ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται η έκδοση του νέου πιστοποιητικού

Newsroom
Newsroom

Δείτε τί αναφέρεται στη νέα απόφαση της ΑΑΔΕ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ ή της υπεύθυνης δήλωσης  του φόρου, όπως αναφέρεται στη νέα απόφαση της ΑΑΔΕ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Αυτό αφορά:

 • Σε περίπτωση σύνταξης περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί αναγκαστικού πλειστηριασμού καθώς και σε σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση καταδίκης σε δήλωση βούλησης.
 • Σε περίπτωση επανάληψης ή διόρθωσης συμβολαίου ως προς την περιγραφή των ορίων, του ονόματος ή του αριθμού ακινήτου (π.χ. τα όρια προς Βορρά, Νότο, διαμέρισμα Α1 αντί του ορθού Α3 κ.λπ.), εφόσον δεν μεταβάλλεται κανένα άλλο περιγραφικό στοιχείο, η διεύθυνση και οι προσόψεις αυτού. Η τήρηση ή μη των ανωτέρω προϋποθέσεων ελέγχεται από τον συμβολαιογράφο που θα προβεί στη διόρθωση ή επανάληψη του συμβολαίου.
 • Σε περίπτωση σύστασης δουλείας διόδου σε κοινόχρηστο χώρο οικοπέδου.
 • Στην περίπτωση συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο συμφωνείται η άρση, η απαλοιφή ή η μη ισχύς τεθείσας διαλυτικής αίρεσης (π.χ. εξόφλησης του τιμήματος) και με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλονται τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου καθώς και το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο ή ο αριθμός φορολογικού μητρώου του συμβαλλομένου.
 • Σε συμβόλαιο μονομερούς αποδοχής πρότασης δωρεάς αιτία θανάτου.
 • Σε αποδοχή της κληρονομιάς οικοπεδούχου, για τα ακίνητα του εργολαβικού ανταλλάγματος, για τα έτη για τα οποία υπόχρεος σε δήλωση είναι ο εργολάβος.
 • Σε περίπτωση δέσμευσης ή αποδέσμευσης θέσεων στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1221/1981 (Α’ 292) και ν. 960/1979 (Α’ 194).
 • Σε μονομερή εξάλειψη υποθήκης και προσημείωση υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης.
 • Σε παραχώρηση υποθήκης ή προσημείωσης για εξασφάλιση δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Σε περιπτώσεις σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης κανονισμού πολυκατοικίας, με την προϋπόθεση ότι σε αυτόν δεν ορίζονται αποκλειστικές χρήσεις ή παρακολουθήματα οριζόντιων ιδιοκτησιών ή αλλαγή χρήσης ιδιοκτησίας ή δεν τροποποιούνται οι κοινόχρηστοι χώροι.
 • Σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου για παράταση ισχύος προσυμφώνου ή αλλαγής του τιμήματος, με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο αυτόν το προσύμφωνο είναι σε ισχύ και δεν τροποποιούνται περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου.
 • Σε περίπτωση σύνταξης προσυμφώνου πώλησης μελλοντικού δικαιώματος.
 • Σε περιπτώσεις μεταγραφής κληρονομητηρίου ή πιστοποιητικού του αρμόδιου δικαστηρίου περί αποποίησης ή μη κληρονομίας.
 • Σε περίπτωση παράτασης αποκλειστικά της διάρκειας ισχύος μισθωτηρίου συμβολαίου και συμβολαίου χρηματοδοτικής ή χρονομεριστικής μίσθωσης, ενόσω αυτά είναι ακόμα σε ισχύ και εφόσον δεν επέρχεται καμία άλλη μεταβολή στη σύμβαση.
 • Σε περίπτωση που ο μισθωτής χρονομεριστικής μίσθωσης (timesharing) ακινήτου υπεκμισθώνει το ακίνητο σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, χωρίς να συμβάλλεται ο κύριος του ακινήτου.
 • Σε περίπτωση που ο μισθωτής ακινήτου υπεκμισθώνει το ακίνητο σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, χωρίς να συμβάλλεται ο κύριος αυτού.
 • Σε περίπτωση μεταγραφής πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς.
 • Σε περίπτωση τροποποίησης συμβολαίου ως προς το τίμημα, εφόσον δεν μεταβάλλεται κανένα περιγραφικό στοιχείο του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο ή ο αριθμός φορολογικού μητρώου συμβαλλόμενου.
 • Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου από εργολάβο, μετά από τη μεταβίβαση των ποσοστών του εργολαβικού του ανταλλάγματος προς αυτόν από τον οικοπεδούχο, για τα έτη για τα οποία υποχρέωση δήλωσης του ακινήτου είχε ο οικοπεδούχος.
 • Προκειμένου για πρόσωπο το οποίο έχει κηρυχθεί σε αφάνεια, για τα έτη μεταξύ της ημερομηνίας δημοσίευσης στον τύπο της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 47 του Αστικού Κώδικα, και της ημερομηνίας έναρξης της αφάνειας όπως αυτή αναγράφεται στην ίδια απόφαση.
 • Σε περίπτωση κληροδοσίας από τον κληροδόχο για τον θανόντα.

Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

Υπενθυμίζεται πως από χθες  το νέο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ  εκδίδεται  μέσα από το myAADE.gov.gr, στο σύστημα Περιουσιολογίου (Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ).

Τα νέα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ διευκολύνουν τους πολίτες στις μεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή αιτία (πωλήσεις), καθώς σε αυτά βεβαιώνεται μόνο ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ (Ε9) και δεν απαιτείται για την έκδοσή τους ο αιτών να έχει καταβάλει ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΝΦΙΑ, σημείωσε μεταξύ άλλων την Τετάρτη 31 Μαΐου σε ανακοίνωση της η ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α 1085/2023) που αφορά στους ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, καθορίζονται για τα νέα πιστοποιητικά:

 • ο τύπος, το περιεχόμενο και η διάρκεια ισχύος τους
 • η διαδικασία έκδοσής τους
 • οι υπόχρεοι για την υποβολή της αίτησης και τη λήψη του πιστοποιητικού
 • οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η προσκόμισή του

 

 Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ για το νέο πιστοποιητικό του ΕΝΦΙΑ   εδώ

Πηγή: enikonomia.gr

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ