4ο EU Jobs and Mobility Roadshow

4ο EU Jobs and Mobility Roadshow: Οι κρίσιμες δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας

4ο EU Jobs and Mobility Roadshow: Οι κρίσιμες δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 31 εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, Εθνικών Φορέων, Ευρωπαϊκών Δικτύων και Επιχειρήσεων