Ψηφιακή Κάρτα & Καταχώριση Μεταβολών Χρόνου Εργασίας

Η πρόβλεψη του νόμου και οι προβληματισμοί

Με την έκδοση της (υπ’ αριθμ. 113169/23) YA του Υπουργείου Εργασίας αντιμετωπίζονται, μεταξύ άλλων, σημαντικά θέματα αναφορικά με την ψηφιακή κάρτα και τις καταχωρίσεις των μεταβολής του Χρόνου Εργασίας. Περιλαμβάνεται, μεταξύ των αναμορφώσεων που διενεργεί, η δυνατότητα επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης μεταβολών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών. Περί αυτών, το παρόν!

Η Πρόβλεψη Του Νόμου

Οι εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας για τους εργαζομένους τους με εξαρτημένη εργασία, δικαιούνται να μην καταχωρίζουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή την υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους.

Σημαντικό πρόστιμο, πάντως, απειλείται για τον εργοδότη στην περίπτωση που διενεργείται μεταβολή του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση από τον εργαζόμενο και αυτή δεν ταυτοποιείται από τη σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Το ύψος του προστίμου αυτού ανέρχεται στο ποσό των 10.500€(!) ανά εργαζόμενο, στην ψηφιακή κάρτα του οποίου δεν είναι δυνατή η προαναφερόμενη ταυτοποίηση.

Οι Προβληματισμοί 

Το περιεχόμενο της παραπάνω νομοθετικής πρόβλεψης δημιουργούσε συγκεκριμένους προβληματισμούς.

(α) Ο πρώτος αφορούσε (και εξακολουθεί να αφορά) το ύψος του προστίμου (:10.500€) που απειλείται για την περίπτωση της μη ταυτοποίησης τυχόν μεταβολών του χρόνου εργασίας με τη σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας συγκεκριμένου εργαζομένου. 

(β) Ο δεύτερος αφορούσε ζητήματα διαδικαστικά. 

Οι Απαντήσεις Της ΥΑ: Η Διάκριση Των Συστημάτων

Τα Δύο Συστήματα

Όπως, συγκεκριμένα, προβλέπεται στην ως άνω ΥΑ, στις δηλώσεις που υποβάλλονται ψηφιακά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ανήκουν -μεταξύ πολλών άλλων-: (α) η ψηφιακή δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών και (β) η ψηφιακή απολογιστική δήλωση αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών. 

Οι εργοδότες που έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας δικαιούνται (και υποχρεούνται) να επιλέξουν μεταξύ των δύο συστημάτων έως και την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς. 

…Ιδίως Ως Προς Το Απολογιστικό Σύστημα

Όπως, περαιτέρω, προβλέπεται για το απολογιστικό σύστημα, οι εργοδότες, οι οποίοι επιλέγουν να καταχωρίζουν απολογιστικά, για τους εργαζομένους τους, τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας, της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και των υπερωριών, υποχρεούνται να προβούν στη σχετική δήλωση/καταχώριση και πάλι εντός συγκεκριμένης προθεσμίας: συγκεκριμένα, έως τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την πραγματοποίησή τους.

Η πρόσφατη, κατά τα άνω, ΥΑ έρχεται με ενάργεια να αντιμετωπίσει (με έναρξη ισχύος από 1.3.24) διαδικαστικής φύσεως προβληματισμούς. Αποκλίσεις στις δηλώσεις του χρόνου εργασίας από την σήμανση της ψηφιακής κάρτας συγκεκριμένου εργαζομένου, επιφέρουν πρόστιμο αδικαιολόγητα και εξόφθαλμα υψηλό. Δε μοιάζει καθόλου λογικό να επιβάλλεται, στην περίπτωση αυτή, πρόστιμο 10.500€ όσο, δηλ., και στην περίπτωση που μια επιχείρηση απασχολεί εργαζόμενο με την εργασία του, συνολικά, αδήλωτη. Ως δικηγόροι οφείλουμε να επικαλεστούμε την (ελλείπουσα) αναλογικότητα. Ως εχέφρονες τη λογική! Προσβλέπουμε, κατά τούτο, στην επόμενη, διορθωτική, νομοθετική ρύθμιση.-

 

Σταύρος Κουμεντάκης

Managing Partner

Koumentakis and Associates Law Firm
 

Σημ.: Η «Ψηφιακή Κάρτα & Καταχώριση Μεταβολών Χρόνου Εργασίας» σε πλήρη μορφή.


 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ