Σταύρος Κουμεντάκης

Το Διοικητικό Συμβούλιο Της ΑΕ: Λειτουργία, Εξουσία, Μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο Της ΑΕ: Λειτουργία, Εξουσία, Μέλη

Τα μέλη του ΔΣ ενεργούν ανεξάρτητα και υπέχουν υποχρέωση πίστης και επιμέλειας. Δεν υπάγονται σε υποδείξεις και εντολές.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ