Ισχυρές επιδόσεις της Capital Product Partners L.P του Ομίλου Μαρινάκη

Ισχυρές επιδόσεις της Capital Product Partners L.P του Ομίλου Μαρινάκη
Στέλλα Αυγουστάκη
Στέλλα Αυγουστάκη

Ο στόλος της CPLP αριθμεί σήμερα 19 πλοία και με την ολοκλήρωση του αναπτυξιακού επενδυτικού προγράμματος, μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Μαΐου 2023, αναμένεται να διαμορφωθεί στα 23 πλοία.

Με ισχυρές επιδόσεις, δυναμική ανάπτυξη και νέα επιτυχημένη έκδοση ομολογιακού δανείου κλείνει το πρώτο εξάμηνο του έτους για την CPLP του Ευάγγελου Μαρινάκη

 Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας κατά το β τρίμηνο του 2022 σημείωσαν αύξηση κατά 86%, φθάνοντας τα $74 εκατ. έναντι $39,8 εκατ. το β τρίμηνο του 2021, ενώ τα καθαρά κέρδη για το εξεταζόμενο διάστημα αυξήθηκαν στα $20,4 εκατ., έναντι $10,0 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση 104%, (εξαιρώντας το έκτακτο κέρδος ύψους 25,4 εκατ. δολαρίων από την επιτυχή πώληση του M/V CMA CGM Magdalena τον Μάιο του 2021). 

Αύξησε τον αριθμό των πλοίων

Η αύξηση των εσόδων κατά 86% οφείλεται κυρίως στην καθαρή αύξηση του μέσου αριθμού πλοίων του στόλου της εταιρείας κατά 27%, μετά την απόκτηση συνολικά έξι πλοίων LNG νέας γενιάς, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, τα οποία συνεισέφεραν συνολικά έσοδα ύψους $38,1 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2022.  

Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες για το τρίμηνο ανήλθαν σε $40,9 εκατ, σε σύγκριση με $25,6 εκατ το δεύτερο τρίμηνο του 2021 κυρίως λόγω της αύξησης του μεγέθους του στόλου στα 21 πλοία κατά την περίοδο, καθώς και αυξημένου κόστους απόσβεσης πλοίων. 

Στις 30 Ιουνίου 2022, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε $34,5 εκατ. και περιλαμβάνουν ταμειακά διαθέσιμα περιορισμένης χρήσης (restricted cash) ύψους $10,6 εκατ., ως ελάχιστη απαίτηση ρευστότητας σύμφωνα με τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις της εταιρείας.

Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων του β τριμήνου 2022, η εταιρεία θα προχωρήσει σε διανομή μερίσματος ύψους $0,15 ανά κοινό μερίδιο.

Νέο επενδυτικό $597,5 εκατ.

Τον Ιούνιο του 2022 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχωρά στην απόκτηση του υπό ναυπήγηση  LNG Carrier “Asterix Ι”, μεταφορικής ικανότητας 174.000 κυβικών μέτρων  τύπου X-DF τελευταίας γενιάς, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2023. Το πλοίο βρίσκεται ήδη  σε μακροχρόνια χρονοναύλωση,  διάρκειας πέντε ετών, από την Hartree Partners Power & Gas Company (UK) με δυνατότητα επέκτασης της συμφωνίας έως τον Ιανουάριο του 2032. 

Πλοία LNG τύπου X-DF τελευταίας γενιάς

Με την προσθήκη του νέου πλοίου αρχές του επόμενου έτους, ο στόλος της CPLP θα διαθέτει συνολικά 7 πλοία LNG τύπου X-DF τελευταίας γενιάς, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 1.218.000 κυβικών μέτρων, αυξάνοντας έτσι σημαντικά το αποτύπωμα της εταιρείας στην δυναμική αγορά θαλάσσιας μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.  

Αποκτά τρία νέα οικολογικά πλοία 

Επίσης, η εταιρεία προχωρά στην απόκτηση τριών νέων οικολογικών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, μεταφορικής ικανότητας 13,278 TEU έκαστο, με μηχανές διπλού καυσίμου και σύστημα καθαρισμού διοξειδίου του θείου (scrubber). Πρόκειται για τα “Manzanillo Express”, “Itajai Express” και “Buenaventura Express”,  τα οποία είναι υπό ναυπήγηση και προγραμματίζεται να παραδοθούν τον Οκτώβριο του 2022, τον  Ιανουάριο  του 2023 και τον Μάιο του 2023 αντιστοίχως. Έχουν εξασφαλισμένες μακροχρόνιες ναυλώσεις από την Hapag Lloyd Aktiengesellshaft για 10 έτη, οι οποίες μαζί με τα δικαιώματα επέκτασης της ναύλωσης, λήγουν μεταξύ του Οκτωβρίου 2038 και του Μαϊου του 2039. 

Στα 23 πλοία ο στόλος

Σημειώνεται ότι ο στόλος υψηλών προδιαγραφών της CPLP αριθμεί  σήμερα (Ιούλιος 2022) 19 πλοία και με την ολοκλήρωση του αναπτυξιακού επενδυτικού προγράμματος, ύψους $597,5 εκατ. μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Μαΐου 2023, ο στόλος αναμένεται να διαμορφωθεί στα 23 πλοία, αποτελούμενος από 7 πλοία τελευταίας γενιάς μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (‘LNG’), 15 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers) και 1 πλοίο ξηρού φορτίου.

Υπερκάλυψη του ομολόγου

 Τον Ιούλιο του 2022, η Εταιρεία, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της, CPLP Shipping Holdings PLC, εξέδωσε ομόλογα ύψους €100,0 εκατ., 7ετούς λήξης, με τοκομερίδιο 4,40%, πληρωτέο εξαμηνιαία. Τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν για την ενίσχυση του στόλου καθώς και την εξυπηρέτηση άλλων χρηματοοικονομικών αναγκών της εταιρείας. 

 

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ