Τι προτείνει ο Ε. Κουκιαδάκης για τα χρέη του Δήμου στον ΕΣΔΑΚ

Τι προτείνει ο Ε. Κουκιαδάκης για τα χρέη του Δήμου στον ΕΣΔΑΚ

Κάνει λόγο για "ένα πρόβλημα που αποτελεί ανοικτή πληγή"

Σε επιστολή του προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Βασίλη Λαμπρινό, ο επικεφαλής της παράταξης “Συνεργασία για το Ηράκλειο” και δημοτικός σύμβουλος Ευριπίδης Κουκιαδάκης αναφέρει:

"Φίλε κ. Δήμαρχε,

Η Οικονομική επιτροπή  με την       /2020 απόφαση της , εύλογα με βάση τα στοιχεία που είχε στη διάθεση της,  αποφάσισε να ασκηθεί ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά της 346/2020  Διαταγής Πληρωμής  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος Ηρακλείου να καταβάλλει στον Ενιαίο Σύνδεσμο  Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης,  το ποσό των 283.833,48 ευρώ εντόκως από  της επιδόσεως μέχρι την εξόφληση,  το οποίο αφορά ανείσπρακτες εισφορές των ετών 2010 και 2011.

  Η νομική υπηρεσία, ορθώς κατά την άποψη μου, εισηγήθηκε την  λήψη της παραπάνω αποφάσεως, λαμβάνοντας  υπόψη της τα στοιχεία που  έθεσε στη διάθεση  της η οικονομική υπηρεσία του Δήμου .

Το παραπάνω θέμα  απασχόλησε και την άτυπη συνάντηση των  εκπροσώπων  των παρατάξεων, όπου  παρά τις επιμέρους διαφωνίες,  οι περισσότερες παρατάξεις είδαμε  με ενδιαφέρον την  ενδεχόμενη εξόφληση τους  με την αξιοποίηση του προγράμματος ΑΞΙΑ, το οποίο έχει παραταθεί ως της 31-10- 2020, ύστερα και από αίτημα της ΠΕΔ Κρήτης.

Επειδή, οι εισφορές  αυτές δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα από το Δήμο Ηρακλείου , θεώρησα  αναγκαία τη νομική και ουσιαστική  προσέγγιση του θέματος - ακούγοντας και την άποψη  του προέδρου  του Οργανισμού- αλλά κυρίως γιατί ο θεσμός της παραγραφής των υποχρεώσεων, αν και νόμιμος, λαμβάνεται μάλιστα αυτεπάγγελτα  υπόψη από το Δικαστήριο, δεν  αρμόζει στην ηθική της αυτοδιοίκησης, και ιδίως στις σχέσεις της με τον Οργανισμό, που η ίδια δημιούργησε, με στόχο  την προστασία του περιβάλλοντος, με τη ασφαλέστερη διαχείριση των απορριμμάτων για λογαριασμό των δήμων που τον συγκροτούν.

Μετά την    έρευνα  που έκανα, αναζητώντας νόμιμη λύση σε ένα πρόβλημα, που αποτελεί ανοικτή πληγή για τον ΕΣΔΑΚ, την αρμόδια οικονομική  υπηρεσία  του, αλλά και τα στελέχη που τον διοίκησαν διαχρονικά, γιατί δεν «φρόντισαν», να τα εισπράξουν αναγκαστικά  από τους γεννήτορες του Οργανισμού, στους οποίους περιλαμβάνεται με πρωταγωνιστικό ρόλο μάλιστα και ευθύνη  για την ανάπτυξη του, ο Μητροπολιτικός Δήμος Ηρακλείου.

Στους λόγους της υπ΄ αριθμόν  378/2019 Ανακοπής, η οποία  ασκήθηκε  ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, δεν αρνούμαστε τη δημιουργία της οφειλής, ούτε  υποστηρίζουμε την εξόφληση της , αλλά ότι  δεν μας υποχρέωσαν  γι΄αυτό, πριν παρέλθει η πενταετία της παραγραφής. Έτσι, μπροστά στον κίνδυνο να καταλογισθούν τα ποσά αυτά σε εκείνους που θα ψηφίζαμε να παραίτηση του Δήμου από δικαίωμα ασκήσεως  Ανακοπής, επιδιώκοντας   την ένταξη μας στο πρόγραμμα ΑΞΙΑ. Αν και με βαριά καρδιά, εν τέλει, «αποδεχθήκαμε» ως αναπότρεπτη την  πρόταση της νομικής υπηρεσίας, η οποία δεν μπορούσε να εισηγηθεί κάτι διαφορετικό, δεδομένου ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι: 

 α) Ο πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ και  Δήμαρχος Ηρακλείου την κρίσιμη περίοδο,  απέστειλε σε όλους τους  οφειλέτες Δήμους μέλη του, την υπό χρονολογία 20-10- 2014 επιστολή με την οποία υπενθύμιζε την υποχρέωση τους να εξοφλήσουν τις επίδικες  οφειλές τους. Η παραπάνω επιστολή -αίτηση καταβολής- για εξόφληση, δεν απεστάλη στο Δήμο Ηρακλείου, προφανώς γιατί την υπέγραφε ο πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ και Δήμαρχος Ηρακλείου, κατά συνέπεια γνώριζε και αποδεχόταν, ως νόμιμος εκπρόσωπος  και των δύο Οργανισμών, τις οφειλές αυτές.

β) Την υπ΄ αριθμόν 10/6/2014 επιστολή  της οικονομικής υπηρεσίας του ΕΣΔΑΚ,  η οποία απευθύνεται στην αρμόδια για την εξόφληση ταμειακή  υπηρεσία του Δήμου  με θέμα ετήσιες υποχρεωτικές εισφορές. Προφανώς η επιστολή αυτή απεστάλη με εντολή προέδρου  του ΕΣΔΑΚ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα ούτως ή άλλως, έστω  και αν πρόκειται για πρωτοβουλία της αρμοδίας υπαλλήλου που την υπογράφει.

γ) Τη διάταξη του άρθρου 93  παρ. β του Ν.2362/1995 ,σύμφωνα με την οποία: «Με την υποβολή στην  δημόσια αρχή  ( στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου εν προκειμένω), αιτήσεως για πληρωμή της απαιτήσεως,  διακόπτεται  η παραγραφή  η οποία αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη  απάντηση  του διατάκτη  ή της αρμόδιας για την πληρωμή της απαιτήσεως αρχής. Αν η αρμόδια αρχή  δεν απαντήσει- όπως εν προκειμένω- η παραγραφή αρχίζει μετά την πάροδο έξι μηνών από την χρονολογία υποβολής της αιτήσεως»(σχ. η πλέον πρόσφατη απόφαση 3/2020 του Αρείου Πάγου).

Επειδή, η παραγραφή  διεκόπη στις 10-01-2015  και δεν  είχε συμπληρωθεί ό χρόνος της πενταετούς παραγραφής κατά την  την έκδοση της  υπ΄αρ.286/31/12/2018 πράξης βεβαίωσης  η απαίτηση του ΕΣΔΑΚ  είναι βάσιμη κατά την άποψη μου  και η παραπάνω Διαταγή Πληρωμής άμεσα εκτελεστή, με ότι αυτό συνεπάγεται για την αξιοπιστία του Δήμου. Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι,  το Διοικητικό Πρωτοδικείο  απέρριψε  το αίτημα του Δήμου για την έκδοση προσωρινής διατάξεως. Η απόρριψη του προηγούμενου αιτήματος, χωρίς να προδιαγράφει την  τελική έκβαση της δίκης, αποτελεί  μία πρόσθετη, εξαιρετικού ενδιαφέροντος δικαστική κρίση    που οφείλουμε να συνεκτιμήσουμε, γιατί τώρα πλέον δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι δεν γνωρίζουμε.

Με αυτές τις σύντομες σκέψεις προτείνω το αυτονόητο, να αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί,   να συζητηθεί  το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, την αξιοπιστία της οποίας πρέπει να διαφυλάξουμε, προκειμένου να συνεκτιμήσει τιε αποφάσεις της, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα άγνωστα κατά την λήψη των παραπάνω αποφάσεων της δεδομένα και εν συνεχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να παραιτηθούμε  όχι μόνον από τα δικόγραφα αλλά και του δικαιώματος αναγνωρίζοντας την υποχρέωση μας αυτή.

Η ιστορία της πόλης και των  δημοκρατικά εκλεγμένων δημοτικών της αρχών, δεν επιτρέπει να επιμείνουμε, για λόγους και ηθικής τάξεως στην παραγραφή των υποχρεώσεων μας, η οποία ούτως ή άλλως μπορεί να αποκρουσθεί και με τη διάταξη του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα για την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Η διαιώνιση της δικαστικής εκκρεμότητας άλλωστε, εκτός του ότι επιβαρύνει το Δήμο με τόκους και δικαστικές δαπάνες , δεν μας επιτρέπει να ενταχθούμε στο παραπάνω πρόγραμμα, έτσι η όποια ολιγωρία  μας επ΄αυτού αγγίζει τα όρια της απιστίας εις βάρος του Δήμου, αν έχει ως συνέπεια την απώλεια του προγράμματος, ο οποίος θα κληθεί  να καταβάλλει έντοκα τα οφειλόμενα, χωρίς να αποκλείονται οι ατομικοί καταλογισμοί, σε όσους από μας συμβάλλουν στη διαιώνιση της εκκρεμότητας.

Είμαι στη διάθεση σας για κάθε συμπληρωματική διευκρίνιση".

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ