Δημόσιο: Έρχονται διαγωνισμοί και προκηρύξεις για 1.469 προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων

Οι θέσεις στην Κρήτη

Επτά προκηρύξεις που θα εκδοθούν μέσα στο επόμενο διάστημα επεξεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΣΕΠ. Παράλληλα, ετοιμάζονται και άλλοι τρεις διαγωνισμοί για τη ΔΕΗ τον ΕΦΚΑ και την ΕΥΔΑΠ που θα γίνουν εκτός ΑΣΕΠ με διαδικασίες εξπρές.

Σχεδόν όλες οι προκηρύξεις αυτές αναμένεται ότι θα εκδοθούν μέχρι τον Ιούλιο. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι: διοικητικό προσωπικό, οικονομολόγοι, μηχανικοί, τεχνίτες, υπάλληλοι στατιστικής, επιστημονικό προσωπικό. Αναλυτικά:

280 μόνιμοι στο υπουργείο Παιδείας

Η επόμενη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο αφορά στην πλήρωση 185 θέσεων στο υπουργείο Παιδείας, καθώς και 95 ακόμα θέσεων που κατανέμονται σε δημόσια πανεπιστήμια, την ΕΘΑΑΕ, καθώς και την Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών. Συνολικά πρόκειται για 280 μόνιμες θέσεις.

Η κατανομή των θέσεων ανά φορέα είναι: υπουργείου Παιδείας για την πλήρωση 185 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας, Πανεπιστημίο Κρήτης για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας, ΑΠΘ για την πλήρωση 12 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας, ΠΔΕ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση 19 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, ΑΣΚΤ για την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ κατηγορίας, Πανεπιστημιο Θεσσαλίας για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας, Γενικών Αρχείων του Κράτους για την πλήρωση 14 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, Πολυτεχνείο Κρήτης για την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ, ΥΕ κατηγορίας, Πανεπιστημίο Πελοποννήσου για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας, Πανεπιστημίο Μακεδονίας για την πλήρωση 3 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας, Γεωπονικό Πανεπιστημίο για την πλήρωση 7 θέσεων ΠΕ,ΔΕ κατηγορίας, ΕΜΠ για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας, Χαροκόπειο Πανεπιστημιο για την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, ΔΠΘ για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας και Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων για την πλήρωση 1 θέσεως ΔΕ κατηγορίας και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την πλήρωση 3 θέσεων ΤΕ κατηγορίας.

115 στην ΕΛΣΤΑΤ

Στην πρόσληψη 115 μόνιμων υπαλλήλων σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το επόμενο διάστημα, και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να προσληφθούν υπάλληλοι πληροφορικής και υπάλληλοι στατιστικής.

Για τις θέσεις των υπαλλήλων στατιστικής ζητούνται:
Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ΑΕΙ ή Μαθηματικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

122 στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Νέα προκήρυξη έχει στα «σκαριά» το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού -ΑΣΕΠ- που θα αφορά 122 νέες προσλήψεις τακτικού προσωπικού στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η νέα αυτή προκήρυξη θα περιλαμβάνει νέες θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν αποκλειστικά από προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

63 σε φορείς του υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Με 63 νέους υπαλλήλους θα ενισχυθούν δυο φορείς του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για το Πράσινο Ταμείο (υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 62 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1 θέσεως ΔΕ κατηγορίας.

70 μόνιμοι σε έξι φορείς

Σχέδιο προκήρυξης για 70 θέσεις επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ. Θα γίνουν προσλήψεις σε έξι φορείς: στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, στο ΜΤΠΥ για την πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, στο ΝΑΤ για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ κατηγορίας ,στον ΟΠΕΚΑ για την πλήρωση 24 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας, στον ΟΑΕΔ για την πλήρωση 15 θέσεων ΠΕ κατηγορίας και στο ΕΚΚΑ για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας.

128 στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Στην πρόσληψη 128 μόνιμων υπαλλήλων θα προχωρήσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Το ΑΣΕΠ επεξεργάζεται νέο σχέδιο προκήρυξης για την πλήρωση 128 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας.
Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΔΕ τεχνικού/ηλεκτρολογίας, ΤΕ Μηχανικών Ναυπήγησης, ΠΕ μηχανικών/ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, ΠΕ μηχανικών/μηχανολόγος μηχανικός, κ.α.

6 θέσεις σε διάφορους φορείς

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση συνολικά έξι (6) θέσεων και ειδικότερα δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ανεξάρτητη Αρχή) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο (υπουργείο Δικαιοσύνης), μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και δύο (2) θέσεων Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται το ΦΕΚ και η έναρξη της διαδικασίας αιτήσεων.

Νέα προκήρυξη για 40 μόνιμες προσλήψεις στην Αθήνα

Νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ενέκρινε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), δημοσιεύοντας ταυτόχρονα και τον πίνακα θέσεων με όλες τις ειδικότητες και τους κλάδους που θα ζητεί η προκήρυξη.

Η σχετική προκήρυξη 1/2022 της ΔΕΗ, θα δημοσιευθεί εντός των επόμενων ημερών και θα αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 40 θέσεων προσωπικού, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όλες οι θέσεις εργασίας αφορούν στην Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας της ΔΕΗ που εδρεύει στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών.

Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων  θα γίνουν γνωστές μόλις εκδοθεί η σχετική προκήρυξη.

Οι ειδικότητες που θα ζητούνται στην 1/2022 προκήρυξη της ΔΕΗ κατανέμονται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής:
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ ή Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ ή Πτυχιούχοι Φυσικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής Και Διοίκησης ΠΕ, Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ, Πτυχιούχοι Μαθηματικοί ΠΕ, Πληροφορικής ΠΕ, Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής, Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ, Πτυχιούχοι Διοικητικοί ΠΕ, Πτυχιούχοι Διοικητικοί ΠΕ ή Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ, Πληροφορικής ΤΕ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Διοικητικοί / Οικονομικοί ΔΕ.

500 προσλήψεις στον ΕΦΚΑ

Στην πρόσληψη 500 μόνιμων υπαλλήλων και προσλήψεις διευθυντών και γενικών διευθυντών από τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα με τριετή θητεία προχωράει ο e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας «εκσυγχρονισμός του ηλεκτρονικού εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης».
Οι προσλήψεις αφορούν σε 500 μόνιμους υπαλλήλους που θα πέσουν στη μάχη των εκκρεμών συντάξεων αλλά και στο νέο τηλεφωνικό κέντρο του υπουργείου Εργασίας 1555.

145 μόνιμοι στην ΕΥΔΑΠ

Την έγκριση διαδικασιών πλήρωσης εκατό σαράντα πέντε (145) θέσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.), ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Το υπουργείο Εργασίας δημοσιοποίησε στο Εθνικό Τυπογραφείο τις θέσεις που θα διατεθούν για τα προστατευόμενα άτομα του ν.2643/1998.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν από την προκήρυξη είναι:  ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Οδηγοί C Κατηγορίας , ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ Οικονομικοί και ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί.
Η προκήρυξη αναμένεται θα βγει αμέσως μετά το Πάσχα.

Πηγή: Ertnews

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ