Προαιρετική συνέχιση ασφάλισης για μη μισθωτούς

Newsroom
Newsroom

Δημιουργήθηκε ηλεκτρονική υπηρεσία για τις αιτήσεις

Δικαίωμα σε προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, για την περίοδο από την 1η.1.2017 και μετά, θα έχουν εφεξής οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι (δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί, συμβολαιογράφοι), αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες.

Με εγκύκλιό του ο ΕΦΚΑ ορίζει την ενεργοποίηση και μιας νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, όπου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση για να ξεκινάει η διαδικασία της ασφάλισής τους. Εκεί θα μπορούν να επιλέξουν και την ασφαλιστική κατηγορία, βάσει της οποίας θα προκύπτει το ασφάλιστρό τους, για την περίοδο από την 1.1.2020 και μετά, όπως ορίζει ο σχετικός «νόμος Βρούτση» (ν.4670/20 άρ. 33). Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία φέρει την κωδική ονομασία «Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης Μη Μισθωτών» και έχει ήδη τεθεί σε παραγωγική λειτουργία. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι θα διευκολυνθούν όσοι μη μισθωτοί βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης για να καλύψουν και αυτή την προϋπόθεση. Θα έχουν την ευκαιρία να το πετύχουν με την προαιρετική ασφάλισή τους.

Ειδικότερα:

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε πρόσωπα που η τελευταία ασφάλισή τους ήταν με την ιδιότητα του μη μισθωτού (ελεύθεροι επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενοι - αγρότες). Προϋπόθεση είναι οι ανωτέρω ασφαλισμένοι να έχουν διακόψει την ασφάλισή τους και να επιθυμούν να τη συνεχίσουν προαιρετικά για Κλάδο Κύριας Σύνταξης και Ασθένειας και Επικουρικής Ασφάλισης. Η νέα διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει εφεξής τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης. Εν συνεχεία θα μπορούν να γίνουν οι εξής ενέργειες:

* Δρομολόγηση του αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.

* Έλεγχος των προϋποθέσεων προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

* Ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση και κοινοποίηση διοικητικών αποφάσεων.

* Ηλεκτρονική διαδικασία ανάρτησης εισφορών προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης για την πληρωμή μέσω Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με χρήση κωδικού εντολής πληρωμής (RF).

* Αυτοματοποιημένες ροές παρακολούθησης και εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών.

* Αυτοματοποιημένες, τακτικές ροές ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων.

* Ηλεκτρονική παρακολούθηση της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης (έναρξη, διακοπή, απώλεια κ.ά.).

Η πρόσβαση στη διαδικτυακή υπηρεσία παρέχεται από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Για την υποβολή σχετικής αίτησης ακολουθείται η εξής διαδικασία από τον ενδιαφερόμενο:

- Είσοδος στην ηλεκτρονική υπηρεσία με χρήση των κωδικών taxisnet του ενδιαφερόμενου και του ΑΜΚΑ. Έλεγχος αυθεντικοποίησης.

- Ανάκτηση στοιχείων Μητρώου και ταυτοποίηση του αιτούντος.

- Επιλογή από το μενού -> Αίτηση Προαιρετικής Συνέχισης της Ασφάλισης -> Νέα Αίτηση.

- Αυτόματη άντληση βασικών στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνσης.

- Έλεγχος από τον χρήστη της ορθότητας των στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνσης, με δυνατότητα τροποποίησης. Ειδικά, για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων π. ΟΑΕΕ εμφανίζονται τα στοιχεία διεύθυνσης που αφορούν την έδρα της τελευταίας επαγγελματικής δραστηριότητας δεδομένου ότι αυτή προσδιορίζει την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση.

- Άντληση και Επιλογή αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης / Υπηρεσίας σύμφωνα με την δηλωθείσα διεύθυνση.
 

Όπως επισημαίνει ο ΕΦΚΑ, είναι πολύ σημαντικό κατά την υποβολή του αιτήματος να καταχωρούνται τα ορθά στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η δρομολόγηση της αίτησης στην ορθή, αρμόδια Υπηρεσία. Σε περίπτωση εμφάνισης περισσότερων της μίας Τοπικών Υπηρεσιών, ο χρήστης θα πρέπει να εισέλθει στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ «Μάθε πού ανήκεις» προκειμένου να εντοπίσει την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση και να την επιλέξει.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι για κάθε Κλάδο Ασφάλισης υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση και εκδίδεται αντίστοιχη απόφαση. Παράλληλα θα πρέπει να γίνει επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας. Αυτό σημαίνει ότι για Κλάδο Κύριας Σύνταξης και Κλάδο Υγείας θα πρέπει να γίνει επιλογή ανάμεσα στις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες που έχουν θεσπιστεί. Αντίστοιχα, για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, θα πρέπει να γίνει επιλογή ανάμεσα στις τρεις θεσμοθετημένες ασφαλιστικές κατηγορίες.

Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου ασφάλισης ορίζεται από τον μήνα υποβολής της αίτησης. Ο ασφαλισμένος μπορεί να συμπληρώσει στην αίτησή του και την ημερομηνία λήξης της ασφάλισής του, προαιρετικά. Εάν κριθεί απαραίτητο, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα ζητήσουν από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εν συνεχεία η αίτηση αποθηκεύεται και υποβάλλεται οριστικά. Εάν η αίτηση έχει υποβληθεί επιτυχώς, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα στον ασφαλισμένο.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την παρέλευση τριών μηνών, οι αποθηκευμένες αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί οριστικά, διαγράφονται.


Πηγή: naftemporiki.gr

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ