Οικονομικά αποτελέσματα

ΔΕΗ: Αποτελέσματα εννεαμήνου 2020

ΔΕΗ: Αποτελέσματα εννεαμήνου 2020

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου 2020 για το σύνολο του Ομίλου έχουν ενισχυθεί

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ