ΡΑΕ: Σε διαβούλευση τέθηκε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης

Newsroom
Newsroom

Για την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την διασφάλιση εφοδιασμού με φυσικό αέριο σε περίπτωση ανάγκης και προβλέπει ότι οι οικιακοί καταναλωτές, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα αεροδρόμια και τα πρατήρια εφοδιασμού εντάσσονται στην κατηγορία προστατευόμενων καταναλωτών φυσικού αερίου και κατ' επέκταση είναι τελευταίοι στην σειρά διακοπής εφοδιασμού που καθορίζει η ΡΑΕ

Σύμφωνα με το σχέδιο, στην ίδια κατηγορία (των προστατευόμενων καταναλωτών) υπάγονται και ορισμένα κτίρια του Δημοσίου όπως η Βουλή, η Προεδρία της Δημοκρατίας, Δήμοι και Ανεξάρτητες Αρχές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ετήσια κατανάλωση μικρότερη από 10.000 μεγαβατώρες καθώς και οι εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης.

Όπως ορίζει το σχέδιο, σε περίπτωση κρίσης η τροφοδοσία θα κόβεται κατά σειρά σε μεγάλες βιομηχανίες (διακόψιμοι καταναλωτές), εξαγωγές, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής εφόσον δεν είναι απαραίτητες, βιομηχανίες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για συμπαραγωγή ή κλιβάνους, μικρές βιομηχανίες και εμπορικές επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στους προστατευόμενους καταναλωτές.

Πριν εφαρμοστεί το εν λόγω σχέδιο περικοπών προβλέπονται ωστόσο σειρά μέτρων που κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος. Ξεκινούν από συστάσεις για εθελοντικό περιορισμό της κατανάλωσης φυσικού αερίου και την αναζήτηση έκτακτων φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι την χρήση εναλλακτικού καυσίμου (ντήζελ) από τις μονάδες φυσικού αερίου διπλού καυσίμου, την αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από τις λιγνιτικές μονάδες και τα υδροηλεκτρικά, έκτακτες εισαγωγές ρεύματος, κ.α.

Τρία επίπεδα συναγερμού

1. Όταν υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις για γεγονός που πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασης του εφοδιασμού της χώρας με Φυσικό Αέριο.

2. Όταν εμφανίζεται διαταραχή του εφοδιασμού ή εξαιρετικά υψηλή ζήτηση Φυσικού Αερίου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης του εφοδιασμού, αλλά η αγορά είναι ακόμα ικανή να διαχειριστεί αυτήν τη διαταραχή ή ζήτηση.

3. Περίπτωση εξαιρετικά υψηλής ζήτησης Φυσικού Αερίου, σημαντικής διαταραχής του εφοδιασμού και σε περίπτωση που τα μέτρα αγοράς δεν είναι επαρκή για την κάλυψη της εναπομένουσας ζήτησης Φυσικού Αερίου, με συνέπεια την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά. Η κατάσταση εξελίσσεται δυσμενώς και ενδέχεται να διαταραχθεί η ομαλή τροφοδοσία των Προστατευόμενων Καταναλωτών σε περίπτωση που δεν ληφθούν μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά.

Εκτός από το ενδεχόμενο περικοπής του εφοδιασμού, κρίση μπορεί να προκύψει και από τεχνικά προβλήματα ή από εξαιρετικά υψηλή ζήτηση π.χ. λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ