ΦΕΚ

Νέες τιμές ζώνης σε 7 περιοχές - Στο ΦΕΚ η απόφαση

Νέες τιμές ζώνης σε 7 περιοχές - Στο ΦΕΚ η απόφαση

Οι εκτιμητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ