Σταύρος Κουμεντάκης

Αρνητές vs Επιχειρήσεις & Οικονομία: 1-0

Αρνητές vs Επιχειρήσεις & Οικονομία: 1-0

Οι επιχειρήσεις δικαιούνται (και υποχρεούνται) να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της ζωής και υγείας των εργαζομένων τους αλλά και την ομαλή τους λειτουργία.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ