείσες υπεύθυνοι δηλώσεις δεν ήταν αληθείς και παραβιάσθηκε το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.

Εν προκειμένω τόσον ο κ. Δήμαρχος Ηρακλείου όσον και η κ. Σχοιναράκη έχουν την υποχρέωση να απαιτήσουν άμεσα, να ασκηθεί δίωξη κατά παντός υπευθύνου για τις κακοτεχνίες που συντελέσθηκαν στο εν λόγω κτίριο και να μην ζητούν να παραβλεφθούν αυτές και να ισχυρίζονται εντελώς απαράδεκτα, ότι για λίγα εκατοστά η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών σφράγισε το πάρκινγκ του Π.Σ.Κ. Ηρακλείου.

Οι εν λόγω δημοτικοί άρχοντες, ως φαίνεται αποφεύγουν να λάβουν υπ’ όψη τους ότι αν συμβεί ένα ατύχημα στο πάρκινγκ του Π.Σ.Κ. Ηρακλείου, τότε θα κατηγορηθούν γι’ αυτό και οι υπάλληλοι της αρμοδίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Μεταφορών, που ανέχθηκαν αυτή την παρανομία.

Κατόπιν τούτων προτείνουμε στους κ.κ. Λαμπρινό και Σχοιναράκη να κατεδαφίσουν αμέσως τις ελαττωματικές ράμπες και την κολώνα και να τις κατασκευάσουν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

Το κόστος αυτών το εργασιών να το καταλογίσουν σε όσους έχουν την ευθύνη που δεν τηρήθηκαν κατά γράμμα τα εγκεκριμένα σχέδια.

Επιπλέον σας πληροφορούμε, ότι πρόσφατα ζητήσαμε ακρόαση από τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Κ. Καραμανλή για να εκσυγχρονισθεί ή ισχύουσα νομοθεσία για τα πάρκινγκ και στην περίπτωση, που διαπιστώνεται, ότι δεν τηρήθηκαν τα εγκεκριμένα σχέδια τότε το παρκινγκ να σφραγίζεται για λόγους δημόσιας ασφάλειας και να αποσφραγίζεται, μμόνον όταν αποδεδειγμένα θα τηρηθούν πλήρως τα εγκεκριμένα σχέδια.

Τέλος επισυνάπτουμε για την ενημέρωσή σας τις υπ’ αριθ. 605/2020 και 1843/2019 Αποφάσεις του ΣτΕ για να λάβουν γνώση μέσω υμών τόσον ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Λαμπρινός, που είναι έγκριτος νομικός όσον και όλοι οι Ηρακλειώτες.

Ως εκ τούτου ο κ. Λαμπρινός υποχρεούται να σφραγίσει άμεσα και αποτελεσματικά όλα ανεξαιρέτως τα παράνομα υπαίθρια παρκινγκ της ΔΕΠΤΑΗ, για τα οποία ήδη υπάρχουν αποφάσεις για την σφράγισή τους από το Κ.Α.Σ. και από το Διοικητικό Εφετείο Χανίων.

Με εκτίμηση

Για την Π.Ε.Ε.Ι.Σ.Σ.Α.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιλτιάδης Ι. Καυκαλέτος

Φαρμακοποιός – Επιχειρηματίας Εκμετάλλευσης

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ